Inhoudstafel van Brug 108 ( juni 2020)

Er is geen covid19-virus

Angst voor spoken

Wat maakt corona zo gevaarlijk ?

Corona en kunst – door Lieven Debrouwere

Ahriman als kunstenaar

Covid19 – achtergrond – interviews met David Icke

Een patent van Microsoft

Mazelenvirus of niet ?

Geloven in vrijheid – door Jos Verhulst*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Beste Lezer,
De voorbije maanden hebben voor ons iets concreet gemaakt van wat Rudolf Steiner voorspeld had voor de toekomst, te weten epidemieën van waanzin en de oorlog van allen tegen allen.
Als we zien hoe gemakkelijk onze medemens zich door de media laat meeslepen en alle onzinnige en tegenstrijdige wetten toejuicht en probeert op te volgen, daarbij bijna agressief wordt t.o.v.anderen die dat niet doen, dan moeten we besluiten dat het vermogen om kritisch en evenwichtig feiten af te wegen en rationele beslissingen te nemen bij het grootste deel van de mensheid nog niet ontwikkeld is.
Smetvrees was vroeger een neurotische ziekte die sommige individuen het leven zuur maakte. .
Tegenwoordig is smetvrees de normale ingesteldheid geworden. Iedere medemens wordt argwanend bekeken als mogelijke drager van een levensbedreigend virus.
Dat men in heel de wereld zo reageert, tot daar aan toe, maar in ons Vlaanderen zou men toch verwachten dat iedereen weet dat pater Damiaan zonder mondmasker en zonder handschoenen en zonder alcoholgel naar Molokaï getrokken is.
Hij is natuurlijk ook vertrokken zonder …. vrees, hij had zijn geloof. .
Hier bij ons nu, in de 21ste eeuw : afstand houden van je medemens als ware hij een melaatse, een totaal anti-christelijke houding.
Contact mag alleen via techniek, virtueel, digitaal, daar is veel geld mee te verdienen, en tegelijk veel controle mee gemoeid. En daarmee hebben we de twee elementen waardoor een ons bekend geestelijk wezen zijn werkzaamheid verraadt.


François De Wit

Het is gemakkelijker om mensen voor de gek te houden dan hen te laten inzien dat ze voor de gek zijn gehouden.
"It's easier to fool people than to convince them that they have been fooled.”                                                                       

Mark Twain


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Het goede nieuws

Er bestaat geen covid19-virus !
Inderdaad, op het ogenblik dat we dit schrijven is er nog altijd geen covid19-virus geïsoleerd. En daarom kunnen de testkits ook niet werken, die detecteren iets anders dan het virus.
Als al onze bekende virologen een beetje wetenschappelijk gereageerd hadden, dan zou vlug gebleken zijn dat heel deze zgn. pandemie een hersenspinsel is.
Stellen we ons Van Ranst of De Gucht voor die horen van een uitbrekende ziekte in Wuhan. Die vragen om een bewijs dat een nieuw virus de oorzaak is van die ziekte.
Hun eerste vraag aan de Chinezen : Hebben jullie onderzoekers een concreet biologisch specimen van dit nieuwe virus ? Als het antwoord ja is, dan moeten ze logischerwijs antwoorden : Hebben jullie daar een bewijs van ?
Voor virussen is de traditionele methode een foto via electronenmicroscoop. Onze virologen gaan dan na of die foto volgens de juiste procedures is genomen. Laten we aannemen dat in het weefselstaal vele identieke delen terug te vinden zijn. Maar nu komt het. De volgende stap is als bij het testen van een nieuw medicijn. Als men dat test bij één persoon en die reageert op een bepaalde wijze, dan mag men er niet van uitgaan dat nu iedereen op dezelfde wijze gaat reageren op dat nieuw medicijn. Bij een klinische test moet men dat toch op een duizendtal vrijwilligers uitproberen. Hetzelfde met dit nieuwe virus.
Met één EM-foto heb je niet genoeg, Van Ranst of De Gucht zouden dan vragen naar minstens 500 verschillende stalen. Maar die zijn er niet, de Chinezen hebben het bij één gedaan, twee, misschien drie. Dat is het moment dat Van Ranst en De Gucht uit hun krammen schieten : Jullie beweren dat er een nieuwe epidemie is, gebaseerd op twee of drie EM-foto's van twee of drie patiënten ?
Maar er is een reden waarom ze zich beperkten tot twee, drie : hadden ze het bij 500 patiënten gedaan, dan hadden ze misschien in 9 gevallen een aanwijzing van een coronavirus gevonden. En dan zouden ze in Wuhan gezegd hebben : nee, dat is het niet, onze hypothese van een nieuwe ziekte is niet vol te houden, we hadden vele virussen bij het grootste deel van die 500 patiënten moeten vinden. Okee, terug naar het studiebord. Laat eens zien .... Wat is het meest voorkomende symptoom ? Longontsteking ? Tja, ieder jaar sterven er in China 300.000 mensen aan longontsteking. Misschien moeten we eens naar studies over de luchtkwaliteit in Wuhan kijken. Onze collega in het andere blok heeft er daar vele van. Ik zet mijn zuurstofmasker op, waar is de zaklantaarn, want met die luchtvervuiling vinden we anders nooit het andere blok ....

( bewerking van : https://blog.nomorefakenews.com/2020/03/13/coronavirus-how-a-rational-cdc-scientist-would-think-if-one-existed/ ).
Zijn virussen en bacteriën trouwens veroorzakers van besmettelijke ziekten ?
Ja en neen volgens Rudolf Steiner, ons lichaam zit altijd vol virussen en bacteriën, maar het is pas wanneer ons immuunsysteem niet naar behoren werkt dat we er ziek van worden.
Maar er is ook nog iets anders :

“In onze tijd heerst er een angst zoals men weet, een angst die men heel goed kan vergelijken met de middeleeuwse schrik voor spoken. Tegenwoordig is dat de schrik voor bacillen. Objectief gezien zijn deze twee angsttoestanden dezelfde. En ze zijn ook identiek omdat in deze twee tijdsperiodes zo gereageerd wordt als overeenkomt met hun wereldbeschouwelijke achtergrond. In de Middeleeuwen bestond er een algemeen geloof in een geestelijke wereld, vanzelfsprekend had men dan schrik van geestelijke wezens. De nieuwe tijd heeft dit geloof in een geestelijke wereld verloren, die gelooft aan het materiële, die heeft bijgevolg ook schrik voor materiële wezens hoe klein die ook zijn. Een verschil zou hoogstens, objectief gezien, kunnen zijn dat die spoken tenminste nog beschaafde wezens zijn vergeleken met de minuscule bacillen die absoluut geen indruk kunnen maken met hun voorkomen, zodat men voor hen niet zo’n schrik zou kunnen hebben als voor een beschaafd imposant spook.
Daarmee is niet gezegd natuurlijk dat we bacillen moeten een kans geven, dat het een goede zaak is om zoveel mogelijk samen te leven met bacillen. Dat zeg ik niet. Bacillen bestaan, maar spoken bestaan ook.
Voor wie werkelijk aan de geestelijke wereld gelooft is er wat betreft de realiteit van de twee wezens geen verschil.
Nu gaat het erom, en dat is het belangrijkste wat vandaag moet benadrukt worden, dat bacillen alleen dan gevaarlijk worden als ze gevoed worden. Voeden moet men die bacillen niet. Op dit vlak zullen de materialisten ons gelijk geven, als wij de eis formuleren dat bacillen niet gevoed moeten worden. Maar als we verder gaan en vanuit het standpunt van een echte geesteswetenschap spreken over hoe bacillen het meest gevoed worden, dan gaan ze niet meer mee, de materialisten. Bacillen geeft men de beste kansen als de mens gaat slapen met niets anders dan materialistische gedachten. Er is geen beter middel om ze te voeden dan te gaan slapen met alleen maar materialistische voorstellingen in het hoofd. Vanuit de slaap, vanuit de geestelijke wereld werken die terug, van het Ik en astraal lichaam op de organen van het fysieke lichaam die niet bloed en zenuwstelsel zijn.
Er bestaat geen beter middel om bacillen te kweken dan te gaan slapen met een materialistische gezindheid, t.t.z. er is minstens nog een middel dat even goed is en dat is : te leven midden een haard van epidemische en endemische ziektes en niets anders op te nemen dan de ziektebeelden rondom ons zodat men dan enkel en alleen vervuld is met het gevoel van vrees voor deze ziekte. Dat is een even goed middel. Als men in zichzelf niets anders kan oproepen dan angst voor de ziekten zoals die zich voordoen in een broeihaard van een epidemie en gaat slapen met angstgedachten, dan ontstaan in de ziel onbewuste nabeelden, imaginaties die doordrongen zijn van vrees. En dat is een goed middel om bacillen te laten vermenigvuldigen.
Als men erin slaagt om deze angst maar een klein beetje onder controle te krijgen bvb. door actieve liefde waarbij men de zieken verzorgt en daarbij vergeet dat men zelf ook kan geïnfecteerd worden, dan belemmert dit aanmerkelijk de voeding van bacillen.”
(voordracht in Bazel op 5 mei 1914, in GA 154 “Wie erwirbt man sich Verständnis für die geistige Welt ?” )Zo bouwt men weerstand op tegen bacteriën en virussen !*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Wat maakt corona zo gevaarlijk ?Laat eens zien wat die corona zo gevaarlijk maakt


