www.vrijgeestesleven.be
neemt het op voor alle slachtoffers van lokale, federale of Europese SovjetOverheden :

- rokers
- revisionisten
- vaccinatieweigeraars
- spaarlampweigeraars
- slimme-meterweigeraars


Meerdere categorieŽn volgen nog ...

.

.

ANTROPOSOFIE

in het tijdschrift De Brug

Inhoudstafel

Over Maria Isis
DriegeledingJohannes-EvangelieCORONA
Commentaar door Jos Verhulst

Commentaar 2022

Laatste wijziging op : 19 juni 2024.

de Neutrale Ziekenfondsen

Antrovista

Rudolf Steiner

Antroposofische Vereniging in België

Via Libra

Antroposofische Vereniging in Nederland

Antroposofische weekspreuken en dezelfde,

uitgebreid en in meerdere versies : www.calendarofthesoul.net
Willehalm Instituut

Ook antroposofen bloggen !

Steinerscholen in België

Antroposofisch werk bij Uitgeverij Pentagon

Euritmie

Jos Verhulst - 'De Witte Werf'

Waarom deze website ?

Belangrijke waarschuwing voor niet-antroposofen
omtrent de beperkte bruikbaarheid van de artikelen.
.


DE BRUG

Tijdschrift over antroposofie

De Brug is een initiatief van :
Jan Vermeir (1952 - 2023) en
François De Wit,
e-mail: antroposoof*vrijgeestesleven.be (vervang de * door @ )
of : fdw*vrijgeestesleven.be (vervang de * door @ )


"De mens is een koord, geknoopt tussen dier en een toekomstige, hogere mens,- een koord boven de afgrond. Een gevaarlijk over-lopen, een gevaarlijk op-weg-zijn, een gevaarlijk terug-schouwen, een gevaarlijk huiveren en staanblijven. Het grote in de mens is: dat hij een brug is en geen doel; wat bemind kan worden in de mens, is dat hij een overgang is..."
( Friedrich Nietzsche in "Aldus sprak Zarathoestra", voorrede 4,25.)
*
"Een manier om tot in de geestelijke wereld te geraken is: kunstmatig verveling opwekken door voortdurend te denken aan saaie uitspraken zoals 'het geheel is groter dan de delen'. Nietzsche heeft dit in zijn jeugd gedaan. Maar wat doet onze tijd ? Iedereen loopt van hot naar her om zich toch maar niet te vervelen. Sich immerfort amüsieren wollen heißt, vor dem Geiste davonlaufen."
Rudolf Steiner in GA 350, "Rythmen im Kosmos und im Menschenwesen - wie kommt man zum Schauen der geistigen Welt ?"

!

In "De Brug" verschijnen om de drie maand uittreksels uit het werk van
Rudolf Steiner
en uit het werk van andere antroposofen (af en toe komen ook wel eens niet-antroposofen aan het woord ).
Op dit ogenblik zijn er al
124
nummers verschenen die allemaal te lezen zijn op deze webstek.

WAT IS ER NIEUW ?
in juni 2024:
De Brug 124
in maart 2024:
De Brug 123
in december 2023:
De Brug 122
in september 2023:
De Brug 121

Wil je een abonnement ?
Ga naar het inschrijvingsformulier.

Poëzieliefhebber ?

Klik hier voor een foto van een typische antroposoof !

.

