Deze anekdote komt van Margarita Volosjin. Deze Russische kunstenares heeft o.m. als euritmiste meegewerkt aan een opvoering van het Faust-drama onder leiding van Rudolf Steiner.

[ ... ] "De leden spraken onder elkaar af om Rudolf Steiner niet met persoonlijke vragen lastig te vallen zolang hij de last van de bouw [van het Goetheanum] moest dragen. Deze afspraak werd nageleefd. Maar dikwijls vroeg hij zelf iemand naar zijn persoonlijke aangelegenheden ! Men voelde dat hij werkelijk iedereen in 't oog hield.
Toen ik eens door ziekte een repetitie van de Faust moest missen -ik moest er optreden in het koor van insecten die uit een pels geschud worden-, plaagde Rudolf Steiner mij de volgende keer: "Ik weet waarom U er gisteren niet was: U wilde geen luis spelen !"
Bij deze gelegenheid vroeg ik hem: "Waarom zijn mensen voor sommige zaken zo overgevoelig ? Het gebeurt toch dat sterke mannen terugdeinzen bij het zien van een spin ?"
Hij antwoordde: "Deze dieren hebben in de objectieve zielewereld een wonderschone groepsziel, terwijl de mens in die wereld maar een afstotelijke worm is."
Het scheen mij dat hij de woorden "afstotelijke worm" met afschuw uitsprak. [...]
"Bij het waarnemen heeft men onbewust een ontmoeting met de groepsziel van het dier, en die aanblik beleeft de mens als verwijt, hij krijgt een schok. Die schok wordt in dit geval dan gespiegeld als afkeer." [ ... ]

Terug naar de anecdotes.

Terug naar de inhoudstafel A - D.