CNN brengt verslag uit, goed beschermd tegen het levensgevaarlijke virus, de cameraman is blijkbaar al immuun ….
Uit een studieboek :
de verschillende virussen en de symptomen :
Corona = als een gewone verkoudheid
br>
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

CoronaHieronder één van de corona-artikelen ( het vijfde) door Lieven Debrouwere, te vinden op https://vijgennapasen.wordpress.com/
Tijdens de eerste wereldoorlog, toen miljoenen mensen stierven op het slagveld, werd er in Dornach getimmerd, gebeeldhouwd en geschilderd aan het Goetheanum. Ook tijdens de daaropvolgende katastrofe, toen nog veel meer mensen stierven aan de Spaanse griep, bleef Rudolf Steiner voordrachten geven over de wereld van de geest. Juist in deze tijden, zei hij, is het van belang dat we ons blijven concentreren op het antroposofische werk. Zowel de wereldoorlog als de epidemie waren volgens hem karmische gevolgen van het 19de eeuwse materialisme en zolang dat niet overwonnen werd, zouden de katastrofes elkaar blijven opvolgen. Daaraan moest ik denken tijdens het werken aan mijn beschouwingen over het ontwikkelen van een oog voor kunst. Hoe futiel lijkt het niet om je daarmee bezig te houden in tijden van corona-crisis! Maar kijk, tot mijn eigen verbazing stel ik vast dat mijn conclusies nauw aansluiten bij de huidige situatie waarin we ons blindelings overleveren aan ‘experts’ die de hele wereld op zijn kop zetten.

Virologen, epidemiologen en bacteriologen buitelen over elkaar en overstelpen ons met hun expertise tot onze oren ervan tuiten. Niet alleen spreken ze elkaar tegen, maar ze veranderen ook geregeld van mening, een beetje zoals wijlen Jan Hoet, die de ene dag zonder verpinken het tegenovergestelde zei van wat hij de dag tevoor nog had beweerd. Het deed niets af aan zijn gezag of geloofwaardigheid, wel integendeel, hij werd op handen gedragen, net als griepcommissaris Marc Van Ranst vandaag. Deze laatste lijkt wel in quarantaine te zitten op de VRT en brengt zijn tijd door met de bevolking te vertellen wat ze moet doen en vooral niet mag doen. Volgens hem zal de toestand nog maanden duren en vallen de drastische maatregelen niet zomaar terug te schroeven. Niet alleen in ons land, maar in heel Europa, ja in de hele wereld zullen mensen nog een hele tijd ‘in hun kot’ moeten blijven en dat terwijl de zon schijnt en iedereen naar buiten wil.

Zoals dat ook met de klimaatkwestie het geval was, heerst er grote eensgezindheid onder de experts. Tenminste, dat wordt ons voorgehouden. Wie echter een beetje rondkijkt op het internet weet dat die consensus een fabeltje is. Verschillende virologen, en heus niet de eerste de beste, beweren dat de hele corona-pandemie een hoax is, boerenbedrog dus. Ze wijzen er onder meer op dat het dodental niet hoger ligt dan andere jaren. Ieder jaar weer kost de griep het leven aan talloze mensen, meestal bejaarden. Het is een soort jaarlijkse lenteschoonmaak. Wat is er dit jaar dan anders? Vanwaar die wereldwijde paniekreactie? Verleden jaar bijvoorbeeld stierven wereldwijd 650 000 mensen aan de griep. In eigen land waren dat er een kleine drieduizend. Dat waren normale gemiddelden en geen haan kraaide er dan ook naar. Ondanks alle dramatische berichten staan we nog altijd ver van die cijfers af. Maar, waarschuwen de experts, dit is de stilte voor de storm, er zullen mogelijk miljoenen slachtoffers vallen!

Twintig jaar geleden voorspelden experts dat half Europa vandaag onder water zou staan. Reden genoeg dus om sceptisch te staan tegenover ‘wetenschappelijke’ doemscenario’s. Eén ding is zeker: door luid alarm te slaan over een virus dat tot nog toe vrij onschuldig is gebleken, wordt een virus verspreid dat veel gevaarlijker is: angst. Volgens Rudolf Steiner is angst de beste voedingsbodem voor virussen en bacillen. Hoe angstiger mensen zijn, des te gemakkelijker worden ze geïnfecteerd. Dat zou dus betekenen dat de experts bevorderen wat ze menen te bestrijden. Ze creëren een vicieuze cirkel: hoe meer angst, hoe meer infecties, hoe meer infecties, hoe meer angst. Dat doet opnieuw de vraag rijzen: waarom jagen ze de mensen dit jaar zoveel angst aan en niet verleden jaar of de jaren daarvoor, toen er net zoveel slachtoffers vielen? Wat is het verschil? Is het na de klimaatexperts wellicht de beurt aan de virusexperts om ons de stuipen op het lijf te jagen met hun onheilspellende cijfers, tabellen en grafieken?

Aan sommige experts, moeten we opnieuw zeggen, want er zijn er ook die beweren dat de remedie erger is dan de kwaal en dat de maatregelen die vandaag getroffen worden (veel) meer ellende veroorzaken dan het virus zelf. Denken we maar aan al die oude mensen die vandaag in eenzaamheid sterven, of aan jonge ouders die samen met hun kinderen opgesloten zitten in hun appartementje, of aan de economische gevolgen die dreigen de hele gezondheidszorg (en nog veel meer) in het gedrang te brengen. Maar, zeggen de experts, dat is de prijs die we moeten betalen om nog groter verschrikkingen te voorkomen! Dan hebben ze in Azië toch betere experts, want daar slagen verschillende landen erin het aantal slachtoffers tot een minimum te beperken zonder dat ze daarvoor een lockdown nodig hebben. Jamaar, roepen de Europese experts, we kunnen de cijfers van die communistische landen niet zomaar geloven! Alsof kapitalistische cijfers wel betrouwbaar zijn en Marc Van Ranst geen communist is …

Wie bepaalt welke experts het voor het zeggen hebben? Net als in de klimaatkwestie wordt ook nu weer een hele groep deskundigen monddood gemaakt. Alleen de angstverspreiders mogen hun mening verkondigen. Dat ligt geheel in de lijn van wat de media nu al decennia lang doen: angst en tweedracht zaaien, afwijkende meningen doodzwijgen of belachelijk maken. Daar plukken we nu de vruchten van: de angst sleurt iedereen mee. Landen die een eigen aanpak voorstaan, worden gedwongen hun standpunt te herzien. Overal moeten individuele reacties wijken voor de grote, collectieve angstreactie. Krijgswetten worden afgekondigd, alsof het oorlog is. In Amerika kan gelijk wie opgesloten worden als hij ervan verdacht wordt virusdrager te zijn. Wie bij ons op voedingswaren hoest riskeert vijf jaar cel. In Indië dreigt men overtreders van het uitgaansverbod gewoon neer te schieten. Enzovoort, enzovoort. En dat alles wordt mogelijk gemaakt door experts die onafgebroken angst zaaien.

Marc Van Ranst vertelt op televisie dat het nog wel het hele jaar zal duren voor de situatie weer normaal is. Hij vertelt ook dat het virus terug zal keren. Dat betekent dat we volgend jaar weer hetzelfde zullen meemaken en dat de angst dus permanent zal worden. Tenzij er een vaccin wordt gevonden (Marc Van Ranst werkt nauw samen met Johnson & Johnson). Maar vaccins verzwakken het immuunsysteem, ze maken de mens kwetsbaarder en de virussen derhalve gevaarlijker. Het beste voorbeeld zijn de mazelen, een onschuldige kinderziekte die (onder meer) door massale vaccinatie vandaag levensbedreigend is geworden. De roep om een universeel vaccin zal na de corona-epidemie dan ook luider klinken dan ooit. Wellicht wordt dat het geneesmiddel dat Rudolf Steiner voorspelde en dat de mens van bij zijn geboorte zou afsnijden van de geest. De vicieuze cirkel zal dan helemaal rond zijn, want juist dit afgesneden-zijn van de geest is de grondoorzaak van de huidige crisis.

De mensheid wordt langzaam maar zeker opgesloten in een gevangenis die ze zelf bewaakt. Men moet het maar eens wagen de nieuwe regels in vraag te stellen: onmiddellijk wordt men er door zijn medemensen van verdacht een gewetenloze egoïst te zijn, een gevaar voor de anderen, een corona-terrorist. Angst maakt mensen volgzaam op een agressieve manier: ze beginnen elkaar te controleren, ze dwingen elkaar in de pas te lopen. Het politiek-correcte bewind waaronder we al zolang leven, is een angstbewind. Het heeft het pad geëffend voor de huidige angstepidemie en die effent op haar beurt het pad voor nog meer angst, nog meer eenheidsdenken, nog meer controle. Tenzij we van de gelegenheid gebruik maken om die vicieuze cirkel te doorbreken. Maar dan komen we een nog diepere angst tegen: de angst voor de geest. Daar vinden de corona-angst, de politiek-correcte angst en de vele andere moderne angsten hun oorsprong. Nergens is de moderne mens zo bang voor als voor de geest.