A
Aardbevingenwaarom zijn er tegenwoordig meer ? - door Jan Vermeir26
Aarde de gebergten op de twee hemisferen vormen een kruis 82
Aarde veroudert net zo goed als de mens 124
Aarde-evolutiede verschillende tijdvakken - door Jan Vermeir11
Aards-Kosmisch"De aardse en de kosmische mens" - boek van Bruno Skerath, bespreking deel 2 ( deel 1 staat hier) - ( deel 3 ) 79
AartsengelOver UriŽl / OriphiŽl55
AartsengelMichaŽl en GabriŽl64
AartsengelEmil Bock over MichaŽl65
Aartsengelover GabriŽl71
AartsengelenDe zeven aartsengelen en hun regeerperiode - door W.J. Stein65
Aartsengelenals volksgeesten94
Aartsengelenzoals wij de buitenwereld waarnemen, zo nemen zij de menselijke Ik-en waar 94
AbortusNiet doen !50
AbortusHoe kan dat ? Tťgen de doodstraf maar vůůr abortus zijn !57
AbracadabraRudolf Steiner legt uit wat het woord betekent31
Achtste sfeerde sfeer van Lucifer en Ahriman53
Adam Kadmonverscheen op de wereld als Krishna, of liever : verscheen aan de wereld ....78
Adept wat is een adept of magiŽr ? 117
ADHD voorbeeld van een denkbeeldige ziekte - goudmijn voor Big Pharma - drug tegen technische jongens 80
Adrenochrome verband met zwarte magie121
Adriaenssens, Petersprak op het Congres van oktober 2000 in Brussel30
Agrippa von Nettesheimde kosmische verhoudingen in de mens39
AhasverusDe wandelende jood71
Ahrimanen intelligentie - uit GA 23712
Ahrimanals schrijver - uit GA 23713
Ahrimanen evangelies - uit GA 191 21
Ahrimanhoe werkt hij in de mens ? 22
Ahrimanuit welke hiërarchie ? - uit GA 110 22
Ahrimanleert ons graag lezen en schrijven - uit GA 23524
Ahrimanbevordert inentingscampagnes, het thema van Brug 2727
Ahrimanin New York op 11 september 2001 ?33
Ahrimanbeïnvloedt de Amerikaanse politiek 34
Ahrimanwil niet dat wij wijs worden - uit GA 16740
Ahrimanheeft zijn eigen religie : staat, multicultuur en holocaust46
Ahrimande leugengeest48
Ahrimanin ons innerlijk - wat te doen ? karakterisering door Valentin Tomberg 91
Ahriman als kunstenaar laat hij zijn handtekening achter 108
Ahriman twee karakteristieken - door Thomas Meyer 110
Ahriman hoe bereidt hij zijn incarnatie voor ? 113
Ahrimanische toekomsteen Europese "Grondwet" werkt in die richting48
Ahrimanische toekomsteen korte schets - door Jos Verhulst48
Ahrimanische toekomstverslag van een voordracht door FranÁois De Wit61
Ahrimanisch mensentypemaakt de mens tot slaaf van de economie45
Akasha-kroniekuit GA 956
Akasha-kronieken antroposofie - Manfred Klett in Lier (1997)15
Akasha-kroniekdoor Jan Vermeir11
Akasha-kroniek en de verschillende evangelies 92
Alanus ab Insulisook : Alain de Lille, bekende Vlaming; bedenking van Lieven Debrouwere72
Alcoholblijf eraf zegt Steiner11
Alcohol - vroeger en nuDe bruiloft te Kana - door Jan Vermeir18
Alcoholverhindert het schouwen72
Alexander VIde beruchte Borgia-paus56
Amerikageweld is normaal in de Amerikaanse politiek - uit GA 18624
Anastasia door Anna Samweber 20
Anecdotesover Rudolf SteinerAN
Angelsaksischzonder driegeleding voert dit element ons naar de ondergang65
Angst wat is er toch aan de hand met de Westerse mens ? 87
Angst vroeger voor spoken, nu voor bacillen en virussen 108
Angstgeestenleven in dieren, zowel in herbivoren als in carnivoren 82
Anne Frankkeerde zij terug als Barbro Karlén ?10
Antichrist de korte vertelling door Solovjevxxx
Antikapitalisme ook onder antroposofen een veelvoorkomende ingesteldheid 103
Antisemitismewas Rudolf Steiner antisemiet ? Natuurlijk niet !JosV
Antisemitismeeen vooroordeel berust meestal op een ervaring76
AntroposofenWaarom hebben ze het dikwijls zo moeilijk ?11
Antroposofensamen met boeren en filosofen zijn ze nodig voor de democratie40
Antroposofenzijn te vergelijken met de catacombenchristenen in Rome - uit GA 10940
Antroposofen hebben soms zelf niet door hoe onchristelijk ze zijn 106
Antroposofievoordracht door Wim Engelbrecht15
Antroposofievoordracht door Bruno Skerath15
Antroposofie waarom ? - door Karl-Martin Dietz 20
Antroposofie maakt ze egoÔstisch ? 43
Antroposofiewaarom ? - uit GA 15048
AntroposofieHoe komt men tot de antroposofie ? Twee voorbeelden57
AntroposofieHoe staat het ervoor in 2011, 150 jaar na Steiners geboorte ?79
Antroposofische lectuurniet te lezen als een kookboek ! - uit GA 11940
Antroposofische thema'sreeds bij Goethe ?70
Antroposofische Vereniging : word lid ! 32
Antroposofische Vereniging : De vijf leden van het eerste bestuur 39
Antroposofische Vereniging : Waarom ? - uit GA 22048
Antroposofische Vereniging : de statutenkwestie !!74
Antroposofische Vereniging : is ze gekaapt door een anti-Geest ?74
Antroposofische Vereniging : 2012 en de toekomst van de Vereniging in BelgiŽ74
AntroposofischeVereniging : hoe staat ze ervoor anno 2013 ? 82
AntroposofischeVereniging : de rol van Marie Steiner bij de teloorgang na 1925 88
AntroposofischeVereniging : 2018 - Mackay en Von Plato niet herverkozen in het bestuur ! 101
Antroposoofben je een goede ? - test door François De Wit6
Antroposoofheeft geen gemakkelijk karma - door Jan Vermeir32
Apokalypsde 7 wezensdelen en de 7 gemeenten - door Jan Vermeir24
Apokalypszie ook onder 'G" : het getal 666--
Apokalypsdoor Paco Rabanne, jawel, de man van de modewereld30
Apokalypsdoor Jan Vermeir : het dier met de 7 koppen en 10 hoorns49
Apokalypsdoor Emil Bock - uittreksel uit zijn boek52
Apokalypsgechannelde informatie (?) daarover52
ApokalypsJos Verhulst over twee boeken van Pierre Jovanovic97
Apokalyps het teken van het Beest komt eraan 108
Apokalyps de splitsing van de mensheid 112
Apostelen Schelling over Petrus, Paulus en Johannes115
Arabismein de kunst - droef en doods - door Wilhelm Maas 91
Arachnofobieangst voor spinnen dus7
Arbeidsbestel het is verziekt, door A.H. Bos17
Aristoteles laat zijn invloed gelden tot in de 20ste eeuw 103
Aristotelicien Platonici - door Lieven Debrouwere49
Arthur Koning van de Ronde Tafel, Rudolf Steiner bezocht de ruÔnes van zijn burcht 80
Askese is geen verdienste - uit GA 58/59 19
Associatieshet werkingsprincipe in de economie, volgens de driegeleding76
Astraal lichaam wat doen de engelen in ons astraal lichaam ? 85
Astraal lichaam zie ook : Wezensdelen .
Astrale wereldkenmerken - uit GA 956
Astrologiehet leven van Christus16
Astrosofiekomeet van Halley, sterrenbeelden Maagd, Waterman, Vissen, Pegasus68
Atavismein de helderziendheid - een voorbeeld uit Afrika (uit de Flair !!)65
Atheïsme een ziekte - uit GA 182 22
Atlantis door fdw3
Atlantis Evolutie na de ondergang van dit continent - door Sigismund von Gleich 18
Atlantisde elites daar en de elites nu - uit GA 10940
Atlantis "De kracht van Atlantis" - ietwat misleidende titelvertaling van "Atlas Shrugged" van Ayn Rand 103
Atlantis impulsen uit Atlantis werken door in de na-Atlantische tijd121
Ayn Rand ook voor antroposofen een interessante auteur 103
Ayn Rand enkele citaten 103
Ayur-Veda de wetenschap der gezondheid - door Elisabet Haich 89
B
Bacillen en virussen, wat doen ze in de mens ?79
Bacillen de beste manier om ze in je lichaam te kweken ... 108
Alice Baileyligt aan de basis van de New-Age68
Bananengedroogde schillen in het Goetheanum - moet kunnen ? 71
BasisinkomenGeen idee van Rudolf Steiner volgens Sylvain Coplet63
Ian Basssprak over Oosterse en Westerse spiritualiteit36
BeethovenOver zijn "kosmische meditaties" (opus 132 in A klein)67
Begijnhoven een voorbeeld van gemeenschap voor onze tijd ? 113
Behoeften "Van ieder naar vermogen, aan ieder naar behoefte." 103
Belastingen steeds meer ! de gemakkelijke "oplossing" in ons maatschappelijk bestel 103
Belgiëis het einde in zicht ?26
BelgiëEen zwart-magische constructie ?44
BelgiëEen zwart-magische constructie ? - deel twee, deel drie45
Belgiëeen gewaagde etymologie46
BelgiëBespreking van een lezersbrief en het boekje "Het dierbare BelgiŽ" van Luc Vandecasteele51
BelgiëReacties op onze bespreking van het boekje "Het dierbare BelgiŽ" van Luc Vandecasteele53
BergWat betekent de uitdrukking "op de berg" ?64
BergenEen verblijf in het hooggebergte doet de mens goed - Jakob Lorber64
Bergredede zeven zaligsprekingen - door Jan Vermeir3
Berustingkan creatief zijn - door Horst Lindenberg5
Annie Besanten de Theosophische Vereniging : maakte geen onderscheid tussen bestuurlijke functie en esoterische functie - Steiner stelt dit aan de kaak48
Bewaarengel bewaart ons, en wij bewaren hem 32
Beuys interview in "Der Spiegel" 19
Beuyszijn kunst is geen kunst in de zin zoals Schiller die opvat - door Johannes Greiner67
Beuyszijn verderfelijke invloed dringt door tot in het Goetheanum71
Bezetenheid begint algemeen te worden in de huidige tijd 124
BijenGeven ze het op in de moderne wereld ?57
Biodynamische voedingover pluksla12
Biodynamische voedinguit GA 35114
BD-landbouwin de woestijn - SEKEM23
BD-landbouwVlaamse student wint prijs73
BD-landbouwde rol van het meditatieve daarin73
BD-landbouw (min of meer ) bewuste omgang met de elementenwezens - GAOS in Swifterbant81
Biografiestudieuit "The Human Life" van Georg en Gisela O'Neil23
Biografiestudie door Matthias Wais 20
Biografiestudie het 56ste levensjaar - door Diether Lauenstein 89
Bioscoop een oude Griek in een bioscoop zou flauwvallen ! 101
Blauwe Bloemnatuurvoedingswinkel in Gent3
BlavatskyRudolf Steiner over haar + een korte biografie71
Blavatsky leidde na haar dood de zoekende mens naar ... Rudolf Steiner ! 80