Die angst kunnen we goed waarnemen in de kunst. Gevaar voor virale besmetting bestaat hier niet, want onze relatie met kunst is zuiver geestelijk: we kijken of luisteren ernaar, meer niet. Toch heerst in de kunstwereld precies hetzelfde angstklimaat als elders, met dat verschil dat het hier al zo gewoon is geworden dat we niet eens meer beseffen hoe bang we zijn, bang om zelf te kijken, bang om zelf te voelen, bang om zelf te denken. We durven niet meer oordelen over kunst omdat we geloven dat alleen experts kunnen bepalen wat kunst is en wat niet. Dat blinde geloof bepaalt heel onze omgang met kunst. Experts bepalen wat we te zien krijgen en hoe we erop moeten reageren. Zij hebben de rol van ons Ik overgenomen, een Ik dat verlamd is van angst voor de geest en zelfs niet meer durft te protesteren als het de grootste rotzooi te slikken krijgt. We leven in een angstcultuur en we beseffen het niet. Integendeel, we zijn er trots op en reageren agressief tegen al wie onze angst niet deelt.

Maar hoe kunnen we nu bang zijn voor iets waar we niet meer in geloven? Heeft ons materialisme ons niet juist bevrijd van vele irrationele angsten? Niemand is vandaag nog bang voor spoken, demonen en andere kwelgeesten. Althans niet bewust. Want onbewust gaan we allemaal over de drempel en nemen we weer geestelijke wezens waar. De angst die ze ons aanjagen projecteren we op de fysieke wereld, op onze medemensen of op virussen waarmee we de strijd aanbinden. Maar die strijd dient alleen om onze angst voor de geest te verdoven. In die zin zouden we de huidige angst-pandemie kunnen zien als het gevolg van een collectieve opstoot van onbewuste helderziendheid. Zonder het te beseffen ‘zien’ we een geest die ons de stuipen op het lijf jaagt. En wie kan dat anders zijn dan Ahriman, die op het punt staat zijn gezicht te tonen? Het corona-virus is dan ook een wake up call. We moeten onze ogen openen voor de geest die ons zoveel angst aanjaagt, anders komen we in een spiraal van geweld terecht.

Maar hoe doen we dat? Hoe ontwikkelen we een oog voor Ahriman, voor de geestelijke dimensie van de corona-epidemie? Het antwoord luidt: op dezelfde manier als we een oog voor kunst ontwikkelen. Want in de kunst slaan we geen acht op de materie, we vragen ons niet af welke verf, welke olie of welke pigmenten de schilder gebruikt heeft (tenzij we een expert zijn). We richten onze aandacht enkel op het beeld dat door deze materialen zichtbaar wordt. Daar ligt het wezen van het kunstwerk en het heeft geen zin om het elders te zoeken, bijvoorbeeld aan de achterkant van het schilderij, want daar is niets te zien. Ook de gedachten en bedoelingen van de kunstenaar kunnen we niet zien, dus daar houden we evenmin rekening mee. We kijken enkel en alleen naar het kunstwerk, naar het – in wezen geestelijke – beeld dat aan ons verschijnt. Tenminste, zo deden we dat vroeger, want sinds de hedendaagse kunst op het toneel verscheen, kijken we niet meer naar beelden, we luisteren enkel nog naar de woorden van (materialistische) experts.

De ooit zo vanzelfsprekende fenomenologische benadering van kunst – waarbij we ons enkel baseren op wat we waarnemen – is vervangen door een blind geloof in experts die ons, op grond van hun vermeende helderziendheid, vertellen wat we moeten zien, wat we moeten denken en wat we moeten voelen. Trekken we hun alwetendheid in twijfel en proberen we ons zelf een oordeel te vormen, dan is verontwaardiging ons deel: wie denken we wel dat we zijn! De kunstexperts dwingen hun gezag af door middel van angst en niemand durft tegen hen in te gaan. Die geestelijke lafheid is inmiddels een tweede natuur geworden zodat niemand in de kunstwereld zich nog realiseert hoe bang hij wel is. Immers, wie niet durft te verroeren, voelt niet dat hij verlamd is van angst. Hij verkeert in de mening dat er niks aan de hand is, en de gedachte dat er angst heerst in de kunst komt hem bespottelijk voor. De kunst is in zijn ogen juist een wereld waar iedereen zich bevrijd heeft van de angst, een wereld die moedig voorop loopt, een avant garde.

We staan vandaag voor de keuze: ofwel geven we toe aan de angst en kiezen we voor een wereld vol geweld – medisch geweld, politiek geweld, sociaal geweld, militair geweld – ofwel overwinnen we die angst en openen we onze ogen voor de geest. Dat laatste doen we door de wereld fenomenologisch te benaderen, dat wil zeggen op dezelfde manier waarop we dat in de kunst doen. Maar daar komen we opnieuw voor de keuze te staan: laten we ons intimideren door de hedendaagse kunst en haar leger van experts of kiezen we voor de klassieke kunst en haar fenomenologische benadering van de werkelijkheid? Pas wanneer we dat laatste doen, ondervinden we hoe groot onze (geestelijke) angst is. Want ofschoon we volkomen vrij zijn, waagt niemand het om deze keuze te maken. We zijn als de dood voor de reactie van de experts en hun volgelingen, voor hun woede en verontwaardiging, voor hun spot en hun minachting. We zijn verlamd van angst voor de geest die door hen spreekt.

Na de War on Drugs, de War on Terror en de War on CO2, is vandaag de War on Virus uitgebroken. Het zal de laatste niet zijn. We zitten gevangen in een spiraal van geweld waar geen eind zal aan komen tenzij we ons bewust worden van de bron van al dat geweld: onze angst voor de geest. Die angst voelen we pas wanneer we geestelijk in beweging komen, wanneer we zelf beginnen kijken, zelf beginnen voelen, zelf beginnen denken. Door ons blinde geloof in te ruilen voor vertrouwen in onszelf krijgen we de ware – ahrimaanse – aard van de experts te zien. Want zij dulden geen tegenspraak, zij dulden geen twijfel aan hun (geestelijke) gezag. Het zijn dus geen wetenschappers en het zijn evenmin kunstenaars, het zijn magiërs die de wetenschap en de kunst gebruiken om ons steeds dieper in slaap te brengen zodat ze met ons kunnen doen wat wij met de dieren doen. Het enige wat we tegen die verdierlijking kunnen doen, is wakker worden, geestelijk in beweging komen, zelf aan kunst en wetenschap doen.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Corona, Ahrimans kunstwerk

Hoe weten we dat heel die covid-affaire een ahrimanisch kunstwerk is ?
Net zoals andere kunstenaars zet hij er graag zijn handtekening onder, het is een bepaald cijfer :

Welke broederschap heeft als zegel iets met een kroon en 33 en als leuze “Orde uit chaos” ?*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Covid19 achtergrondIn De Brug lieten we al eens David Icke aan het woord ( in het nummer 34 over 11 september 2001 ).
David Icke wordt al jaren belachelijk gemaakt omdat hij gelooft in het bestaan van wezens die eruit zien als mensen maar die in feite een draak-natuur hebben en die een kwalijke invloed op de ontwikkeling van de mensheid hebben. Antroposofen begrijpen maar al te goed over wiens handlangers hij het heeft.
Onderstaande tekst is overgenomen (ingekort) van
https://www.wanttoknow.nl/overige/hier-de-verbannen-video-van-david-icke/Op een zondag begin april 2020 was David Icke te gast bij de populaire internettalkshow London Real. Op het hoogtepunt keken er zo’n 65.000 mensen naar hem. De video werd daarna op YouTube, in korte tijd, honderdduizenden keren bekeken. En… vervolgens offline gehaald door YouTube. Brian Rose, eigenaar van London Real, probeerde de beelden keer op keer, vergeefs op YouTube of Vimeo te zetten. Wat maakte deze uitzending/dit interview dan zo omstreden? David Icke claimt en toont aan, dat ‘er een link is tussen 5G en de coronacrisis’. “Als 5G er komt dan is ons leven zoals wij dat kennen voorbij,” zei hij. David Icke zegt verder dat het aankomende vaccin tegen Corona, ‘microchips’ zal bevatten waarmee mensen gecontroleerd kunnen worden. YouTube zegt deze video te hebben verwijderd, omdat de inhoud in strijd is met de informatie, die verstrekt wordt door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO).
Brian Rose zegt het uitermate vreemd te vinden dat YouTube de video heeft weggehaald. Hij werkt al bijna 10 jaar samen met de filmpjessite, maar ‘zoiets is nog nooit gebeurd’. Hij vindt dat YouTube inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting, omdat zijn gasten bepaalde dingen kennelijk niet mogen zeggen, op straffe van censuur.