Blavatsky Meester Koet Hoemi over haar wezen en karakter 98
Blum, Robertverslag van zijn leven na de dood - door Jakob Lorber61
Boardman, Terry sprak in Brussel over W.O. I - verslag van de tweede avond 85
Bock, Emil over MichaŽl65
BŲcklin, Arnold was ooit een ridder van de Ronde Tafel 80
Boedhazijn rol op de planeet Mars - uit GA 13025
Bolsjevismewegens geen sociale driegeleding - uit GA 33810
Bolsjevismemeer over Fichte ! - uit GA 33810
BolsjevismegeÔnspireerd door decadent geworden natuurgeesten 82
Boodschappen doorkrijgenwees op je hoede met mensen die dit 'vermogen' bezitten31
Boriska wat komt een Martiaan op aarde doen ? 85
Bosch, JeroengeÔnspireerd schilder79
Bott, VictorUit : "Antroposofische Geneeskunde", over ijzer en hemoglobine75
Het (radicaal) BozeBruno Skerath daarover78
Het (radicaal) Boze volgens ons een on-antroposofisch concept van Bruno Skerath 80
Brakteaten een interessant muntsysteem uit de Middeleeuwen 82
Brandesover de schuldvraag in W.O. I - uit GA 17376
Broodvermenigvuldiging in het Johannes-evangelie (ook over de chiastische structuur en diepere esoterische inhouden) - door Jos Verhulst83
De Brug bestaat in 2013 twintig jaar. 80
Bruggenbouwerin 't Latijn : pontifex, moet de mens worden - Helmuth Moltke vanuit het hiernamaals74
BrusselRudolf Steiner bezocht er het Wiertz-museum32
Dieter Brülluit "Waldorfschule und Dreigliederung"1
Dieter Brüllde sociale impuls van de antroposofie33
Dieter BrüllOver het sociaal sacramentalisme - uriŽlische beschouwingen55
Budd, ChristopherTwee voordrachten in Brussel in juni 201277
C
Caduceus ander woord voor Mercuriusstaf123
Campanella, Thomaswerd later Otto Weininger54
Camphill het heilpedagogisch initiatief van Karl KŲnig 118
ChannelingSerieuze informatie ?52
ChannelingSessie over de apocalyps52
ChannelingJan vermeirs commentaar hierop52
ChemtrailsWorden wij via de uitlaatgassen van vliegtuigen besproeid met chemische stoffen ?66
China kleine polemiek rond de verhandelbaarheid van grond aldaar103
China wordt voorgesteld als maatschappelijk model voor de wereld120
China verwantschap tussen Chinese en Oud-Hebreeuwse cultuur 120
Chinees worden een fenomeen in het Westen 120
ChipEen RFID-chip in iedere mens ?66
Noam Chomskyover de media als beheersingsinstrument van de oligarchie94
Christelijk zijnin de pedagogie, in de geneeskunde - uit GA 3494
Christelijk zijn als men niet bewust christelijk wil zijn, dan liggen Lucifer en Ahriman op de loer 92
Christelijk zijn Uit GA 143114
Christendom antroposofische islamknuffelaars opgelet : "Het christendom is het eindpunt van alle religies" 100
Christendom is subversief en daarom ook zelf uitgehold 111
Christendom vraagt te veel van de mens om populair te zijn 111
Christendom de drie fasen : Petrinisch, Paulinisch, JohanneÔsch115
Christengemeenschaptwee anecdotes uit de beginjaren7
Christian Rosenkreutzvoorkwam een opsplitsing van de mensheid - uit GA 13025
Christian Rosenkreutz ook zijn naam is niet veilig voor misbruik 85
Christusniet bestemd voor sekte-gebruik - door Jan Vermeir8
Christusen de ontwikkeling v.h. Ik - door Jan Vermeir1
ChristusZijn horoscoop - door Elisabeth Vreede16
Christushet verschil tussen Jezus en Christus 38
Christusalleen de antroposofie kan zeggen wie Hij is - uit GA 10940
ChristusZijn terugkomst in de etherische wereld ?58
ChristusGeorge Ritchie ontmoette Hem toen hij bijna-dood was58
Christusin de etherische wereld - voordracht door Christian Lazarides68
Christuswe zeggen Christus, maar we krijgen Ahriman aan de lijn72
Christus in de etherische wereld - het gebeurde in Polen ...73
Christus in de etherische wereld - het gebeurde in Holland, Frankrijk en Duitsland 107
Christusen de Drievuldigheid79
Christus in het beleven der Engelen 124
Christusimpulsuit GA 12743
ChristusimpulsWat is de belangrijkste kwestie van deze tijd ? - door Lieven Debrouwere53
ChristusimpulsWerkte doorheen Constantijn en Jeanne d'Arc90
Christusimpuls de drie Christus-offers vůůr Golgotha 95
Cichorium intybusDe witloofwortel als meditatie-onderwerp60
Ernest ClaesHet Lijden van onzen Heere Jezus Christus48
Ernest ClaesPastoor Campens zaliger 87
Mabel CollinsLicht op het pad77
ComplottheorieŽn waarheid die onverteerbaar is wordt zo genoemd121
Computersveranderen ons wereldbeeld - door Edwin Hübner10
Computershet WereldWeb en het komende geslacht van spinnenwezens - door Felix Schultz12
Congresvan de International Alliance for Childhood in Brussel in oktober 200030
Contact tussen levenden en doden is mogelijk ... door voorlezen31
Controlevan het persoonlijk leven = fascisme75
Corona - covid19 het nummer 108 is er volledig aan gewijd 108
Corona - covid19 Lieven Debrouwere over deze zaak 108
Corona - covid19 Jos Verhulst over de lockdown 108
Corona - covid19 Bescherm jezelf en de wereld door meditatie 109
Corona - covid19 Jos Verhulst geeft commentaar over verschillende aspecten 109
Corona - covid19 zeg nee tegen de maskerplicht 109
Corona - covid19 misleiden met cijfers 110
Corona - covid19 Collectieve gevangenschap voor een fake 2e golf 110
Corona - covid19 over Sciensano 110
Corona - covid19 over de PCR-test en de uitvinder ervan Kary Mullis 110
Corona - covid19 over de PCR-test : alleen nuttig om de juiste cijfers te genereren 112
Corona - covid19 wat gebeurt er energetisch na het "vaccin" ? 112
Corona - covid19 Uit interviews met Sam Brokken 112
Corona - covid19 Hoe staat de Grieks-Orthpdoxe godsdienst tegenover het "vaccin" ? 114
Corona - covid19 Hoe staat de Islam tegenover het "vaccin" ? 114
Corona - covid19 Waarom is de meerderheid zo conformistisch ? 114
Corona - covid19 Hoe gaan we om met de verdwaalde schapen ? 114
Corruptie in de wetenschap 113
Corruptie in de media 113
Coudenhove-Kalergide voorstander van een nieuw gemengd ras in Europa94
CromwellThomas, niet de Oliver ...56
Cultuur en onderwijsdoor Christof Lindenberg13
Cultuurperiodede vijfde na-Atlantische, drie verschillende impulsen36
Cultuurperiodede zesde na-Atlantische wordt nu voorbereid - uit GA 17436
Cultuurperiodeiets over de volgende, de zesde na-Atlantische 43
Cultuurperiodeser zijn er zeven en ze spiegelen: 1 met 7, 2 met 6, 3 met 541
Cultuurperiode waarom geen Chinese cultuurperiode ? - door Sigismund von Gleich 18
Cyaankali of kaliumcyanide - merkwaardige eigenschappen68
D
Deemoed = stemming van nederige onderworpenheid 92
Delaisi, Francis de Fransman die zijn landgenoten in 1911 waarschuwde voor de komende oorlog 84
Delaisi, Francis Rudolf Steiner over hem in GA 177 84
Demonen hun rol bij de ontwikkeling van het Corona - covid19-vaccin 114
Demonen Tertullianus kende hen zeer goed 116
Demonen fantomen en spoken - uit de voordracht van 9 juni 1908 116
Demonologie het wezen van de moderne technologie 113
Robert de Niro is tegen vaccins maar zwicht voor de lobby 95
het denkenen niet het liegen - uit GA 1708
Denkenhet kenmerk van de mens, zegt Ortega y Gasset33
het denkenIan Bass daarover op 23 februari 200236
Denkenmet het etherlichaam of met het astraal lichaam ?39
Denkenwordt verboden, en hoe ? Door vaccinatie !46
Denken Wat is apokalyptisch denken ? 102
DenkautomatenVroeg leren lezen maakt van de mens een denksjabloon63
Derde Rijk niet zo oorlogszuchtig als de overwinnaars ons proberen wijs te maken99
DeugdenTwaalf deugden, ťťn voor elke maand77
Deugden tevredenheid !! 87
Dieetuit GA 31211
Dierenhebben ze ook een karma ? Nee, maar ze komen toch terug ...38
DierenZe doden en opeten heeft toch wel enkele gevolgen voor de mens 79
Dierenriemmakrokosmos van de mens - uit GA 1106
Dierenriem wat betekent het symbool van de Kreeft ? 100
Directe democratiehet tegengewicht voor de totalitaire neigingen van regeringen31
Doop in de Jordaande interpretatie van Ratzinger : allemaal blablabla volgens Jan Vermeir58
Doodde eerste tijd erna43
Dodenwachten tot wij hun voorlezen31
Dodenwachten tot wij hun voorlezen - ander aspect43
Dodende invloed van een overleden ouder op het achtergebleven kind48
DodenHoe kunnen wij contact maken met hen ?50
DodenHoe kunnen wij contact maken met hen ? - Een voorbeeld : Sigwart59
DodenHoe kunnen wij contact onmogelijk maken ? Door niet aan hun voortleven te geloven59
Dollekoeieziekteuit GA 34812
Dollekoeieziekteverwijzing naar Rudolf Steiner in de Vlaamse pers31
Dostojewski anekdote over een Russische martelaar voor Christus 90
Dreyfuss, Richardziet zijn ongeboren dochter38
Driegeledingzie Brüll, Dieter over de Steinerschool1
Driegeledingzie Brüll, Dieter over de sociale impuls33
Driegeledingeen bondig niet al te begrijpelijk schemaatje46
DriegeledingHet volledige nummer 63 is eraan gewijd63
Driegeledinghet ontstaan van de staat volgens Oppenheimer72
Driegeledingde laatste actie in Boven-SileziŽ in 192076
Drievuldigheidenkele aspecten79
Dubbelgangerser leven er verschillende in ieder mens28
Dubbelgangernog wat meer uitleg50
Duisternis die gaat komen en drie dagen gaat duren 117
Duitse geest spreuk van Rudolf Steiner 92
Duitslandde 100- jarige oorlog tegen Duitsland en Midden-Europa : vluchtelingenstroom georganiseerd vanuit het Westen 91
Duitsland Toekomst - voorspelling van Rudolf Steiner 117
Dwalenhoe erg is dat eigenlijk ?43
Dwalingenkomen veel voor als men helderziend wil zijn en moreel niet sterk staat - uit GA 14062
Dyslexieis GEEN handicap ! - uit "Erziehungskunst"26