Hierbij plaatsen we de ruwe vertaling van het transcript, met puntsgewijze tijdsnotities

– Op de vraag, bestaat Covid-19, is er een virus? ‘There is no COVID-19’, nee, er is geen virus, er is geen pandemie.
– Zo is het gegaan: er werden een paar mensen ziek, door wat voor oorzaak dan ook. In China. Van een paar, heel weinig, namen de Chinese autoriteiten genetisch materiaal af, afkomstig van de vloeistof in de longen. Wat ze vonden was geen geïsoleerd virus. Wij zouden het ‘genetisch materiaal’ noemen. Genetisch materiaal toont de eigenschappen van de immuunrespons tegen ziekten die een persoon ooit gehad heeft, tot en met kanker.(6:20) De Chinezen besloten wat ze gevonden hadden aan te duiden als de oorzaak van de ziekte die mensen op dat moment hadden en noemden het een VIRUS. Ze isoleerden het deel dat ze ‘virus’ noemden en dát is wat nu gevonden wordt in de lichamen van de meeste zieken. Dus: de Chinezen diagnosticeerden mensen, vóórdat er sprake was van wat voor test dan ook, op grond van symptomen. (7:03) Deze symptomen kregen de naam ‘covid-19’-symptomen. Het zijn griepachtige symptomen, nu dus gedefinieerd als symptomen van covid-19, terwijl ze van een hele brede waaier van ziekten kunnen komen. Dus als je hoestte, was dat nu ineens ‘covid-19’, snotneus, etc, ah, covid-19 !
7:50 Ze ontwikkelden een test en gingen mensen die positief testten vertellen dat ze ‘covid-19? hadden opgelopen. De test heet de RT-PCR test (7:45), deze test dus niet op ‘covid-19’ maar op het aanwezig zijn van genetisch materiaal dat van heel veel verschillende condities afkomstig kan zijn. Als je daar positief op getest wordt, heb je dus niet ‘covid-19’, maar je telt wel mee als covid-19-patiënt.

8:50 De RT-PCR-test is ontworpen door Kary Mullis, een Amerikaans biochemicus in 1984. De test is gebruikt voor van alles, ook voor het diagnosticeren van longkanker. (9:35) De uitvinder van de test maakte meteen duidelijk: deze test is niet geschikt voor het testen van infecties. En toch is dát de test die nu gebruikt wordt om te bepalen of je besmet bent met covid-19… !!! (10:00): dit houdt in dat bijna iedereen positief uit de test zal komen: “geïnfecteerd door covid-19” . De test ‘vermenigvuldigt’ namelijk al die eigenschappen van het oorspronkelijke genetische materiaal, dat massa’s mensen sowieso bij zich dragen’. Alleen heet het nu allemaal ‘covid-19’. (13:07)
13:15 In 1819 ontwikkelde Robert Koch, bacterioloog, arts, de Koch-postulaten waarin Koch aangeeft wanneer je mag zeggen dat een ziekteverwekker een bepaalde ziekte verwekt. De covid-test voldoet aan geen van deze vier postulaten (voorwaarden dus waaraan een ziekteverwekker moet voldoen om als ziekteverwekker geïdentificeerd te mogen worden).


Niet in de Belgische media te vinden, wel in “Trouw” (NL) van 7 mei ‘20 :
“Magufuli ziet niets in testen om corona vast te stellen, want dan kunnen er weleens heel andere cijfers op tafel komen. Hij liet deze week weten dat hij in het geheim motorolie, een papaja, een kwartel en een geit had laten testen en die bleken allemaal corona te hebben. Dus heeft hij een onderzoek gelast naar de 'dubieuze praktijken' van het laboratorium."

15:15 Wat gebeurt er als een lichaamscel vergiftigd raakt: die cel gaat materiaal uitstoten, dat ‘exosomen’ wordt genoemd. (wikipedia: ‘exosomen zijn in staat verschillende types RNA-moleculen te beschadigen’). Deze exosomen komen van nature voor in wat door het immuunsysteem geproduceerd en uitgestoten wordt bij vergiftiging van lichaamscellen. En alléén bij vergiftiging van die cellen. Lichaamscellen kunnen door meerdere oorzaken vergiftigd raken: door gifstoffen, door stress en door angst (!!), door ziekte, door infecties, maar ook door elektro-magnetische velden… (16:37) heel relevant in verband met 5-G.
De exosomen waarschuwen andere cellen dat er iets mis is. Je krijgt dus exosomen zodra er iets mis is. Dr. Andrew Kaufmann bestudeerde exosomen die ontstonden na bestraling met 5G onder de microscoop en vergeleek die met wat geclaimd werd dat covid-19 genoemd werd. Die twee waren precies hetzelfde. De genetische samenstelling van exosomen veroorzaakt door – onder andere – elektromagnetische velden zien er exact hetzelfde uit als de exosomen die kenmerkend genoemd worden voor covid-19.
Ze hebben dus een gezonde respons van het immuunsysteem op vergiftiging van cellen gebruikt om te kunnen zeggen dat mensen ‘besmet zijn met covid-19’… Dus iedereen die een gezonde immuunrespons heeft, wordt, als getest, een covid19-besmette! Dat maakt het mogelijk dit een PANDEMIE te gaan noemen. ‘Iedereen heeft het.’
Denk even mee: (20:00) In het westen wordt nu iedereen met griepachtige verschijnselen gediagnosticeerd als covid-19-besmet, ALLEEN MAAR OP GROND VAN SYMPTOMEN. Iedereen moet denken dat je er dood aan kunt gaan, maar daarvoor zijn er niet genoeg doden… Omdat mensen als ze naar het ziekenhuis gaan daar getest worden op covid-19 en bijna iedereen het genetische materiaal heeft, krijgt iedereen een covid-19 besmetting aangehangen. Als zo iemand doodgaat, ‘komt dat dus door covid-19’. ‘Ook al zijn ze van de trap gevallen.’
De formulering is: die en die “is doodgegaan nadat hij/zij positief getest was voor covid-19”. (24:51) Let op, ‘de media zeggen niet “is dood aan covid-19”, maar is dood gegaan “nadat hij/zij positief getest is voor covid-19” ‘. In Italië was het percentage van mensen die ‘stierven na positief getest op covid-19’ en tegelijkertijd minstens een ernstige ziekte hadden 99%. Nou is het niet zo dat al die artsen en verplegers staan te liegen, het is de hiërarchie in ziekenhuizen die bepaalt ‘hoe het zit’. (27:12) . Het aantal sterfgevallen is dan ook nog steeds nergens hoger dan die in voorgaande jaren.

Wat gebeurt er als je de testmethode zou veranderen? Dan blijft er niets van over. Maar dan iets anders: iets om werkelijk ‘van te kotsen’ (sickening beyond belief): (31:37) ‘ze’ willen zoveel mogelijk doden’. Oude mensen worden als ze in het ziekenhuis komen, getest op het genetische materiaal dat ze waarschijnlijk hebben, NIET DUS op covid-19. Dan proberen ze mensen een papier te laten tekenen waarop ze aangeven niet gereanimeerd te willen worden. Dit wordt aan hen voorgesteld omdat dat beleid is voorgeschreven door de regering. Afgezien daarvan is er ook sprake van triage. Maar terug, een vrouw van 83 die voor een orthopedisch iets in het ziekenhuis lag, kreeg zo’n formulier te tekenen. Ze weigerde, maar velen zullen zoiets tekenen. Hun wordt verteld dat anderen daardoor kunnen blijven leven…


Engeland en Wales - cijfers van 5 griepseizoenen - 1999 was erger !In januari 2018 : 42% oversterfte - geen lockdown toenZo worden de cijfers gemanipuleerd: door hoe ze testen, door hoe ze de diagnose vaststellen en door hoe ze tellen. En met die aantallen kunnen ze dan de lockdown verlengen. Zo lang als ze willen. Totdat ze alles hebben gedaan wat ze wilden tijdens de lockdown periode. Zoals nu in China, het zijn de autoriteiten die de controle hebben over de cijfers…
37:00 ‘ze kregen niet genoeg doden van het ‘virus’ om te rechtvaardigen dat het zo verschrikkelijk dodelijk was. Deze RTPCR-test kan niet testen hoeVEEL van het genetisch materiaal iemand heeft, van het ‘virus’, en je hebt er heel veel van nodig om er ziek van te worden. Dus wat moet je doen om een lockdown voor elkaar te krijgen: je hebt niet genoeg doden, je test test geen hoeveelheden ‘virus’, dus galmt het nu overal van de TOEKOMSTIGE golven die terug gaan komen.
Zo komt Professor Neil Ferguson aan Boris Johnson vertellen dat er tussen de 250.000 en 500.000 dood kunnen gaan in Groot-Brittannië … Dus houdt Johnson zijn mond…. anders krijgt hij later de schuld… Over de hele wereld doen ze er steeds een stapje bovenop. Toen de lockdown ingesteld was, zei Ferguson, ‘oh nee, het is minder, het zijn er 20.000’. Bovendien krijgt hij geld van de Bill & Melinda Gates Foundation. (43:00)
44:00 David Icke legt uit: deze ‘cult’ kun je je voorstellen als een piramide: de top is op de hoogte van de bedoelingen, maar hoe lager je komt hoe minder mensen echt op de hoogte zijn van wat er eigenlijk speelt. Door echte kennis te compartimentaliseren, in kleine stukjes op te delen, weet iedereen maar een beetje van het geheel. Ze weten dus niets van het grote verhaal waaraan ze deelnemen. En aan meewerken …
De arts krijgt te horen:
1. dit zijn de symptomen, als je die ziet, diagnosticeer je die als covid-19

2. als iemand het ziekenhuis in komt, test je ze eerst

3. als iemand doodgaat, noem je de doodsoorzaak ‘covid-19’

Zo simpel is het, maar een klein aantal verplegers en artsen durven te zeggen, ‘dit is klinkklare onzin’. Zij zijn het ook die vertellen dat ze mensen horen te vragen of ze willen tekenen voor niet reanimeren. Dit soort dingen gebeuren altijd zo: de meerderheid volgt opdrachten uit. Dat maakt fascisme mogelijk.
Wie is de op een na grootste geldverstrekker van de WHO, na de VS zelf ? Bill Gates.
En Tedros, uit Ethiopië, die daar drie keer cholera epidemieën heeft ontkend, staat aan het hoofd van de WHO. Overigens gecreëerd door de Rockefellers. Het gaat puur en alleen om het volgen van het protocol van de WHO. Dus, omdat China een lockdown organiseerde en het daar daarna ging zoals ze vertelden dat het ging, doet de hele wereld dat nu na. The world is “ruled by psychopaths and run by idiots”. Over Johnson: hij is niet degene die bepaalt wat er moet gebeuren, dat zijn zijn adviseurs. En aan hen wordt ‘wereldomspannend hetzelfde protocol opgedragen’ door de experts, die van de WHO dus. Trump probeert hier tegen in te gaan.

Wat voor EXTRA belasting gaat het 5G-netwerk opleveren ?
Nou over 5-G. Maar dit gold ook al voor 4- en voor 3-G… Het menselijk lichaam is een elektromagnetisch veld. De hersenen communiceren met de rest van het lichaam via dat elektromagnetische veld. Al die communicatie verloopt elektrisch. (52:00). Als dat veld in balans is, voelen we ons op ons gemak. Als dat niet zo is, voelen we ons niet lekker. Sinds wifi worden we gebombardeerd door elektrische beïnvloeding van dat veld. Tijdens de aanloop van dit covid-19 werd op veel plekken 5-dingen aangelegd en uitgeprobeerd. De straling daarvan is vele honderden malen heftiger dan we ooit gehad hebben. Er is een boek: The Invisible Rainbow., door Arthur Firstenburg. Hij heeft bestudeerd wat er op dit gebied speelde voorafgaand aan grote pandemieën. Waarbij hij terug gaat tot de ‘Spaanse griep’ van 1918. Deze ‘griep’ had helemaal niets met Spanje te maken, het was afkomstig van militaire bases. Elke ‘pandemie’ die er geweest is, werd voorafgegaan door iets nieuws op technologisch gebied, iets dat grote invloed had op het elektromagnetische veld van de Aarde en dus van het welzijn en de gezondheid van de mensheid. Dat zei Firstenburg in 2018.
In 2019 werd 5-G op veel plekken uitgeprobeerd. Terwijl het niet getest was. Dat hebben ze toegegeven, dat het niet getest was. Het werd aan Telecom gevraagd in het Congres: hoeveel geld hebben jullie besteed aan testen? Zero, niets niemendal, was het antwoord. De reden was natuurlijk, als ze het wel getest hadden, dan was 5-G nooit goedgekeurd. Telecom, de telecom-industrie is het eigendom van diezelfde ‘cult’, die van de top van de piramide. Dat geldt ook voor de satellieten. Deze stralen 5-G uit naar elke vierkante centimeter op Aarde.
Dit is absoluut essentieel voor het bereiken van absolute en totale controle van de hele wereldbevolking en voor het werken van Artificial Intelligence. In de piramide van de Telecom-industrie zijn er heel veel mensen die er absoluut geen idee van hebben dat wat ze aan het doen zijn schadelijk is. Maar richting de top van die piramide, weten ze dat heel goed. Ze kunnen er de wereldbevolking psychologisch mee manipuleren: mind control. En wat doet 5-G, nóg veel meer dan 4-G al deed, HET VERGIFTIGT DE LICHAAMSCELLEN. Door het beïnvloeden van het elektromagnetische veld. De cellen raken vergiftigd, laten exosomen los – daar zorgt de natuurlijke afweer van het lichaam voor – en dan worden ze getest voor covid-19….
Wat was de eerste Chinese stad die 5-G uitrolde ? Vlak voordat dit ‘virus’ uitbrak? Wuhan. En, weet, tijdens deze lockdown zijn ze op heel veel plekken op Aarde bezig met het in ijltempo bouwen van 5-G masten. Het wordt voortgezet, ‘omdat het gerangschikt is onder de categorie ‘vitaal werk’ ‘. En mensen kunnen niet protesteren, want zitten onder huisarrest…Elon Musk noem ik een super-psychopaat, omdat hij weet wat de gevolgen van dit alles zijn. Hij lanceert week na week steeds meer satellieten, laag in de dampkring. Hij wil er 40.000 lanceren.

Zie https://www.youtube.com/watch?v=rxHMIz1PhaQ

In het begin van dit filmpje van een half uur wordt ook stilgestaan bij het merkwaardige feit dat in 2019 en begin 2020 meer dan 1600 CEO’s van de grootste firma’s teruggetreden zijn. - fdw

Astronomen protesteren al een tijd, die kunnen de nachtelijke hemel niet meer bestuderen. Bovendien heeft Musk de toestemming gekregen – van de ‘cult’, die hebben hem ‘gekocht’ – om meer dan een miljoen antennes te bouwen in de VS. Die antennes maken dan verbinding met die satellieten. Die twee samen creëren het ‘smart grid’; dat is een virtuele sub-realiteit die nodig is om het menselijke brein aan te sluiten op Artificial Intelligence. In het jaar 2030 moet dat klaar zijn. Daar was – en is – de lockdown voor nodig.5-G is een hele reeks frequenties, niet maar één. Op mijn site staat een video van een arts in NewYork, die zo onthutst was dat hij een video gemaakt heeft, waarop hij zegt, ‘wat ons verteld werd, is dat we mensen moesten genezen die een infectieziekte zouden hebben. Maar dat is niet het geval. Wat we aantreffen is mensen van wie de longen er uitzien als of ze zonder enige gewenning boven op de Everest gedumpt zijn en nauwelijks zuurstof in hun bloed, in hun longen, hebben. Ze gaan langzaam dood aan gebrek aan zuurstof. Dit is geen infectieziekte. Ik heb nog nooit zoiets gezien.’ .
1:05 Dit is toegegeven door Telecom: Het 5-G ding, waarvan de straling tot 60GHz kan gaan, blokkeert de capaciteit van het lichaam om zuurstof op te nemen. Als dit iemand treft, valt zo iemand om, op straat. Dood. Ze zijn massale mortuaria aan het bouwen, plekken om doden op te slaan. En als de bevolking het blijft pikken, gaan ze zeggen, kijk dit komt allemaal door covid-19, we moeten nog veel langer doorgaan met de lockdown… Ik zeg niet dat dit gaat gebeuren, maar het kan gebeuren. .
Als er steeds meer mensen doodvallen door 5-G en mensen blijven geloven dat het door covid-19 komt, dan laten ze zich wellicht nóg langer opsluiten. Met 5-G op 60 GHz kan je de zuurstof uit een heel bejaardentehuis weghalen en ‘iedereen is dood aan covid-19, dus om al die arme ouderen te beschermen moeten we echt nog langer thuisblijven…’. Ze stoppen nu ook 5-G in scholen en in ziekenhuizen, terwijl de bevolking braaf thuis zit. .
1:12 Mensen die zijn gaan onderzoeken hoe het ging in al die ‘overvolle ziekenhuizen’ treffen ziekenhuizen aan die half leeg zijn. Er worden lang niet genoeg mensen ziek en er gaan lang niet genoeg mensen dood. Wat betekent dat: gaan de regeringen de lockdown opheffen, of juist langer maken… Iemand die verslag deed van halflege ziekenhuizen, hebben ze opgepakt en vastgezet.

Drie maand cel ! - zie https://metro.co.uk/2020/04/03/man-jailed-visiting-hospital-no-good-reason-facebook-boasts-12503535/

“Het voornaamste argument van de kanselier en van de waarschuwende politiek tegen groepsimmuniteit is de angst voor een overbelasting van het gezondheidssysteem. Feit is dat het Duitse gezondheidssysteem in de laatste 20 jaar nooit minder belast is geweest.
Wegens de focus op de Covid-19-infectie werd alle gewone ziekenzorg afgebouwd. De maximale belasting van de intensieve zorgen en van de beademingscapaciteiten lag nooit boven de 15,7 procent van de voorziene bedden.
Op het moment van de lock-down op 23 maart lagen 2629 Covid-19-patiënten op de intensieve afdelingen, waarvan 74 procent beademd werden.
Er waren 11.507 intensief-bedden vrij en er was een reservecapaciteit van 14.000 intensief-bedden in voorbereiding. De belasting van de intensieve zorgen door Covid-19 lag dus rond 10 procent.
De totale bezettingsgraad van de Duitse ziekenhuizen lag in die tijd tussen 50 en 60 procent. De ziekenhuisdirecteurs klagen over de onderbezetting en vrezen bankroet. (Harald Matthes -internist, gastro-enteroloog/oncoloog en psychotherapeut).
Bron : https://www.antroposofie.be/actueel/het-wachten-op-de-grote-golf/

Er is een regeringsdienst die heeft laten weten aan alle radio- en televisiestations dat ze ernstig in de fout gaan als ze toelaten dat er gepraat wordt over een verband tussen 5-G en Covid-19. Laten we de namen van deze mensen onthouden, om daar mogelijk later mee af te rekenen. .
Regeringsfunctionarissen hebben tegen Silicon Valley gezegd dat ze de mensen op hun platforms die verband leggen tussen 5-G en covid-19 van hun platforms moeten gooien. .
De enig denkbare reden waarom het bespreken van een mogelijke verbinding tussen die twee verboden zou moeten worden, is dat die verbinding er is. Op de BBC zal je daar niets over horen. De BBC functioneert als een onderdeel van de regering, een staatsomroep. Journalisten zijn geen journalisten, maar ambtenaren. .
1:18:30

B: In Belfast, Liverpool en Birmingham zijn 5-G-torens in brand gestoken. Wat vind je daarvan, van die actie?