E
Ecologisch of biologischuit Erziehungskunst, door Werner Neudorfer17
Economie en zelfstandig denken - uit GA 340 19
EconomieTe veel geld in de economie is als kunstmest in de landbouw58
Economieover associaties en het basisinkomen enz.63
EconomieTwee voordrachten door Christopher Houghton Budd in Brussel in juni 201277
Economische cursusSamenvatting van de vierde voordracht uit GA 34077
Economen raar volkje - door J. Rowe 21
Egoïsme verband met zwarte magie - GA 101 20
Egregores groepszielen die gecreŽerd worden door bewust of onewust gemeenschappelijk handelen 106
EgypteAlbert Steffen over Thoetmosis III37
Egypteinvloeden uit het oude Egypte in onze tijd41
Electriciteiten voeding - uit GA 32712
ElectriciteitGSM is schadelijk, ook de magnetron (microgolfoven)35
ElementenwezensHou er rekening mee als je bergen beklimt, zegt Jakob Lorber64
ElementenwezensHou er rekening mee als je bergen beklimt - Wilco Van Rooijen deed het niet !65
Elementenwezens geschilderd door Arold BŲcklin 80
Elementenwezens moeten we leren kennen om een nieuwe impuls aan de kunst te kunnen geven81
Elementenwezens zoals men ze in het oude Rusland zag 124
Eliphas Levi over zijn leven, zijn werken en een vorige incarnatie98
Elf septemberfictieve toespraak van de president33
Elf septemberde duivel lacht in zijn vuistje33
Elf septemberachtergronden, gans het nummer 34 is eraan gewijd34
Elf septemberinterview met Andreas von BŁlow36
Elianten het Europa-logo68
EliteEen selectie van de allerslechtsten66
Ellul, Jacques over de verloedering van het christendom 111
Engel je kunt min of meer bewust met hem overleggen 113
Engelen wat doen ze in ons astraal lichaam ? 85
Engelen hoe ze naar de Aarde en de mens kijken 124
Engelbewaarderdoor Jan Vermeir, met een mooi gedicht door Frederik van Eeden32
Engelbrecht, Wimvoordracht over meditatie12
Engelbrecht, Wimvoordracht over antroposofie15
Enthousiasmeuit GA 140 ( de voordracht van 10 maart 1913 in MŁnchen )5
Etherlichaamkan sterk of zwak zijn - uit GA 3537
Etherlichaamvan de man is vrouwelijk, van de vrouw is mannelijk35
Etherlichaam stromingen volgens een pentagram100
Etherlichaam volgt de beweging van de planeten en maakt dat de mens graag die beweging meemaakt 101
Etymologie een bruikbare wetenschap ?51
Euritmie"Twee vrienden" van Hendrik Marsman1
Euritmiede klinkers - door Annemarie Dubach5
Euritmievoordracht door Alain Duchamp15
Euritmievoordracht door Arnold Sandhaus14
Euritmie "Ich denke die Rede"39
Euritmiemet Anne-Marie Ehrlich - contact met de doden50
Euritmieals ondersteuning van de helderziendheid - uit GA 14062
Euritmiein het Nederlands ... en in het Vlaams ?69
Europade opdracht van Europa - door Oskar Hansen36
Europade "Grondwet" : een verkeerd spoor48
Europamoet staan voor een vrij geestesleven57
Europaanti-kristelijke strijdmachine ? 79
Europese UnieWelke duistere machten zitten daar achter ?44
Europese UnieWelke duistere machten zitten daar achter ? bis72
Europese Unie project van decadente stromingen81
Europese Unie kan ook rekenen op de steun van antroposofen 106
Euthanasieniet voor antroposofen : volhouden tot de laatste snik jongens ! 72
Evangelie v. Markusuitleg over de parabel van de vijgeboom11
Evangelie v. Markusuitleg over de "roeper in de woestijn"31
Evangelie v. Johannes zie Johannes-evangelie....
Evangeliestegenstrijdigheden tussen MattheŁs en Lukas: een spoor naar de twee Jezuskinderen37
EvangeliesVoor ieder tijdvak is er ťťn dat het meest geschikt is54
Ex Deo ...het oergebed - uit een esoterisch uur60
F
Fantasie en verstand in de kunst122
Fascismebegint met het verbieden van roken !!75
Faunen en saters zijn ooit verhuisd van het Middellandse Zeegebied tot achter de Oeral 82
Faustde scŤne met de poedel en de pentagram74
Federal Reserve System een krachtig instrument van Ahriman 96
FenriswolfMidgardslang, en andere figuren uit de Noordse mythologie22
Filosofie der Vrijheidfragment "Leben in der Liebe ..." - uit het 9de hoofdstuk1
Filosofie der Vrijheiden de moderne psychologie60
Firstenberg, Arthur over de sclerotiserende kracht van straling 113
Fouten makenals leerkracht: moet mogelijk blijven8
Franciscus van Assisidiscipel van Boedha - uit GA 13025
Frenologieschedelkunde : wetenschap of larie ?56
Frisdranken door Otto Wolff - uit "Erziehungskunst" 22
Fundamenteel rechtsbeginseldoor Frank van Dun63
G
GAIAzorgt niet alleen voor de dieren38
Galileade diepere betekenis van deze locatie57
Gandhide mahatma - radicaal christelijke geweldloosheid 91
Gatto, John Taylor de staat schaft het vrij onderwijs af 80
het gebeduit GA 96 en GA 59 - door Jan Vermeir10
het gebedmeer bepaald het oergebed - uit een esoterisch uur60
het gebed steun in moeilijke tijden 107
het gebed de kracht van 1 biddende mens voor de gemeenschap 111
het gebed verdween in het westen in de jaren 60115
Geduld wat heeft deze deugd te maken met warmte ? 18
Geelzuchtuit "Natura" door Fritz Schnurmann18
Geest Joh. 1:32 : ďIk heb aanschouwd dat de Geest nederdaalde als een duif uit de hemel en op Hem bleef.Ē 100
Geestelijke wereldkenmerken - uit GA 956
Geestelijke wereldverkoop geen lulkoek, zegt Steiner - uit GA 25326
Geestelijke wereldwas korte tijd gesloten voor de mens in de 13de eeuw39
Geestelijke guerilla om op te komen tegen de tegenmachten : een verdedigingsplan 85
Geesten, bestaan ze ?een merkwaardig verhaal door Maurits Sabbe15
Geesten, spoken, fantomen uit GA 102, GA 194 en GA 9929
Geestesleven wat gebeurt er als het geestesleven staakt ? De wereld komt stil te staan ! 103
Geesteswetenschap Wat wil ze eigenlijk, die antroposofische geesteswetenschap ? 87
Geestverwarringleidde tot de Eerste Wereldoorlog - uit GA 19310
Geheugenverband met Lucifer - uit GA 1707
het gelaatspiegel van de ziel - naar Norbert Glas3
GeldGeef het uit want het belast waarschijnlijk je karma !7
GeldWat doet het in de economie ?58
GeldTe veel geld in de handen van weinigen lokt Ahriman63
Geld moet kunnen verouderen 82
Geld wie beheert de geldcreatie ? 96
Geld wie veroorzaakte de crash van 1907 ? 96
Geld de oorzaak van alle kwaad ? 103
Geldsluierdoor Dieter Brüll17
GeldwezenJos Verhulst over het Beest met de koppen in de Openbaring97
Gele gevaar een nieuwe Mars-impuls uit het Oosten ? 120
Gelijkheid een ziekelijks streven in onze tijd (wanneer het principe buiten de rechtssfeer treedt) 100
Gelijkheid in het geestesleven = conformisme en middelmatigheid 120
GeloofWaarom verloren de mensen hun geloof ?48
Gelovenen weten, het verband ertussen43
Geluk het is niet de Staat die daarvoor moet zorgen 121
Gemakzuchtoorzaak en gevolg3
GemakzuchtDe grootste handicap van alle mensen tegenwoordig (de geestelijke gemakzucht toch !)59
Geneeskundechristelijke geneeskunde houdt rekening met Lucifer en Ahriman - uit GA 3494
Geneeskunde Pasteur had het verkeerd voor en zette de geneeskunde op een verkeerd spoor 112
Geneeskunde Le docteur Knock of de triomf van de geneeskunde 112
Geneeskunde vertrouw er niet veel op 115
Genesis "In den beginne ... " - etymologie 100
Genezen in het Oosten - door Elisabet Haich 89
Genezen in Midden - Europa - door Ita Wegman en Rudolf Steiner 89
George, Henryleermeester van Steiner, over "Armoede en Vooruitgang"76
Georgia Guidestones een sinister bouwwerk, geÔnspireerd door een onchristelijke geest ? 85
Geschiedenisvoordracht door Attila Varnaï14
Geschiedenisvoordracht door Manfred Klett in Lier (1997)15
Geslachtenwerden gescheiden in LemuriŽ35
het getal 666door Jan Vermeir19
het getal 666artikel uit "Tournant"10
het getal 666reactie op dit artikel - door Jan Vermeir11
Geweldwaar komt het vandaan ? - GA 17725
Geweldverband met TV-kijken, door Dave Grosmann30
Geweldals politiek van de Verenigde Staten wordt dat aanvaard34
Gewetengestuurd door de katholieke kerk2
GewetenHoe ontstond het ? Hoe metamorfoseert het in de toekomst ?45
Gewetenloosheiden de karmische consequenties3
Jean GionoDe man die bomen plantte - integraal33
Globaliseringalles ten dienste van de buik van de mens38
Gnomenwaren van oudsher geen onbekenden voor de mijnwerkers64
God staat ons bij ! - Ierse legende uit het boek van MichaŽla GlŲckler 102
God we moeten het eens over Hem hebben 124
Godsdienstwat is dat ?43
Godsdienstonderwijs in Vlaanderen stelt niets voor, ook niet in zgn. katholieke scholen104
Goed zijnIs het voldoende om een goed mens te zijn ?43
Goethekon niet zonder fouten schrijven ! - uit "Erziehungskunst"26
GoetheErlkönig, met Nederlandse vertaling29
GoetheEckermann zag hem na zijn dood in een droom50
GoetheEen volledige Brug over Goethe70
Goetheanecdotes uit zijn reis naar ItaliŽ81
Goethe een incarnatie van Mozes en Nicodemus 105
Goethe het sprookje van de groene slang en de schone lelie123
Goethe Charles Kovacs over het Sprookje - deel 2 124
Goetheanumwaarom staat het in Dornach ? 39
Goetheanumin de ban van Ahriman ? 71
Goetheanumover het rode venster - door Johannes Greiner 79
Goetheanum over de rare plafondschilderingen104
Goldman-Sachsde vorst van deze wereld94
Gondisjapoer door Jan Vermeir 19
Gotthard-tunnel de feestelijke opening : een satanisch ritueel 93
GŲtz von BerlichingenKies een kleine uitspraak van hem tot je levensmotto70
GroepszielOok voor de mens ? - door Jan Vermeir49
GrondsteenEnkele aspecten daarvan - door Sergej Prokofjef60
Grondsteen met name de oorkonde die erin zit 96
GrondsteenspreukNederlandse en Duitse tekstGS
Grondsteenspreuk mediteer over deze spreuk 124
Grootmoedigheid de deugd der deugden 102
Grossglocknerde hoogste berg van Oostenrijk - Jakob Lorber64
GSMis schadelijk - uit "Erziehungskunst"35
GSMblijft schadelijk ! terug uit "Erziehungskunst"47
H
Haatveroorzaakt leed in een volgend leven - uit GA 23525
Haat vormt de kern van onze fysieke gestalte !! 82
Haich, Elisabeth over inwijding en haar verschillende incarnaties47
Halle, Judith vonis dat antroposofie ?68
Halle, Judith von over de drie niet geschreven mysteriedrama's van Rudolf Steiner104
Handen wassenis goed voor de mens - uit GA 12432
Handicap wat is de zin ervan ? - uit het boek van MichaŽla GlŲckler 102
de handen van God Rainer Maria Rilke vertelt erover 102
Oskar Hansenover de opdracht van Europa: het rechtsleven36
Het hartis geen pomp - door o.m. Eugen Kolisko31
Hartziektesvermijd ze door euritmie - uit GA 3127
HauschkaAntroposofie maakt je mooier45
Hauschka, MargaretheUit : "Kunstzinnige Therapie", over nicotine en kanker75
Kaspar Hauserzijn missie - een verband met Eefje Lambrecks (vermoord door Dutroux) ?46
Haverbeck Georg Werner en zijn echtgenote Ursula : moedige antroposofen99
Heidt, Wilfrieduit zijn boek "Wer ist die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft ?"74
Helderziendheidhoelang moet men oefenen ? - uit GA 956
Helderziendheidervaringen van Friedrich Rittelmeyer26
Helderziendheidis niet eenvoudig, dwalingen treden vlug op - uit GA 10940
HelderziendheidEen snelcursus, maar gemakkelijker uitgelegd dan gedaan - uit GA 14062
HelderziendheidEen voorbeeld van atavistische helderziendheid uit Afrika65
Helderziendheidwaarom worden we niet helderziend ?72
Helderziendheidwaarom worden we niet helderziend ? - door GSM-straling !73
Helderziendheid de moeilijke basisvoorwaarden van een esoterische scholing 82
Helderziendheid verschil tussen ingewijde en helderziende 117
Helixor net als Iscador een kankerbehandelingsmiddel 118
Hemelvaart verliet Christus toen de aarde of juist niet ?115
Herdereen gedicht over de elfenkoning29
Hersenenen wijsheid - uit GA 16740
HiŽrarchieŽn uit Edouard Schurť "De goddelijke evolutie"16
HiŽrarchieŽn wat doen ze voor ons nadat wij gestorven zijn ? 82
HiernamaalsConcreter dan je denkt bij Jakob Lorber61
Hilma af Klint de Zweedse kunstenares die Rudolf Steiner ontmoette122
Holocaustahrimanisch tegenbeeld van het Mysterie van Golgotha46
Holocausteen nieuwe religie57
Homeopathie een apparaat voor grote verdunningen 118
HomoseksualiteitEen lezersbrief49
Homoseksualiteiten wezensdelen50
HomoseksualiteitL.F.C. Mees daarover50
Hoofdpijnwat zou daar toch de oorzaak kunnen van zijn ?29
Hoogmoedeen voorbeeld van deze zonde43
Horoscoop van Jezus Christus - door Elisabeth Vreede 16
Humoreen wapen tegen Lucifer (lees het einde v.h. artikel) - uit GA 1708
Humoreen anecdote door Michaela Glöckler29
HumorAfbeeldingen van typische antroposofenfdw
Humor in het Brussels dialect : de Chinese tango 120
Huxley, AldousFragment uit "Punt Contrapunt" - Over Beethovens opus 13267
Hypatia een vorige incarnatie van Marie Steiner - von Sivers 88
HypochondersSteiner luisterde een gesprek af op de trein ...49