D: Geweld is wat mijn betreft nooit een optie. Maar als deze roll-out doorgaat, dan is dat wel het einde van de mensheid. Het is zo duidelijk dat hier sprake is van afgesproken werk: 5-G uitrollen terwijl mensen thuis moeten blijven en er niet geprotesteerd kan worden…

Dit alles moet leiden tot het vaccin. Daar zit dan ongetwijfeld genetisch materiaal in, materiaal dat reacties van het lichaam oproept dat lijkt op wat nu het virus zogenaamd oproept… Maar er zit ongetwijfeld ook nanotechnologie in, microchips in nano-formaat, die ook geïnjecteerd zullen worden. Elon Musk heeft ondertussen al toestemming gekregen voor het plaatsen van een miljoen ‘antennes’ die ervoor moeten gaan zorgen dat er een verbinding ontstaat tussen die satellieten, de masten en die nanochips – of nanobots, nanodust, ‘smart dust’ – dat via die vaccins in het menselijk lichaam terecht zal zijn gekomen. Hierdoor gaat het menselijk lichaam zelf functioneren als een wifi-veld. In feite wordt de mens dan een computer terminal.De nieuwste RFID-chips hebben de grootte en dikte van minder dan een mensenhaar.


1:25:00 Dit werd mij verteld door een CIA-wetenschapper uit Silicon Valley. Eind negentiger jaren, nodigde hij mij uit. Hij was bij de CIA gaan werken om zijn land te dienen. Maar hij was er achter gekomen dat het complot waar ik het al dertig jaar over heb, inderdaad aan het plaatsvinden was. Hij wilde dat niet, zei dat en vertrok. .
Hij legde het uit: ze injecteren mensen met minuscule micro chips tegelijkertijd met de vaccinatie-programma’s. Dat was dus al zo eind jaren negentig. Nu willen Bill Gates en Gavi (de organisatie achter Bill Gates) de hele wereldbevolking vaccineren en een wat ze noemen ‘quantum tatoeage’ aanbrengen op iedereen die gevaccineerd is. Daaruit is af te lezen of je wel of niet gevaccineerd bent.


Een combinatie van 4 naaldjes van 1,5 mmm die vaccin bevatten en fluorescerende kwantumpuntjes worden op de huid aangebracht. De naaldjes lossen op onder de huid, alleen 4 puntjes blijven en die kunnen afgelezen worden met een smartphone-app en ze laten zien wie je bent en welke vaccins toegediend werden.
Ontwikkeld aan het MIT en gesponsord door Bill en Melinda Gates Foundation.
Dat moet hiertoe leiden: als het covid-19 zo’n beetje uitgewerkt zal zijn en de lockdown stopt, kan, omdat het al een keer geaccepteerd is, zo’n lockdown meteen weer ingesteld worden bij een volgende gefingeerde noodzaak daartoe. Dan zullen ze zeggen – trouwens er zijn zeven vaccins in aantocht voor covid-19, die stuk voor stuk gefinancierd worden door Bill Gates , dezelfde Bill Gates als degene die bij Event 201 betrokken was; dat was een simulatie, een soort oefening, voor het omgaan met een pandemie, veroorzaakt door een corona virus. Een scenario dat nu exact gevolgd wordt overigens. Dit vond plaats een aantal weken voordat corona uitbrak… Hierbij was ook het World Economic Forum aanwezig.

Toeval ?
In oktober 2019 een grote oefening :
Event 201
Waar besproken werd wat te doen in geval van een wereldwijde pandemie …

Dit was de tweede bijeenkomst, op een eerdere in 2018 was ook de Johns Hopkins Universiteit aanwezig – die leveren nu de aantallen besmettingen etc over de hele wereld (!) – en ook Johnson en Johnson, die nu het vaccin aan het maken zijn. (1:32:30) – “wil je geen lockdown meer, dan is vaccinatie van de gehele bevolking noodzakelijk “. Doe je dat niet, dan raak je je rechten kwijt, want dan breng je anderen in gevaar. Dus, óf je laat je vaccineren, óf je mag niet vliegen, geen contact hebben met anderen… maar dit is de echte reden:
Gates en Gavi kunnen dan met hun quantum tatoeage iedereen tegenhouden die niet gevaccineerd is. Silicon Valley mensen, zoals ook Google, leveren al een tijd software aan regeringen waarmee die regeringen mensen kunnen volgen, bijvoorbeeld als ze met meerderen bij elkaar komen tijdens een lockdown. Elk protest kan hiermee gesmoord worden: ze kunnen elke bijeenkomst van meer dan een bepaald aantal mensen meteen opsporen en dus verhinderen. (1:36:22) Kijk maar wat er in China gebeurt. Daar is de tirannie openlijk zichtbaar voor iedereen. Hier in het westen wordt het doorgedrukt op grond van het argument, ‘oh, nee hoor, dit is geen tirannie, dit is nodig om de zwakkeren onder ons te beschermen’. Dat is dus nu gefikst, dankzij covid-19. In China barst ‘t van de gezichts-herken-camera’s. Je wordt 24/7 gevolgd en je krijgt social credits… of niet, in dat geval mag je niet meer reizen bijvoorbeeld.
Dus TOTALE CONTROLE.
Covid-19 moet dat hier heel snel ook voor elkaar gaan krijgen: ‘suspending democracy’ het ‘tijdelijk’ buiten werking stellen van de democratische rechten van het individu. Alles om een macht te creëren die de hele wereld onder controle heeft: ‘het globaliseren van de macht’. Dit is niet in enkele tientallen jaren bedacht… Vraag je eens af, hoe kon Aldous Huxley in 1932 zo exact beschrijven hoe de wereld er nu voor staat? En George Orwell in 1948, met zijn boek 1984? Hoe wist Dr.Richard Day dat internet er aan zat te komen in 1969, waar haalde hij vandaan “we gaan meisjes en jongens hetzelfde maken”.

Zie : https://drrichardday.wordpress.com/introduction/

Dit verkondigde hij in 1969. Alles is van tevoren bedacht, alles is ‘by design’. Hij vertelde, ook in 1969, over massa-immigratie naar Europa. Het antwoord: er is een al heel lang geplande agenda om de hele wereldbevolking totaal onder de duim te krijgen door middel van Artificiële Intelligentie. Stap voor stap, ik noem dat de ‘totalitaire tiptoe’, het totalitaire stapje-voor-stapje. Het lijken stapjes die niets met elkaar te maken hebben, terugkijkend zie je het verband. Dit komt trouwens allemaal via Planned Parenthood, dus eugenetica, bij de Rockefellers vandaan. De vader van Bill Gates was hoofd van Planned Parenthood en sympathisant van eugenetica.
Mijn boeken zijn zo voorspellend geworden omdat ik op de hoogte raakte van de plannen. En plannen gaan door als ze niet gestopt worden. Gevaar en kans. Danger and Opportunity. Daar zitten we nu. Als iedereen nu rustig op zijn gat blijft zitten en de boel rustig accepteert… Kijk jij straks rustig je kinderen en je kleinkinderen in de ogen als je nu niet ingrijpt?! (1:44:11)


We zitten op een ‘pivotal point’, een ‘scharnierpunt’, een kritiek punt van de geschiedenis, een punt waarop alles fout kan gaan als we niet draaien. De mensheid zal nooit meer zijn wat zij was als we nu niet van onze kont af komen. Hoe lang laten we dit nog doorgaan. Het volgende dat ze gaan aanpakken is alles wat we eten. Hoe maak je mensen nóg afhankelijker dan als de staat al het voedsel controleert? Al het voedsel moet straks uit het lab komen, synthetische voedsel dus. Al die aanvallen op voedsel, op vlees nu bijvoorbeeld, dat is zo’n stapje. Welke industrie wordt er nu over de hele wereld kapot gemaakt? Restaurants, die zullen moeten verdwijnen. Je controleert mensen door hun voedsel te controleren. Met A.I. denken we straks niet eens onze eigen gedachten meer, als ons brein verbonden is met Artificiële Intelligentie.
Brian: dankzij de nanotechnologie in de vaccins…
Dit wordt gewoon al aangekondigd, ‘in 2030 zullen de hersenen van mensen verbonden zijn met AI’, letterlijk. Elon Musk zei een paar jaar geleden, “AI kan het einde betekenen van de mensheid”. En wat deed hij toen? Hij begon met Neurolink, een bedrijf dat hersenen aan computers koppelt. En de satellieten dus, maar ook de Tesla auto. Waarom moeten de diesel en benzine auto’s er uit? Waarom moeten we naar zelfrijdende auto’s? In je huidige auto rij jij naar waar jij naartoe wilt. In een zelfrijdende auto… kom je nooit verder dan tot waar die auto je brengt. En dat is in handen van de controlerende macht.
Zo kom je nooit meer waar de controle niet wil dat je terecht komt. Daarom bouwen ze hier in de UK ‘slimme wegen’. Uber, ook een Silicon Valley bedrijf, verliest waanzinnig veel geld, maar dat geeft niet, want ze zitten dik in de ontwikkeling van de ‘slimme auto’, taxi’s zonder chauffeurs. Daarom zijn ze nu al over de hele wereld de bestaande taxi-branches aan het vernietigen. Daardoor slepen ze – stap voor stap – het monopolie in de wacht over de taxi-diensten. Ondertussen gebruiken ze de belachelijke klimaat-smoes van CO2 om de diesel en benzine-auto’s weg te krijgen. Zo krijg je een Hunger Game Society, 1% macht over 99% totaal afhankelijke gemaakten. Dit kan niet gerealiseerd worden met mensen die een onafhankelijk inkomen hebben.