I
Ich denke ...... die Rede : Rudolf Steiners bewerking van de figuren van Agrippa von Nettesheim39
IckeOver David Icke, de man met de gepaste naam voor het tijdperk van de bewustzijnsziel66
Icke, David over de achtergronden van de covid19 en de lockdown 2020 108
Ijzeren gordijn over een soortgelijk gordijn sprak Rudolf Steiner reeds in 192382
Ik-ontwikkelingdrie artikelen door Jan Vermeir1
Ik - uitsprakenDe 7 Ik-ben woorden in het Johannes-Evangelie62
Iliasin de tijd van Homeros zagen de mensen de goden nog actief meedoen in conflicten94
Immigratie in Europa : is geen MichaŽlische impuls (1) 91
Immigratiein Europa : is geen MichaŽlische impuls (2)94
India een bio-dynamische boederij aldaar 102
Individualismeis geen egoïsme, hoeft niet asociaal te zijn - door Thomas Voss28
Inentingenzijn gevaarlijker dan de ziekte waartegen ze zouden moeten beschermen - integrale tekst van Brug 2727
Inentingenvervolg na een jaar31
Inentingenals ziekte karma is, mogen we dan de ziekte verhinderen door inenten ? - uit GA 12027
Inentingende stand in juni 200340
Inentingen de stand in juni 2011 80
Inentingen Robert de Niro en Dr. Wakefield 95
Inentingen artikel van Dr. Kris Gaublomme 106
Inentingen 'statement' van de antroposofische artsen in 2019 106
Inentingen het covid19-"vaccin" : ingrediŽnten 112
Inentingen wat gebeurt er energetisch na het covid19-"vaccin" ? 112
Inentingen 100 jaar geleden : de boer vertrouwt het niet .... 112
Ingewijdenwaar zijn de mensen die in een vorig leven ingewijd waren ? - uit GA 23524
Ingewijden verschil tussen ingewijde en helderziende 117
Inkomenen rechtsleven, volgens de driegeleding76
International Allianceof Childhood, in Brussel in oktober 2000 - verslag door FranÁois De Wit30
Inwijdingstreef er niet naar zolang je karakter niet gelouterd is47
Inwijdingswegde Oosterse weg - uit GA 957
Inwijdingswegde christelijke weg (summier, alleen de zeven trappen)31
Irlmaier, Alois over de toekomst van Duitsland 117
Iscadorhet antroposofische geneesmiddel tegen kanker78
Islameen luciferische religie57
Islam geen plaats voor deze religie in Europa 91
Islam niet in Europa, deze religie, die in feite een politieke doctrine is 93
IsraŽlde etymologie van dit woord volgens Rudolf Steiner57
J
JacobowskiEen tijdgenoot en vriend van Rudolf Steiner50
Jesaja en ook de profeet Josua kwamen terug en werden door de Christus genezen86
JezuÔetenzijn vijanden van de Christus58
JezuÔetisme samen met het Amerikanisme de tentakels van Ahriman 87
Jezus een Oosterse legende 22
Jezusis niet helemaal dezelfde persoon als Christus38
Jezuswas geen universeel leraar volgens de moslims57
Jezusis de Messias !! - zegt zelfs een Joodse rabbi58
Jezus is de weg, de waarheid en het leven ....104
Jezuskinderener waren er twee - door Jan Vermeir 37
Jezuskinderener waren er twee - iets uit de Koran 39
Jezuskindereneen schema + iets over wezensdelen40
JezuskinderenLieven Debrouwere daarover59
Jezuskinderen de respectievelijke geboortedata 92
Jezuskinderen de geboortedatum van de Nathanische Jezus93
Johannes-evangelieDe proloog (eerste 14 verzen), een uitstekende meditatietekst
Thomas van Aquino daarover
Latijnse tekst - Griekse tekst
54
Johannes-evangelieIk ben de deur - door Friedrich Rittelmeyer62
Johannes-evangelieExcellent meditatie-oefenboek72
Johannes-evangeliehet vijfde hoofdstuk, de lamme aan de schaapspoort74
Johannes-evangelie geÔnteresseerd in een tweetalige uitgave ?81
Johannes-evangelie de chiastische structuur en diepere esoterische inhouden - door Jos Verhulst83
Johannes-evangelie drie gevallen van reÔncarnatie - door Jos Verhulst86
Johannes-evangelie Lazarushoofdstuk : gaan er geen 12 uren in een dag ? 95
Johannes-evangelie Lazarushoofdstuk : ... dien de Heer liefhad 95
Johannes-evangelie Wie was Lazarus in een vorige incarnatie ?95
Johannes-evangelie de drie vrouwen onder het kruis 100
Johannes-evangelie de 5 zuilengangen en de 5 mannen van de Samaritaanse vrouw 100
Johannes-evangelie over Nicodemus die 's nachts bij Jezus kwam 105
joodde wandelende jood ijvert voor het christendom 71
Jubeljaarverband met de kosmos - uit GA 1707
Judas Iskariothen de Judaskus32
Judaseen moderne mens57
Jugendkreis uit de herinneringen van Ernst Lehr 85
Jugendkreis Wie was er allemaal lid van ? 90
Jugendkreis laatste deel van de herinnneringen van Wilhelm Rath over het ontstaan ervan 92
Junggeloofde niet in reïncarnatie - uit een interview met Bernard Lievegoed29
JupiterDe volgende fase van de Aarde - ťťn en ander over onze toekomst daar43
K
Kabouters zijn niet altijd die kleine sympathieke wezentjes 82
Kabouter Karlik zoals Ursula Burkhardt hem "zag" 87
Kali Yugadoor fdw5
Kamalokauit GA 956
Kamalokamerkwaardigheden aldaar43
Kamaloka sommige dieren maken het ook door, met name de carnivoren 82
Kamaloka niet alleen lijden hoor !! 100
Kana de bruiloft aldaar, waarom dat alcoholgebruik ? - door Jan Vermeir 18
Kankerkan genezen worden met Iscador, een antroposofische geneesmiddel78
Kapitaalmaakt zich los van de mens, wordt anoniem - uit GA 19176
Karel de Groteen zijn incarnaties62
KARMA
"Het is een grote, geweldige gedachte te weten dat -wat men ook doet- niets tevergeefs is, dat alles zijn uitwerking in de toekomst heeft. Zo werkt de wet van karma niet deprimerend, maar vervult ze ons integendeel met de schoonste hoopgedachten. Het is het mooiste geschenk van de geesteswetenschap."
Rudolf Steiner in GA 99 "Die Theosophie des Rosenkreuzers".
Karma en temperament: iets hoopgevends - uit GA 956
Karmagemakzucht, gewetenloosheid, vroege dood - uit GA 1403
Karmadrie opeenvolgende levens - uit GA 1404
Karmais geen fatalisme - uit GA 957
KarmaKarl Marx en Friedrich Engels - uit GA 2369
Karmavan de antroposoof - uit GA 23711
Karmavan de engel - uit GA 23711
Karmaeen beter begrip - uit GA 19123
Karma en liefde - uit GA 25316
Karmaschrijf "karma", maar zeg "kerma" !25
Karmaslechte neigingen, leed en schoonheid hangen samen29
Karmawaarom kennen wij onze lotsbestemming niet meer ? - door Jan Vermeir30
Karmavan de antroposoof - door Jan Vermeir32
Karmaonverenigbaar met het christelijk geloof ? - door Jan Vermeir33
Karmaonverenigbaar met de vergeving der zonden ? - uit GA 15533
Karmahebben dieren die pijn lijden door de mens een karma ? 38
Karmahet inzicht kan ook komen in Thailand47
KarmaWe hebben verdriet meestal zelf verdiend - uit GA 13049
KarmaNijd en leugenachtigheid - uit GA 12749
KarmaOver Campanella en Otto Weininger54
Karma geen passief maar een actief principe 100
Katholicismeen antroposofie43
Katholieke erfenis de Heilig-Uurgebeden van pater Lammertyn 96
Katholieke kerkbeheerde het geweten45
Katholieke kerk de toestand in 2017 met "paus" Franciscus 96
Keller, HelenSteiner vernoemt haar in GA 956
Kerstbijeenkomst zie ook Weihnachtstagung - wat blijft er over na 100 jaar ?122
Keyserlingk, Johanna over eigen helderziende ervaringen 89
Keyserlingk, Johanna over Rudolf Steiner in Koberwitz 117
Kielburger, Craigsprak op het Congres in Brussel in oktober 200016
Kinderenze zijn bedreigd, uit de Lehrerrundbrief16
Kindermoorden vaak ritueel, hebben te maken met zwarte magie 121
Kinderspreekuur uit het boek van MichaŽla GlŲckler 102
Kipling, Rudyardpassage uit "A Sahib's War" - over een overledene43
Klasse-urenvoor de meer gevorderde antroposofen 79
Kleuren die bij de planeten horen - een meditatie 100
Kleuren en hun planeten - euritmisch 100
Kleuren en de dierenriemtekens - euritmisch 100
Klinkersen hun planeten56
KoffiedrinkenIs het nu goed of is het slecht ?49
Koffiedrinkenis zeer slecht volgens Jakob Lorber64
Kollerstrom, Nick Engelse astronoom, antroposoof en revisionist99
Kometenuit GA 116, GA 118 en GA 35413
Karl KŲnig van het heilpedagogisch initiatief Camphill 118
Koranonverwachte bevestiging van Steiners inzichten - uit GA 16739
Kosmopolitisme in het vorig en huidig MichaŽltijdperk94
Kovacs, Charles biografische schets van deze antroposoof 123
Krantenredacteurs en journalisten zouden zich beter met serieuze zaken bezighouden56
Kranten lezenOndanks de leugens, nee, vooral wegens de leugens moeten we dat iedere dag doen !44
KrishnaWie is deze Indische godheid ?78
Krishnamoertien de Ster van het Oosten, de scheiding van Antroposofische en Theosophische Vereniging68
Krishnamoerti een citaat 121
Kritiekbelemmert de geestelijke ontwikkeling van de kritikaster, maar ...38
KrŁger, Bruno over zijn leven en gesprekken met Rudolf Steiner122
Kruidendoor Wilhelm Pelikan7
Kruisigingde tweede kruisiging door de materialistische mensen 71
Kunstin het teken van MichaŽl - door Albert Steffen37
KunstWaarom is ze belangrijk ?56
KunstJohannes Greiner over Beuys en Schiller en Steiners bordtekeningen 67
Kunsteen hoop bananenschillen, verheven kunst in het Goetheanum 71
Kunst voordracht door Christine Gruwez; verslag + citaten van Rudolf Steiner81
Kunst het eentonige van de arabistische kunst 91
Kunst Rudolf Steiner over de twee erfzonden in het scheppen en beleven van kunst122
Kunst belevenuit GA 227 + een kleine anecdote12
het KwaadAlbert Steffen hierover37
Kwaliteitis relatief, zeker in het onderwijs8
L
Laatste Avondmaal door Leonardo da Vinci - de apostelen en hun dierenriemteken 100
Lambert, HenriBelgisch industrieel en voorstander van de associaties in de economie76
Land is geen koopwaar - door Udo Hermannstorfer 21
Lawaai leer het verdragen in plaats van ervoor op de loop te gaan 87
Christian Lazaridesdrie voordrachten in Namen 201068
Christian Lazaridesdrie voordrachten in Namen 2010 - reacties69
Christian Lazarides scherpe reactie tegen het pseudo-antroposofische Soul of Europe-congres 106
Leadbeaterboegbeeld van de Theosophische Vereniging en pederast ... en Steiner veroordeelt hem niet eens !!48
Leesgroepen waarom ? - uit GA 260a 10
Leesgroepen waarom ? - uit GA 264 102
LeerplannenJohn Taylor Gatto (Teacher of the Year 1991) over het verborgen leerplan van de school26
LemuriŽde scheiding der geslachten, uittrede van de maan35
Leopold IIIslachtoffer van een samenzwering ?44
Leren lezen en schrijvenverband met Ahriman24
Leven na de dooden leven vóór de geboorte - door Jan Vermeir2
Leven na de dood een getuigenis uit de krant 101
Leven vóór de geboorteRichard Dreyfuss ("Close Encounters of the Third Kind") getuigt38
LevensloopLievegoed over de periode vanaf 42 jaar47
Levensloopindeling in zevenjaarsperiodes23
Levensprocessenen leerprocessen - door Coenraad van Houtten15
Lever invloed van Venus en fosfor op dit orgaan18
Lezenvan antroposofische lectuur moet in de juiste stemming gebeuren40
Licht op de wegdoor Mabel Collins77
Lichtbaken 2017 het congres in Antwerpen, met o.a. Peter Selg99
Liefdein de breedste zin van het woord - uit GA 15713
Liefdeword rustig verliefd maar laat het karma er asjeblief buiten16
Liefdeen vrijheid in de opvoeding - door Michaela Glöckler30
Liefdeeen voordracht over de liefde door Michaela Glöckler28
Liefde in corona-covid-tijden 114
LiefdesverdrietHerbert Hahn vertelt ...11
Liegenis een moord in de astrale wereld38
Liegeneen maatschappelijk fenomeen, Ahrimans kenmerk48
LiegenSchopenhauer daarover : Christus heeft het ook gedaan ! Zie Joh. 7:873
Lievegoed, Bernardeen interview met hem uit 198029
Lievegoed, Bernarduit zijn boek "Mensheidsperspectieven"53
Lijden brengt morele en geestelijke vooruitgang - Floris Bakels 107
Lijden brengt morele en geestelijke vooruitgang - Solzjenitsyn107
Lindenberg, Chr.over cultuur en onderwijs13
Links-zijn wanneer de ideologie belangrijker is dan de feiten94
Logesen occulte groeperingen in de Amerikaanse politiek34
Logeswerkzaamheid en economische doelstellingen36
Logicawaarom religieuze opvoeding onnatuurlijk is4
LogosWoord en klank - door Albert Steffen37
Lokien andere figuren uit de Noordse mythologie22
Jakob LorberNuttige lectuur voor antroposofen ?61
Jakob LorberOver de Grossglockner64
Louis Bolk Instituutde kwaliteit van bio-dynamische sla12
Lucifer Hoe werkt hij in de mens ? 22
Lucifer uit welke hiërarchie ? 22
LuciferWat betekent die verleiding in het Paradijs precies ?50
Luciferis bijna niet te onderscheiden van Christus !!62
Lucifer en Ahrimandaartussen de Christus - uit GA 3494
Lucifer en Ahrimangeheugen en schrift - uit GA 1707
Lucifer en Ahrimanverband met sekten en sex - uit GA 1708
Lucifer en Ahrimanbrengen de mens op dwaalwegen - uit GA 20313
Lucifer en Ahrimanzoek het evenwicht - uit GA19018
Lucifer en Ahrimanmaken ons het mediteren moeilijk72
Luciferisch verledenAhrimanische toekomst - door Frans D'Herde5
Luciferisch verledenAhrimanische toekomst45
Luciferisch verledenFranÁois De Wit hierover in Oostende (juni 2008)61
Lutherover het pausdom58
Luther had weinig geduld met wie domme vragen stelde 80

M
Maanwaarom zie je ze iedere nacht iets kleiner of groter ?22
Maanwas ooit samen met de aarde een gemeenschappelijk hemellichaam 35
Magie was Rudolf Steiner ook een magiŽr ? 117
Magnetronis schadelijk - zie einde van het artikel 35
Mahatma-brievenvan de Meesters Koet Hoemi en Morya aan A.P. Sinnett 98
MajaIs onze fysieke wereld een illusie, maja ?25
MajaIs onze fysieke wereld een illusie, maja ?66
Malachi de Profetie van de Pausen 87
Malta het beleg deze vesting door de Turken in 1565 85
Malta het beeld als voorbereiding van een meditatie 87
Mammonis een reŽel geestelijk wezen60
Mammon moet nog altijd bestreden worden 94
Mammon hoe hij de spirituele impuls materieel maakt 94
MammonJos Verhulst over twee hoofdstukken uit de Openbaring van Johannes97
Manhattande plaats waar het Beest uit de Apokalyps werkt97
ManicheÔsmeLicht en Duisternis in deze wereldbeschouwing78
Manicheïsme door Jan Vermeir26
Man-vrouwuit "Tournant" - door Michel Joseph6
Man-vrouwuit "Macht / Onmacht ..." van Michaela GlŲckler35
Man-vrouwVrouwen zijn geen haar beter - interview met Lisette Thooft73
Maretakde plant waarmee men het antroposofische geneesmiddel tegen kanker maakt78
Maria Magdalena Jos verhulst over deze ingewijde115
MarsIs er leven op Mars ? - uit GA 19725
Mars Is er leven op Mars ? Een vroegere bewoner vertelt 85
Marx en Engelshun karma - uit GA 2369
Materialismede oorzaak van de melancholie bij kinderen van nu10
Materialismeer is een verband tussen materialisme en mummies41
Materialistenzullen ooit een materieel bewijs zien voor hun dwaling32
Materialistenzijn fysiek afhankelijk van de materie32
Materialistische zielenwat maken ze mee in het kamaloka ?43
Mazelen wordt nu beschouwd als een extreem gevaarlijke ziekte 106
Mazelen wordt niet veroorzaakt door een virus 108
Media aan de leiband van de Staat 91
Media "kwaliteitsmedia" maken zichzelf ongeloofwaardig 94
Media het gebruik van schermen : invloed op de geestelijke gezondheid123
Meditatievan het Rozenkruis - door Jan Vermeir10
Meditatievoordracht door Wim Engelbrecht12
Meditatieeen voorbeeld van een krachtige meditatie - uit GA 13025
MeditatieEnkele beschouwingen door Herbert Hahn56
Meditatie"In den reinen Strahlen ... " , ook over de klankwaarde van de klinkers60
MeditatieProbeer Beethoven te volgen in zijn kosmische meditatie 67
MeditatieTwaalf deugden, ťťn voor elke maand, neem ze bij je dagelijkse meditatie ...77
Meditatieover de klasse-uren - door Thomas Meyer 79
Meditatie het beeld van de vesting Sint-Elmo te Malta als voorbereiding van een meditatie 87
Meditatie het beeld van de vesting Sint-Elmo te Malta - jezuÔetisch geÔnspireerd ? 90
Meditatie Sint-Elmo te Malta - anti-islambolwerk ? 91
Meditatie interessant om weten - uit de herinneringen van Herbert Hahn 90
Meditatie de kracht van gezamenlijke meditatie - voorbeeld uit het katholicisme 96
Meditatie de boer doet het ook 102
Meditatie Schwere lastet abwšrts ....115
Meditatie leer het van een kikker ! 121
Meditatie de Mercuriusstaf of Aaronsstaf123
Meditatie de Grondsteenspreuk124
MeestersMorya en KoetHoemi en Rudolf Steiner over de Meesters 71
Meesters Koet Hoemi en Morya, hun brieven aan A.P. Sinnett en A.O. Hume 98
Melancholieop de gezichten van kinderen van nu - uit GA 19310
Memoranda Rudolf Steiner nuanceert de Duitse oorlogsschuld99
Mens zijn fysieke ontwikkeling onzichtbaar in GA 230 "De mens als klankharmonie ..." 102
Mens zijn fysieke ontwikkeling zichtbaar in GA 106 "Egyptische MysteriŽn ..." 102
Mens zijn alle wezens die eruit zien als mensen wel degelijk mensen ? 110
Mensheidsrepresentanthet beeld in het Goetheanum - een anecdote4
Mensheidsrepresentanthet beeld in het Goetheanum4
Mensheidsrepresentant Friedrich Rittelmeyer daarover 120
Mercurius - Venus welke planeet staat het dichtst bij de aarde ? 96
Mercuriusstaf drie meditatie-aspecten123
Mereschlowski over de noodzakelijke nieuwe Christus-impuls 120
Merry, Eleanor Engelse antroposofe, over Rudolf Steiner 80
Mexico de zwartmagische mysteriŽn aldaar 121
Meyer, ThomasOver de post-mortem mededelingen van Helmuth Moltke77
Michaëltegen Ahriman - uit GA 23711
Michaëlvoordracht door Dr. Hériard Dubreuil14
MichaëlWat wil deze aartsengel ? - door Bernard Lievegoed53
Michaëlhťt kenmerk van deze aartsengel : hij is zwijgzaam64
Michaëltwee essays van Emil Bock over het tijdperk van MichaŽl65
MichaëlEmil Bock over de kerk van MichaŽl in Pavia73
MichaŽlschoolThomas Meyer over zijn uitgaven van de Klasse-uren 79
MichaŽltijdperk het huidige vergeleken met het vorige 94
Michaëlische moedverslag van een euritmie-avond in Gent14
Midden-Europavandaar komt de impuls die de wereld moet redden46
Midden-Europais nu niet meer verantwoordelijk voor de nieuwe sociale impuls65
Midden-Europauit Lindenbergs Steinerbiografie76
Midden-Europa biedt weerstand aan de sluipende islamisering 93
Mikrokosmosen makrokosmos - uit GA 1106
Militarisme geen eigenschap van de Duitse volksaard maar van de Angelsaksische99
J.S. Mill over vrijheid en conformisme 120
Mohammedbekijkt slechts ťťn aspect van het Goddelijke57
Emil Molten het waarom van de eerste Waldorfschool62
Moltke, HelmuthMilitair opperhoofd in WO I - Rudolf Steiner had contact met hem74
Mongolenvolgens Bernard Lievegoed komen ze na 800 jaar terug naar Europa !29
Moraliteiten statuten : een merkwaardig standpunt van Rudolf Steiner48
Mormonen de sekte waar Rudolf Steiner in bedekte termen over sprak ? 110
Moslimsmet sluiers en hoofddoeken in het Westen57
Multicultuurniet zo maar onzin, er zit meer achter46
Multimediaarme mensheid die daar op verlekkerd is - uit GA 22712
Mummiesin de oud-Egyptische tijd hebben iets te maken met materialisme41
MuseaWie kwam er op het idee om kunst in een museum te stoppen ? 67
MysteriŽnde nieuwe mysteriŽn - grondlegging door Rudolf Steiner53
Mysteriedrama'sInleiding tot en samenvatting van de vier mysteriedrama's van Rudolf Steiner door Marc Nauwelaerts (nooit verschenen in De Brug, maar wel in "Antroposofie Vandaag", het ledenblad van de Antroposofische Vereniging in BelgiŽ (zomer 2008)MD
Mysteriedrama's een sprookje uit "Het Ontwaken van de Ziel" 80
Mysteriedrama's het beeld van een vesting 90
Mysteriedrama's Had Rudolf steiner er zeven voorzien ? 104
Mysteriedrama het slot van het vierde drama : Ahriman spreekt 110
Mysterie van Golgothauit GA 1707
Mysterie van Golgothaverband met de levensloop van de mens16
Mysteriestromingenen hun invloed in het eerste bestuur van de Antroposofische Vereniging39
Mysteriestromingen de vier stromingen en hun vereniging door Rudolf Steiner - uit "Mensheidsperspectieven" van Lievegoed53
Mystieke onzin uit GA 253 21
Mystiek Lam de zeven wezensdelen en daarboven het achtste, negende enz. 96
Mythologie over verduisteringen - uit GA 121 22
N
Naastenliefde een voorwaarde van de innerlijke scholing 107
Nagasaki satanisme in actie 94
Najlepszy, Eduard(1955 - 2009) in memoriam 67
Natuurvoedinguit GA 31211
Natuurgeestenhun rol en invloed in de bergen, volgens Jakob Lorber64
Natuurwezenshun rol in de menselijke ontwikkeling - Ursula Burckhardt en Tanis Helliwell 48
Natuurwezenshun rol en invloed in het menselijk leven64
Natuurwezens volgens Karsten Massei 89
Natuurwezens volgens Tanis Helliwell 89
Natuurwezens volgens Bruno Wille, tijdgenoot van Rudolf Steiner 89
Navelstarendoe het niet, zegt Steiner - uit GA 19021
Nebenübungen uit GA 10, met uitleg door Jan Vermeir9
NeroreÔncarneerde als kroonprins Rudolf van Oostenrijk56
Nervositeit door een zwak etherlichaam38
New Ageleidt de aandacht af van het wezenlijke - door Monika Neve31
NicotineRudolf Steiner spreekt nooit over een verband tussen roken en kanker75
Nietzscheinstrument van Ahriman - uit GA 23713
Nietzscheover zelfbeheersing 20
Nieuwe Wereldordetoespraak van de Amerikaanse president na 11 september 2001 20
NormaalHet is goed als ieder op zijn manier abnormaal is78
de noteboomdoor Wilhelm Pelikan9
Notre Dame Lieven Debrouwere over de brand104
Novalis de Christenheid of Europa - eerste en laatste alinea 96
O
Occulte scholingde Oosterse weg - uit GA 957
Occulte scholingde zgn. Nebenübungen - door Jan Vermeir9
Occulte scholingVergeet het maar, die is helemaal niet nodig !77
Occult onderzoekkost veel moeite - uit GA 1489
Occulte broederschappenin dienst van de tegenmachten68
Oerfenomeenvan het sociale gebeuren - door Dieter BrŁll55
Ogilvie, Derekinterview met deze helderziende; niets nieuws voor antroposofen ... of toch ?73
Omvolking het blanke ras gaat verdwijnen 124
Ongehoorzaamheid is vaak een burgerplicht 121
het Onzevaderde zeven delen - door Jan Vermeir10
het Onzevader Rudolf Steiner bad het dagelijks 107
het oorverraadt het innerlijk van de mens - door Jan Vermeir3
Oost- Westverschil in spiritualiteit - door Oskar Hansen36
Opiumoorlogen de geestelijke achtergrond 120
Openbaringzie onder A : 'Apokalyps' en onder G : 'het getal 666'--
OriphiŽlsynoniem van UriŽl ? 55
OriphiŽlEngel van de Toorn56
OriphiŽllost MichaŽl af als aartsengel en heerst samen met de god Mammon60
Orgaantransplantatiedoor Rob Gruben, inleiding en nawoord door F. De Wit62
Ortega y Gassetover het denken en de vrijheid33
Ortega y Gassetover de vrouw35
Osterrieder, MarkusTwee voordrachten in Brussel in maart 201277
Ouderdomdoor Frans D'Herde2
Ouder worden niet alleen de mens, ook de Aarde veroudert 124
P
Paardebloemze is als een beeld van Christus op Palmzondag72
"Paasaanbidders" in plaats van christenen ! ? 104
Pan was de grote Pan dood of is hij alleen maar verhuisd ? 82
ParsifalGraalsmotieven in de film "Titanic" - door L. Debrouwere49
ParsifalDe juiste vraag stellen op het juiste moment49
Parsival en Amfortas ; twee aspecten in de menselijke ziel 88
Parapsychologieeen veel voorkomende fout bij "zieners" en mediums - uit GA 956
Pastoor Campens zaliger - ook een katholieke geestelijke kan een voorbeeld zijn voor de antroposoof 87
Paulus de brief aan de EfeziŽrs 95
Paus Benedictus XVIbrengt de katholieke gelovigen op een dwaalspoor58
Paus Francisus is hij wel een echte paus ? 87
PedagogieJurassic Park - door Felicitas Vogt2
Pedagogievoorwoord tot het leerplan - door H. von Kügelchen2
Pedagogiealleen kennis overdragen werkt niet - uit GA 3013
Pedagogietussen Lucifer en Ahriman - uit GA 3494
Pedagogiedoor Rudolf Grosse7
Pedagogieopvoedingsmodellen: autoritair, anti-autoritair enz. - door Albert Schmelzer8
PedagogieGenezend onderwijzen - door H.F. Jaenicke9
Pedagogiede kinderen zijn veranderd - uit Erziehungskunst12
Pedagogieeen kleine anecdote14
Pedagogiekinderen en prestaties - door Marion Ellenberger24
Pedagogieleren lezen en schrijven - uit GA 23524
Pedagogiezintuigen en zingeving - door Rüdiger Reichle24
Pedagogielawaai in de kleuterklas - uit "Erziehungskunst"28
Pedagogieinnerlijke scholing door de leerkracht - door Michaela Glöckler29
Pedagogienadelen van schools leren30
Pedagogieeen meer mannelijke aanpak van jongens noodzakelijk ? - Zie ook Brug 80 over ADHD 35
Pedagogiewaarom is "blokken" zo slecht ?38
Pedagogieenkele praktische lessen door Dr. Mees57
Pedagogiein het midden van de 19de eeuw in West-Vlaanderen : een vrij geestesleven, maar soms pijnlijk !63
Pedagogie waarom de Waldorfpedagogie zo nodig is 82
Pentagram wordt gebruikt bij magische praktijken, maar let op ...74
Perseusdoodt de Medusa, Goed tegen Kwaad - door Albert Steffen37
Pico Giovanni Pico della Mirandola, de graaf van Mirandola, die op het einde van de 15de eeuw geleefd heeft (1463 - 1494). 71
Planetenwetmatigheden in hun omloop - uit GA 1707
Platoeen fragment uit "Meno" : waarom wij niets kunnen leren40
PoŽziegedichten die ooit in De Brug verschenenPO
Pokken een ideale ziekte voor de farma-industrie 112
Politiciwaarom ze hun werk niet goed doen38
Politiekop wereldvlak wordt gestuurd door geheime groepen34
Politiek-Correct kenmerk van totalitaire regimes - de antroposoof heeft er lak aan 92
Politiek-Correct ook vele antroposofen laten zich hierdoor meeslepen en tiranniseren anderen ermee 103
Ponsonby standaardwerk over oorlogspropaganda99
Pontius Pilatuseen moderne mens57
Positiefen negatief, twee aspecten van de ziel9
Prater het grote park in Wenen dat aangelegd werd om het etherlichaam te plezieren 101
Prentkaartenversturen, in grote hoeveelheden is geen oplossing voor de werkloosheid19
Prokofjefde spirituele betekenis van vergeving14
Prokofjefidem - citaten in het artikel over Manicheïsme29
Prokofjef over het karma van de Antroposofische Vereniging 23
ProkofjefOntmoetingen met het kwaad in de 20ste eeuw - 66623
Prokofjefbeweert dat Rudolf Steiner niet zijn eigen persoonlijke mening weergeeft !60
Propagandaals oorlogswapen, vooral vanuit het Westen, sinds WO I76
Propaganda oorlogswapen dat zeer efficiŽnt gebruikt werd door de Geallieerden99
Propaganda werlt zeer goed 122
Psychologiede "wetenschap" die niets weet, noch wat psyche noch wat geest is60
Publieke opinie wordt door geestelijke (luciferische) wezens gestuurd 101
Purana'suit de Indische mythologie : Kandoe, de ziener, wordt verliefd !35