Dus al die onafhankelijke mensen die hun eigen inkomen bij elkaar scharrelen en die nu niet mogen werken, worden eerst afhankelijk gemaakt… van de staat. Overal, bieden regering ruimhartig compensatie aan aan de onafhankelijke beroepen… Straks gaan ze aankondigen dat het economische systeem niet meer op dezelfde manier kan blijven functioneren en dat ze ‘omdat ze zóveel geven om ál die arme arme mensen’ een nieuw systeem gaan beginnen. Met een digitale munt… waardoor ze tot op de cent zullen weten waar je je geld aan uitgeeft. En ook wanneer je dat doet.
Ze zijn er al mee bezig, ‘van cash geld kan je besmet raken’… De pinmachine-beheerders hebben al aangekondigd: aan het eind van de zomer is het uit met cash geld. De volgende stap is, van de credit card naar je telefoon… en dan van de telefoon naar in je lichaam, met behulp van de micro chip. Als het zover is, kan een winkel je weigeren, ‘sorry, we nemen je geld niet meer aan’… Waar kan je dan nog naar toe om te kopen wat je nodig hebt? Alle dissidenten van dit systeem, waarvan ik er tot mijn laatste adem een zal zijn…
Fascisme of communisme, die twee komen op hetzelfde neer, maar bereiken hun doelen op verschillende manieren… Wat er nu komt is Technocratie, die is wereldomvattend. Aan het hoofd staan bureaucraten, geen politici, die zijn er straks niet meer. Bureaucraten, technologen, technocraten, Silicon Valley en Israël niet te vergeten, dat is de 2e Silicon Valley. Die runnen de boel nu al, geen enkele politicus heeft ook maar een idee van wat die aan het doen zijn. De Gates runnen de vaccin operatie en de Wereld Gezondheids Organisatie.

Wat gaan we doen? Als jij op je kont blijft zitten… Er is iets meer te verliezen. Er is ook nergens meer naartoe te vluchten. Wat doe je als je nergens meer naar toe kan en ze komen op je af? Dat is het moment om op te staan: ‘dit stopt hier nu’. Wat ik doe, ik ga de deur uit als ik dat wil. Ik hou wel afstand. Ik rijd naar een plek in de natuur, en spendeer wat tijd. Ik kom niemand tegen. En ga weer naar huis. Dat mág niet, dat mag maar één keer per dag…!?! Leg dat maar eens aan mij uit. Dit gaat niet over gezondheid, dit gaat over controle.
2:08:55 Hoe geraken we hieruit ?
We zijn hierin terecht gekomen omdat we deden wat ons verteld werd, door ons erbij neer te leggen. Ons neer te leggen bij hun ‘macht over ons’. Maar is die er echt? 6.600.000.000 mensen buigen voor de macht van kleine groep? De macht van een hele kleine groep, over een immens grote groep ?

David: ‘Ik laat mezelf niet gefrustreerd raken, ik ga door. Ik zie altijd nog ergens schoonheid.
Ik zie dit als een wonderschone kans. Er zullen velen zijn die zich deze weken realiseren dat ze niet meer door kunnen gaan met het negeren van wat ze nu meemaken. In de komende weken gaan we zien wat de gevolgen zijn van de massa-realisatie die nu plaatsvindt. Dat móet gevolgen hebben. Het kan een keerpunt worden. Een keerpunt, als de mensheid op de knieën gedwongen is.

D: De macht van deze ‘cult’ ligt in het aanvaarden door de bevolking van de illusie van hun macht. Maar net zoals bij de Wizard of Oz, is het een illusie. We moeten het gordijn wegschuiven. De ‘cult’ heeft zich laten zien, ze zijn de kamer in gekomen en de deur is achter hen dichtgevallen. We zitten nu in een ander spel. Ik heb ze gezien, dertig jaar lang, en ben niet bang voor ze. Waarom? Omdat ik krachtiger ben dan zij. En zij weten dat. Ik ben hier niet naar toe gekomen om te falen.
B: Wat maakt jou krachtiger dan zij zijn ?
D: Doordat mijn bewustzijn tot een hoger niveau reikt dan dat van hen, en dat heeft iedereen die hiernaar kijkt, daar hoeft iedereen alleen maar voor open te staan. Dat is ieders ware zelf. De mensen van die ‘cult’ zijn ernstig beperkt, in hun waarneming, in hun capaciteit iets te laten plaats hebben. De enige manier waarop zij de mensheid onder controle kunnen brengen, is door de mensheid in een kleiner doosje te stoppen dan dat waar zij zelf in zitten. Dat is wat ze nu gedaan hebben. Maar als de mensheid daar uitstapt en zich de staat van oneindig bewustzijn realiseert, dan zitten zij in een doosje en zijn wij in een staat van verhoogd bewustzijn. Dan worden wij de echte kracht.
Zij hebben die vergrote staat van het ware zelf willen blokkeren en ons willen opsluiten binnen de beperkingen van de vijf zintuigen, door ons ons te laten identificeren als ras, als gender, als een bepaalde seksuele voorkeur hebbend, etc, in die bubbel hebben ze ons willen opsluiten. Als wij ons realiseren dat we bewustzijn zijn, oneindig bewustzijn dat een korte ervaring heeft als mens, en we maken daar contact mee, openen ons hart daarvoor, niet alleen voor disco-liefde maar voor echte Liefde, voor oneindige onvoorwaardelijke liefde, dan verbinden we ons met een bewustzijnsniveau dat niet behept is met datgene waarop het onder controle willen krijgen van de mensheid berust : ANGST.

In dat bewustzijn heerst geen angst. Angst heeft in dat bewustzijn geen plek. Als er geen angst is, doe je wat goed voelt. Je stelt dan niet de vraag, ‘ik weet dat het zo en zo moet, maar wat zijn voor mij dan gevolgen?’ Het is altijd Angst, die vraagt om de mogelijke gevolgen. Angst maakt dat mensen niet doen wat ze voelen dat ze zouden moeten doen. En dát is precies waar deze cult doodsbang voor is. Ze zijn doodsbang voor angstloze mensen, omdat angst het middel is waarmee zijn hun controle uitoefenen. Als mensen niet bang worden, zijn ze hun angst-middel kwijt en daarmee hun controle. Hun grootste angst is het wakker worden van de mensheid die in de gaten krijgt wat er echt aan het gebeuren is. En wie er echt aan de touwtjes trekt.
Stel deze vraag, wat zijn de gevolgen als ik deze bullshit niet meer pik, wat zijn de gevolgen als ik dit wel blijf pikken? Wat als ik niet bang meer ben, ook niet voor de dood? De dood is niet eng, het is niet meer dan het verleggen van je aandacht. Ik ben oneindig bewustzijn. Mij maak je niet bang. Kom maar op, dat gaat je nooit lukken.
B: net als bij Star Trek toen doodenge wezens het schip onder controle namen en Captain Kirk het ineens doorhad en zijn hele bemanning in lachen uitbarstte. De enge wezens verschrompelden tot mini-insecten en weg waren ze.
D: Zij hebben nodig dat wij elkaar dwarszitten, met ras, met seksuele voorkeur, met van alles. Als wij at peace kunnen zijn, rustig, zonder spanning, vrede kunnen voelen met het feit dat anderen andere meningen hebben dan wij, dan zouden de scheidslijnen tussen groepen mensen wegsmelten. We zouden gaan zien, dat of je nou een jood bent, een moslim, een transgender, of wat dan ook, dan zouden we beseffen dat deze tegenstellingen niet meer zijn dan verschillende ervaringen van een en hetzelfde oneindige bewustzijn. In die zin zijn wij elkaar.
Het gaat hier om: jij gelooft wat jij gelooft, probeer niet een ander jouw mening of geloof op te dringen. Het kan mij niet schelen wat iemand gelooft. Ik kom in opstand als iemand probeert zijn geloof aan een ander op te leggen. Daarmee begint de ellende. Wij, mensen zijn uitdrukkingen van alles dat ooit was, is en zal zijn, van álles wat mogelijk is. Dat is iets om te vieren. Als je ‘gelijk hebt’ en je wilt dat opdringen… Die ‘cult’ heeft ons nu allemaal in de klauwen, hindoes, christenen, moslims, joden, allemaal… in lockdown… Nu is de tijd gekomen om te zeggen, geloof wat je gelooft en doe wat voor jou goed voelt, wat goed voelt in jouw hart.Op de verpakking van een doos mondmaskers : “beschermt niet tegen covid19”

Uit het derde interview op 3 mei 2020

  https://londonreal.tv/1000000-fighting-for-freedom/  

Intro door Rose: hij had eind april twee eerdere interviews met Icke, over covid-19. Eerste was gezien door meer dan 10 miljoen. Tweede interview meer dan 40 miljoen; video is een half uur daarna door Youtube geblokkeerd. Icke is nu uit Youtube en Facebook gegooid. Op grond van de beschuldiging: “Health information that could cause physical harm” (gezondheidsinformatie die fysieke schade zou kunnen veroorzaken).  