R
Racisme-aantijgingenworden ontkracht door Thomas Voss14
Racisme-aantijgingenwas Rudolf Steiner antisemiet ? - nee, zegt Jos VerhulstJosV
Racisme-aantijgingenHou er toch mee op zijkerds, racisme bestŠŠt gewoon niet !69
het "radicaal" Bozebij Bruno Skerath in zijn boek "De aardse en de kosmische mens"78
Ramsbotham, Richard voordracht over de herdenking van de Eerste W.O.81
RaffaŽleen wegbereider van het christendom48
Wilhelm Rath zijn weg tot de antroposofie - deel 1 90
Wilhelm Rath zijn weg tot de antroposofie - deel 2 91
Wilhelm Rath derde deel van zijn herinnneringen over het ontstaan van de Jugendkreis 92
RatzingerLieven Debrouwere verdedigt hem, De Brug sabelt hem neer59
Rechtsgebiedover het fundamenteel rechtsbeginsel en de grenzen van het democratisch principe63
Referendum in Opper-SileziŽ in 1921122
Referendum in Eupen-Malmťdy in 1920122
Rijke mensen zijn niet de oorzaak van al het leed in de wereld 103
Reïncarnatie en karmainleiding door fdw1
Reïncarnatiewaarom groeit de wereldbevolking dan ?2
ReïncarnatieAnne Frank = Barbro Karlén ?10
Reïncarnatiedoor Jan Vermeir11
Reïncarnatie het spannende ogenblik van de reïncarnatie 19
Reïncarnatie Waarom groeit de wereldbevolking? 21
ReÔncarnatie"Ik wil niet meer reÔncarneren !" - uit GA 23525
ReÔncarnatiewe komen altijd met dezelfde lichting terug - uit GA 23525
ReÔncarnatieeen getuigenis door Paco Rabanne30
ReÔncarnatieeen getuigenis door Bram Vermeulen31
ReÔncarnatiein de evangelies ? - uit GA 114 en GA 131 - door Jan Vermeir33
ReÔncarnatiein de Joodse traditie - de Baalsjem. Tweede verhaal in Brug 55 en het eerste in Brug53
ReÔncarnatie in de Joodse traditie - De Bron, verhaal van Jacob IsraŽl de Haan 85
ReÔncarnatieHoeveel tijd tussen twee levens ?56
ReÔncarnatieWat is er toch van keizer Nero geworden ?56
ReÔncarnatieEen bewezen geval van reÔncarnatie : gesneuveld in W.O. II en nu al terug !69
ReÔncarnatie
drie gevallen van reÔncarnatie in het Johannes-evangelie - door Jos Verhulst
De lamme bij het bad van Bethesda = Jozua
De overspelige vrouw = Salomo
De blindgeborene = de profeet Jesaja
86
ReÔncarnatie nog een geval van een recent teruggekeerde 87
ReÔncarnatie Wilhelm Rath en Johannes Tauler 92
ReÔncarnatie Gesneuveld in de Eerste Wereldoorlog, terug op het einde van de 20ste eeuw !95
ReÔncarnatie we komen te vlug terug ! Eťn ŗ twee eeuwen ! 110
Relativiteitstheorieklopt, maar is niet juist ! - uit GA 1707
Rilke, Rainer Maria Twee vertelsels over onzen lieven Heer 102
Ritchie, Georgeuit : Terugkeer uit de dood - de ontmoeting met Christus58
Ritchie, Georgeuit : Terugkeer uit de dood - dode zielen belagen de levende64
Rittelmeyeruit : Der Europšer van oktober 200862
Rokenkan geen kwaad (toch niet als het om longfillers hecho a mano gaat, denken wij)72
RokenDe oorlog tegen het roken75
Rokenis misschien zelfs goed voor jou75
Rokenals rustmoment en als instap naar een meditatief leven75
Roken Blavatsky en zelfs Meester Koet Hoemi deden het ! 98
Roken steun in moeilijke tijden 107
Roken beschermt het ons tegen corona ?115
Romeinse Rijk een strijd tegen Ahriman !81
Rougemont, Denis deEen vorm voor Europa in de traditie van het Zwitserse democratische model77
Rozenkruiseen krachtig meditatiebeeld10
Rozenkruis de roos bloeit, ook als de struik gesnoeid wordt en lijdt 107
Rozenkruisersdoor Karl Heyer13
RudolfKroonprins van Oostenrijk ( 1858 - 1871 )56
RŁggeberg, Dieterhaalt informatie over Blavatsky bij C.G.Harrison (in zijn brochure over Hermeneutik) 71
Russel, Bertrand waarom hij geen christen is11
Russel, Bertrand waarom hij geen christen is - bis 80
RuslandOude tradities die wijzen naar de toekomst54
S
Sabbe, Maurits Een kortverhaal dat ook over vergeving gaat 15
Sacramentenen het sacramentele - beschouwingen door Dieter BrŁll en Jos Verhulst55
Salomon kwam terug als de overspelige vrouw86
Harrie Salman zijn boek "Die Heilung Europas" 106
SamenzweringstheorieOver het ontstaan van België en de Europese Unie 44
Sampode geheimzinnige molen uit de Kalevala en ook : een organisatieprincipe !74
SampoLieven Debrouwere daarover74
Satanisme de occulte reden voor de twee atoombommen op Japan94
Satersleven op een bepaalde manier in het bolsjevisme 82
Sauvy, AlfredGeschiedenis is voor een groot deel mythologie - voorbeeld76
Savonarolakende zijn plaats in deze wereld niet en eindigde op de brandstapel 71
Schalen van de ToornDoor het uitgieten van de schalen der gramschap brengt God zoveel ellende en onheil over de mensen, dat zij "van pijn hun tongen stukbijten" 56
Scheelzienniet ongevaarlijk om dat operatief te verhelpen ...50
Schelling Rudolf Steiner over deze filosoof115
Schelling Filosofie der Openbaring, 36ste voorlezing115
Schelling Filosofie der Openbaring, 37ste voorlezing116
Schenkgeld door Udo Hermannstorfer 22
Schenkgeld zonder schenkgeld gaat het niet, dat weet het IMF ook 82
Schilderkunstis in decadentie geraakt 67
SchillerOver de vormdrift en de stofdrift en de speeldrift - door Johannes Greiner 67
Oskar Schmiedelover de houding van Marie Steiner t.o.v. Ita Wegman 88
Scholingswegje moet innerlijk warm kunnen worden en deze warmte goed gebruiken ...35
ScholingswegMichaela Glöckler daarover29
ScholingswegBernard Lievegoed daarover29
ScholingswegSigwart (Dagmar) daarover60
Scholingswegaan de hand van het Johannes-Evangelie72
Scholingsweg Verdraag lawaai, wees niet nijdig of toornig 87
Scholingsweg de voorwaarden (uit : Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden ? ) 92
Scholingsweg een antroposoof vertelt over zijn weg 118
Schopenhauerover de vrouw 35
Schopenhauer Over de onvernietigbaarheid van ons wezen 95
Juliet Schoreen toekomstperspectief, bijna antroposofisch ...36
Schrijven zonder foutenis niet ZO belangrijk - door Cornelia Jantzen26
Schriftverband met Ahriman - uit GA 1707
SchrŲerDe man van de Kerstspelen en leraar van Rudolf Steiner56
Maria Strauch-Spettinihaar rol bij het ontstaan van de Mysteriedrama's 88
Schubert, Karlleerkracht aan de eerste Waldorfschool57
Schuré, Edouardontmoeting met Rudolf Steiner16
Schurť Edouard korte levensschets 88
SeiŖ, Willi interview met hem door Monika Neve 118
SEKEMBio-dynamische landbouw in de woestijn23
Seksualiteit een artikel door FranÁois De Wit50
Sektendoor Jan Vermeir6
Sekten en antroposofiedoor Jan Vermeir16
Sekten en sexverband met Lucifer en Ahriman - uit GA 1708
Shamballavooral een New-Age-begrip, maar ook Steiner sprak erover68
Siener van Rensburg uittreksel uit een boek over hem94
Sigwartmededelingen van een overledene aan zijn zusters - deel twee in Brug 6059
Sigwartontmoet Rudolf Steiner in de geestelijke wereld60
A.P. Sinnett de schrijver van "Esoterisch Boeddhisme" 98
Sint-Elmo op het eiland Malta - voor onze meditatie 87
Sint-Elmo niet bang zijn om zwaard en schild op te nemen 95
Sjamanisme wordt door decadent geworden natuurgeesten "geÔnspireerd"82
Sjamanisme wordt niet altijd herkend door antroposofen : Karsten Massei 89
SKA de controverse rond de zgz. kritische uitgave van Steiners werken 101
SKEPPtrekt ten strijde tegen alle "onwetenschappelijke" theorieën ... met onwetenschappelijke methodes !JV
Bruno Skerathschreef het boek "De aardse en de kosmische mens" - bespreking deel 178
Bruno Skerathschreef het boek "De aardse en de kosmische mens" - bespreking deel 279
Bruno SkerathAntwoord op Bespreking in Brug 78 - bespreking deel 3 80
SlangWat deed ze in het Paradijs met de mens ?50
Joseph Sobransterk argument voor directe democratie: regeringen beliegen het volk36
Sociale driegeledingverband met Wereldoorlog I10
Sociale impuls van de antroposofie - door Dieter BrŁll 33
Sociale impuls toegepast : De man die bomen plantte - integraal (fictie) 33
Sociale impuls toegepast : De man die bomen plantte (geen fictie !)104
Socialisme de utopie die vele antroposofen verwarren met sociale driegeleding103
Socialistenwat als ze de godsdienst kunnen uitroeien ?43
Socratesover de onsterfelijkheid van de ziel40
SocratesWerd hij later terug geboren als Leo Tolstoj ?40
Spaanse griep een veelzeggend besmettingsexperiment 109
Spelen is belangrijkzei Fred Donaldson op het Congres in Brussel (okt. 2000 )30
Spinnenhet WereldWeb en het komende geslacht van spinnenwezens - door Felix Schultz12
Spiritismeervaringen van Friedrich Rittelmeyer26
Spiritismein de 19de eeuw : een mislukte poging om het geestelijke dichter bij de mens te brengen66
Spiritualiteitverschil tussen Oost en West - door Ian Bass36
Spoken fantomen en demonen - uit de voordracht van 9 juni 1908 116
Sport vanwaar die manie om veel te willen sporten ? 101
de Staatwil te veel controleren - door Wilhelm Reich8
de Staatheeft niet het recht om inentingen verplicht te maken28
de Staathet ontstaan van de staat volgens Oppenheimer72
de Staatde duivelse 1% voor wie de andere 99% moet slaaf zijn74
de Staat onderwijs is bijzaak, tewerkstelling is in feite de bedoeling 80
de Staat de volgevreten parasiet die de maatschappij uitzuigt 103
de Staat onze relatie met hem is toxisch 113
de Staat door Robert Lefevre van de Freedom School in Colorado 116
de Staat is onze vijand 121
Albert Steffennovelle: Het leven neemt een wending37
Albert SteffenKunst in het teken van MichaŽl37
Albert Steffende bestemming van het Kwaad37
Albert SteffenOpdrachtverklaring37
Albert SteffenKorte biografie37
Albert SteffenUitgebreide biografie - door Angela Matile38
Albert Steffen"De reis naar het andere land" - drama (deel 1)41
Albert Steffen"De reis naar het andere land" - drama (deel 2)42
Marie Steinerhaar rol bij de teloorgang van de A.V. 88
Marie Steiner geboren von Sivers : biografie 88
Marie Steiner over een vorige incarnatie 88
Marie Steiner een voorwoord door haar geschreven 88
Rudolf Steineranecdotes over hem die ooit in De Brug verschenen zijnAN
Rudolf Steinerzijn jeugdjaren - door hemzelf23
Rudolf Steinerzijn einde - door Friedrich Rittelmeyer26
Rudolf Steineretymologie: waarom heet hij Steiner en niet von Schwamm46
Rudolf Steinerzijn verhouding tot Christian Rosenkreutz53
Rudolf Steinerzijn geestelijk formaat - door S. Prokofjef60
Rudolf Steinerwelke zijn vorige incarnaties niťt waren !62
Rudolf Steiner Was de antroposofie zijn enige opdracht ? 89
Rudolf Steiner ook bekend in de Engelssprekende wereld 116
Rudolf Steiner als stripfiguur !122
Steinerschool bekende leerlingen 21
Steinerschoolhoe ver staat ze al af van het ideaal ? Hoe star en hoe rigied is ze al geworden ?47
Steinerschoolartikel in de krant De Morgen ( februari 2011 ) - met drie bekende leerlingen73
Steinerschoolwat is er eigenlijk nog steiners aan ?74
Sterrenwerelden de geestelijke wezens - door Elisabeth Vreede16
Stigmatisatie bij de schilder Richard Pollak 101
StotterenWaarop wijst dat ?50
Strakosch, Alexander 1916 : een tijdperk werd ten grave gedragen .... 26
Straling vermindert onze levenskracht 113
Straling en de invloed op onze spiritualiteit 114
Straling en osteoporose 116
Studiegroepenhet belang ervan - uit GA 17812
Suiker door Otto Wolff 22
Sutton, Anthony over de samenzwering die aan de basis lag van de Federal Reserve System 96
Symboliekde beeldentaal van de bijbel20
T
TaalDe oerbetekenis van klinkers en medeklinkers - een voorbeeld46
Taboegeen taboes in de Antroposofische Vereniging, of toch ? (de eenheid van BelgiŽ, oude en jonge zielen ...) - lees Lieven Debrouwere hierover59
TandenHet gebit verraadt de ziel72
Techniekniemand zou een apparaat mogen gebruiken als hij niet weet hoe het werkt - uit GA 19465
Tegenmachten Sorat, Lucifer, Ahriman - door Jan Vermeir 19
Tegenmachten hun werking in de Europese politiek 44
Tegenmachten zoals Jacques Ellul die ziet 111
Tegenmachten Lucifer en Ahriman verliezen altijd 121
Temperamentverband met vorig leven6
Temperamentener zijn er vier - door Jan Vermeir1
Temperamenten de moderne versie van de temperamentenleer 90
Temperamenten hogere ontwikkeling - uit GA 14513
Temperamenten karma 19
Terrorismebevordert de doelstellingen van Ahriman34
Tevredenheid ťťn van de twaalf maanddeugden - moeilijk te bereiken voor de moderne mens 87
Theosofieover het Heilig Land 20
Theosofie verschil met antroposofie 98
Theosophische Verenigingeen episode uit de tijd van Rudolf Steiners voorzittersschap48
Theosophische Verenigingdoor H.P. Blavatsky gesticht 71
Thomas van Aquinode schoonheidsleer37
Thomas van Aquinobiografie 39
Tintagel Rudolf Steiner bezocht de ruÔnes van deze burcht 80
Titanic"De reis naar het andere land" - drama van A. Steffen (deel 1)41
Titanicde film - een interpretatie van Lieven Debrouwere (verscheen niet De Brug, wel in het Vijgeblad)LD
TitiaanRudolf Steiner over "De Hemelvaart van Maria" - uit GA 297 67
ToekomstKorte vooruitblik, niet zo fraai - door Jos Verhulst48
ToekomstKorte vooruitblik, niet zo fraai - Reactie van een lezer49
Toekomst op zoek naar nieuwe samenlevingsvormen - door Jos Verhulst 113
Toekomst van Duitsland - voorspelling van Rudolf Steiner 117
Toekomst van Duitsland - voorspelling door Alois Irlmaier 117
TolerantieMakkelijker gezegd dan beoefend43
Tolerant zijn maar niet overdrijven 124
Tomberg, Valentin Ahriman in ons innerlijk - wat te doen ? 91
Tomberg, Valentin rehabilitatie door Robert Jan Kelder 118
Transhumanisme het "verbeteren" van de mensheid met kunstmatige intelligentie (AI) 112
TV-kijkenis nefast voor kinderen - door Dave Grosmann 30
U
UFO'sBestaan ze echt ?55
Uittredinghoe moeten we dat begrijpen ? - uit GA 3509
UriŽlsynoniem van OriphiŽl ? Aartsengel of een hogere hiŽrarchie ?55

V
Vaccinatiezie: Inentingen
Vagevuurander woord voor kamaloka43
Vakantieniet nodig voor antroposofen32
Valeriaandoor Wilhelm Pelikan8
Varkenshouden van antroposofie !! 79
Vaticaanis Dornach het Vaticaan van de antroposofen ?74
Vega, Patryk de documentaire over de handel in kinderen 121
Vegetarisme uit een esoterisch uur104
Verduisteringenhet astrale beeld ervan - uit GA 12122
Verdyck, Yannick werd vermoord door de Staat. Waarom eigenlijk ? 121
Verenigde Statenkarakteristiek van deze natie 34
Verenigde Statenkarakteristiek van deze natie - vervolg36
Vergaderenkan veel efficiënter (zie einde v.h. artikel)5
Vergeving der zondenonverenigbaar met de wet van karma ? - door Jan Vermeir33
Vergevingbelangrijk voor de doden43
Verlichting leve de halogeenlampen, weg met LED 102
VersaillesHet verdrag dat een definitief einde maakte aan een soeverein Europa - voordrachten in Brussel in maart en juni 2012 door Markus Osterrieder en Christopher Budd77
Vijfsterklassieke figuur in de euritmie50
Vijgeboom(de parabel (Evangelie v. Marcus) interpretatie volgens Bertrand Russel en volgens Rudolf Steiner11
Virussen veroorzaken geen ziekte, ze zijn er het gevolg van 109
Vis de afbeeldingen in de katakomben - betekenis 102
Visioenenzijn geen imaginaties, stijgen op uit het driftleven66
Visioenenvisionaire 'helderzienden' over de kruisdood68
Vivisectiewetenschappers die het doen bekopen het in het kamaloka !6
Vlaming zijnKarakteristieken van dť Vlaming51
de Vlaamse volkszielspirituele betekenis van de val van Antwerpen72
Vleermuizen laten een astraal spoor na in de lucht 101
Vlees etenSteiner deed het soms11
Voeding uit GA 35114
Voedingen electriciteit - uit GA 32712
VolksgeestWat is er toch met die Duitse volksgeest ?46
Volksgeesten zijn uit de hiŽrarchie van de aartsengelen94
Volksvervanging wat nu aan de gang is in Europa 94
Voorlezenvan antroposofische lectuur is een weldaad voor de doden43
Voorspellingen Over de toekomst van Duitsland en Europa 117
Vorig leven ?Denk liever eens na over je volgend leven !!75
Vragen stellenmaar niet tot in het oneindige - uit GA 11 en 11939
Vrije wilhet ontkennen of aanvaarden daarvan hangt samen met een twee- of drieledig mensbeeld (lichaam-ziel-geest)60
Vrijheidvan onderwijs - een voorbeeld : evolutietheorie in de school of niet ?JV
Vrijheidweg met het Ministerie van Onderwijs8
Vrijheid verband met hiërarchieën - uit GA 222 20
VrijheidMediteren, het toppunt van vrijheid56
Vrijmetselaarste herkennen aan hun handgreep64
Vrijmetselaars te herkennen aan hun handgreep 87
Vrijmetselaarshun symbolen op de Amerikaanse dollar97
Vroege doodeen mogelijke oorzaak ...3
Vrouw uit "De Filosofie der Vrijheid" (GA 4) 21
Vulcanus de laatste ontwikkelingsperiode van de Aarde of ook nu al een planeet ?93
W
Waarheidnodig om het geestelijke te laten groeien - uit GA 1975
Waarheider bestaat geen absolute waarheid - uit GA 956
Waarheidis niet gemakkelijk te achterhalen51
Waarom laten de goden het kwaad toe in de wereld ?34
Wachter op de Drempeleen klein fragment uit GA 10 "Hoe verkrijgt men ..."25
Wachter op de Drempelnog een klein fragment47
Wagnerde componist over zijn jeugd: een ontmoeting met God of met zijn engel ?5
Wagner De ring der Nibelungen - voorspel : das Rheingold uit Atlantis 100
Dr. Wakefield Een leven van strijd tegen de medische en farmaceutische lobby 95
Warmtezin door Norbert Glas 18
Wassen vooral je handen ! - uit GA 124 32
Weber, Walterover deze antroposoof spreekt Johannes Greiner 79
Weegschaal dit sterrebeeld in de ontwikkeling van de mensheid 96
Weekspreuken Een gang door de seizoenen met een spreuk per week WS
Ita WegmanMarie Steiner was dodelijk jaloers op haar 88
WeihnachtstagungDe Kerstbijeenkomst in Dornach, een mysteriegebeuren als in Nazareth 2000 jaar geleden60
Weihnachtstagunghet verschil tussen de Weihnachtstagung-vereniging en de Allgemeine Antroposophische Gesellschaft - door W. Heidt74
Weihnachtstagung wat blijft er over na 100 jaar ?122
Weininger, Ottowas in de 16de eeuw Thomas Campanella54
Wereldoorlog Igeestverwarring bij leidende figuren - uit GA 19310
Wereldoorlog Iwas Bram Vermeulen toen een Waals officier ?31
Wereldoorlog Iover de schuldvraag76
Wereldoorlog IVoordrachten in Brussel in maart en juni 2012 door Markus Osterrieder en Christopher Budd77
Wereldoorlog I de herdenking in 2014 - voordracht door Richard Ramsbotham81
Wereldoorlog I een vergeten slachtoffer van deze oorlog, zijn dood maakte plaats voor een oorlogsstoker 84
Wereldoorlog I voor de Britse officiŽle geschiedenisversie blijft Duitsland een vijand, ook nu nog84
Wereldoorlog I de Duitse keizer was niet het monster dat de Westerse propaganda van hem maakte84
Wereldoorlog I Terry Boardman sprak in Brussel 2014 - verslag van de tweede avond 85
Wereldoorlog IIdoor Steiner voorspeld in 1921 - uit GA 33810
Wereldoorlog IIlink naar David Irvings politiek niet correcte webstek over de oorlogsgeschiedenisDI
Wereldoorlog IILieven Debrouwere gelooft de Hollywood-mythologie, wij niet59
Wereldoorlog IIwerd de Dom van Keulen beschermd voor een bombardement ?64
Wereldoorlog DRIE is onvermijdelijk - zie GA 177 87
Wat is wetenschap ?door fdw3
Wetenschapis relatief49
Wetenen geloven, het verband ertussen43
Wetten de bedoeling van die stortvloed aan vage wetten 103
Wezensdelenoverzicht - door fdw2
Wezensdelenonderlinge verhoudingen - uit GA 12912
Wezensdelenenkele bijzondere aspecten: ze kunnen gekopieerd worden40
Wezensdelenverband met seksualiteit50
Wezensdelen Het Ik en geestzelf na onze dood 87
Wilszwaktebij de moderne mens - uit GA 25726
WitloofDe wortel van deze groente als meditatie-onderwerp60
Woekereneen ander woord voor bankieren - uit GA 19176
Woke en anti-woke, deze moderne ingesteldheid vanuit antroposofisch oogpunt - uit GA19018
Z
Zanonieen spannende episode uit de roman van Bulwer-Lytton47
Zelfbeschikkingsrechtder volkeren is larie, tenzij het gaat via het zelfbeschikkingsrecht der individuen76
Zelfmoordeen gruwelijk kamaloka is het gevolg - uit GA 956
ZelfmoordHet geval Otto Weininger : zijn leven was eigenlijk een deel van zijn vorige incarnatie54
Willem Zeylmansen Rudolf Steiner in Nederland17
Willem ZeylmansEen toekomstfiguur in de antroposofie69
Willem ZeylmansAlbert Soesman vertelt75
Emanuel Zeylmans schreef een driedelige biografie over Ita Wegman 88
Emanuel Zeylmans hoe vond hij een verloren Steinerdocument ? 124
Zevenduizend eikenEen kunstwerk van Joseph Beuys67
Zevenjaarsperiodesin de levensloop van de mens - met hun planeten23
Ziekenhuis Het Westen is 1 groot ziekenhuis en in een ziekenhuis kan geen democratie zijn115
Ziekte Wat is de zin ervan ? - uit het boek van MichaŽla GlŲckler 102
Zielze kan positief zijn of negatief - uit GA 59, evenwel niet in de gewone betekenis9
ZielLieven Debrouwere : ben je een jonge of een oude ziel ?59
ZielLieven Debrouwere : ben je een jonge of een oude ziel ? - vervolg61
ZielLieven Debrouwere : jonge of oude ziel ? - naar aanleiding van zijn vertaling van H.P. van Maanens "Christussucher und Michaelsdiener"68
Ziel heeft Europa een ziel ? Heeft de Europese Unie een ziel ? 106
Zielestrijduit GA 140 : de moeilijke keuze vůůr de geboorte62
de zin vanhet leven van de mens hier op aarde - uit GA 11078
Zintuigen en zingevingdoor Rüdiger Reichle24
Zonmaakt geluid, is ze dus het Wereldwoord ?56
Zonsverduisteringvan 11 augustus 199925
Zonsverduisteringvan 8 juli 1842 - door Adalbert Stifter25
Zuid-Afrika geestelijke hulp bij de slag van Bloedrivier 94
Zusterzieleneen New-Age misvatting30
Zwarte magie en egoïsme - uit GA 101 20Terug naar boven