Rose staat op Vrijheid van meningsuiting! Daarom heeft Rose met crowd funding (ruim 25.000 leden) in 11 dagen dit derde deel interview op London Real TV gerealiseerd. Dit derde interview had al direct meer dan 1 miljoen kijkers. Rose roept iedereen op om zoveel mogelijk dit TV kanaal te promoten. Hier blijven de video's op staan, ongecensureerd, volledige vrijheid van meningsuiting, en vrije toegang.    

Icke: Welkom in mijn wereld. Je hebt ruggengraat nodig om dit werk te doen. Je moet staan voor waar je in gelooft. Maar ik ben machtiger dan zij en zij weten dat. Want door te proberen ons het zwijgen op te leggen (video’s blokkeren) laten ze zien dat ze bang voor ons zijn.
Ze moeten ons onder controle houden om de macht te behouden. Net zoals met dit zogenaamde dodelijke virus. Door deze perceptie laten mensen zich hun vrijheid ontnemen. Er zijn maar weinig aanstuurders nodig om enorme hoeveelheden mensen onder de duim te houden. Door het creëren van afhankelijkheid: “je hebt dit nodig om te overleven en wij zijn de enigen die jou kunnen helpen. En dus moet je doen wat wij zeggen”.
Wij allemaal moeten uit de ontkenning komen en ons realiseren dat wij nu leven in een wereldwijde versie van nazi-Duitsland. De structuur is dezelfde. Een paar mensen die iedereen dicteren.
Veel mensen die nu kijken zullen nieuw zijn voor deze manipulatie. Daarom leg ik het uit. Een heel klein clubje vertelt ons dat er een dodelijk virus is.

 Rose : Maar er is wel iets.

 Icke : Ik ga het uitleggen. Ja, er is iets, en mensen gaan dood.
Er is een wereldwijd netwerk dat werkt via geheime genootschappen en het heeft letterlijk satanische wortels. De top van dit netwerk dicteert vanuit een centraal punt tot in de lokale gemeenschappen. Ik ga vertellen waar deze cult ons mensengemeenschap naar toe wil voeren.
Dit is al voor een hele lange tijd in de planning. Daarom konden mensen zoals George Orwell (1984) dingen voorspellen, want het lag al heel lang in de planning. Zo kun je heel makkelijk de toekomst voorspellen. Dus door te voorspellen wat het plan is gaat het ook werken. Wat zij willen (ik ben dit al 30 jaar aan het vertellen): een piramide met een paar aan de top (1%), en op de bodem de rest van de mensheid, afhankelijk, in armoede. En tussen deze lagen heb je de politie /militaire staat die de wil van de 1% oplegt aan de rest van de bevolking en die de bevolking stopt de 1% uit te dagen.
Deze gemeenschap zou worden gecontroleerd door technologie, technocratie. Geen gekozen politici maar technocraten van alle echelons die de boel aansturen (zoals medisch, e.d.). Wat je dan meer dan iets anders nodig hebt: je moet de onafhankelijke levens van enorme hoeveelheden mensen vernietigen. Want anders kun je die hele grote groep niet op de bodem krijgen.
Deze fake pandemie is vooral gecreëerd om een lockdown van bedrijven te hebben, vooral kleine zaken die over het algemeen niet zullen overleven. Lang genoeg om de onafhankelijke levens van enorme hoeveelheden van de mensen te vernietigen. Ze zullen dit laten voortduren tot het punt waarvan zij denken dat zij het punt hebben bereikt waar zij denken dat zij de gemeenschap hebben vernietigd, en het is onomkeerbaar. Dat is hun doel. Zij zullen nieuwe golven van het virus creëren en de lockdown terug laten komen. En om de hele gemeenschap te vaccineren.  

Rose: Waarom zou iemand van de 1% zoals Gates die stinkrijk is, waarom zou die dit willen.  

Icke: Het gaat niet om geld. Het gaat om controle. Volledige overname, niet alleen fysiek, maar hun geest overnemen. Ze kidnappen de mensen gemeenschap, het ras.
Centraal punt, hoofdkwartier dat in de schaduw opereert. Familiebloedlijnen. Netwerken in elk land van deze cult. Zij moeten alles in dat land controleren. Politiek, media, banken, inlichtingen, militair - Deep state. Deel van deze piramide is controle van de medische systemen, gezondheidssystemen. Big Pharma. Dit gaat in elk land, met het centrale punt (de spin in het web) die het dicteert. Twee massa mind controle manipulaties die zij gebruiken :  

Problem, reaction, solution. Er wordt een probleem gecreëerd, tot het publiek vraagt om een oplossing, dan wordt de oplossing aangereikt die al lang voorbereid was

Andere is perceptie. Als mensen denken dat er iets is accepteren ze het. Climate  change. Massa destructie wapens. Voorbeeld daarvan is nu de wereldwijde pandemie.   

Het lijken verschillende landen, maar op cult niveau zijn er geen grenzen. De blauwdruk voor orwelliaanse society is China. Heftig dictatorschap in China. Dus niet zoals in het westen waar tot dusver nog over dingen kon worden gesproken. In China konden ze doen wat ze wilden. China is een technocratie. Is gerund door technocraten. Bijvoorbeeld: gezichtsherkenning, miljoenen camera’s in steden. Ze kunnen binnen een paar minuten bijna iedereen vinden in de steden.
Wat is het westen geworden sinds deze pandemie. Lijkt nu erg op China. Dat is al heel lang het plan. De pandemie begon in China. Wuhan, zoals Noord Italië, is berucht voor enorme niveaus van giftige lucht. Resultaat daarvan: enorme hoeveelheden longziekten door het inademen. .
Opeens worden zo’n 200 mensen ziek, dr. Andrew Kauffman, medisch onderzoeker, geeft aan dat de Chinese overheid naar deze zieken keek en dat zonder enig bewijs besloten werd dat het werd veroorzaakt door een virus. Ze namen longvocht en ze keken wat ze konden vinden. En ze vonden een genetische code (RNA), niet een virus, en zonder het longvocht te zuiveren van andere invloeden werd gesteld dat het een virus was dat de ziekte veroorzaakte.
Het punt van dit genetische materiaal is, dat het wordt gevonden in enorme hoeveelheden mensen. En met de covid-19 testen wordt niet op een covid-19 virus getest maar op dit genetische materiaal. Dus eerst werd een nieuw virus gediagnosticeerd, en al die ademhalingssymptomen werden vanaf dat moment onder corona gebracht i.p.v. het genetische materiaal. De aantallen doden daar zijn veel lager dan werd voorgedaan. Dit is de sleutel om het bedrog te begrijpen.  

De Chinese reactie op dit zogenaamde virus was een draconische onbarmhartige lockdown; mensen werden van de straat getrokken. En wat gebeurde er….toen het naar het westen bewoog begon het dodenaantal te zakken. En ze beweerden dat dit kwam dankzij de lockdown. .
Als ze een virus zouden loslaten dat echt was, en dodelijk, zijn ze meteen de controle kwijt. En je raakt mensen kwijt die je niet kwijt wilt. Je wilt niet de mensen kwijt die helpen om de controle te houden. 
Ze geven de mensen het idee dat er veel aan dood gaan; ze dragen de artsen op bij elke dode door longaandoening de diagnose covid-19 te zetten. Zoals in Schotland: als iemand positief op covid-19 test – dus genetisch materiaal – en binnen 28 dagen overlijdt moet de diagnose covid-19 op de overlijdensakte worden gezet.
 Rose: In Amerika zijn er veel artsen die dit aangeven.
 Icke: Als er een echt virus is, waarom moet je dan de cijfers manipuleren? Alleen als er sprake is van oplichterij moet je dat doen. Als er geen echt probleem is, moet je de data manipuleren. Geef de impressie. Cruciaal is dat toen dit in China begon dat het Chinese model van erop reageren de blueprint werd om hiermee om te gaan. Draconische onbarmhartige lockdown.
WHO riep onmiddellijk dat het Chinese model moest worden gevolgd. WHO, gefinancierd door Bill Gates die 2e grootste financier is en daarmee de WHO in zijn zak heeft, is gecreëerd door Rockefeller. .
Facebook, Youtube, etc. verwijderen nu alles wat tegen de officiële versie van covid-19 ingaat. Het is allemaal eigendom van dezelfde cult. Ook de mainstream media zonder welke deze pandemie niet eens mogelijk was.  

Een van hiërarchische piramiden in elk land is het medische systeem. Laat mij dit benadrukken, je moet maar een paar mensen rechtstreeks controleren om de rest in de tang te houden. Alleen de sleutelposities. Bijvoorbeeld: bijna alle mensen rondom Boris Johnson (Britse premier) zijn verbonden met Bill Gates. Dit vind je in alle landen. Bill Gates heeft het gehele wereldwijde medische systeem gekocht. Dus zij vertellen de artsen om iedereen met ademhalingsproblemen met covid-19 te diagnosticeren. Dus opeens had iedereen met griep en/of longproblemen covid-19. Zoals in Noord-Italië waar veel ademhalingsproblemen en longziekten zijn als gevolg van de zwaar vervuilde lucht. De autoriteiten daar hebben nu toegegeven dat 99,9% van de mensen in Italië die stierven 1 tot 4 of meer andere serieuze gezondheidsproblemen hadden. Dat zwaar giftige gebied in Italië bood zo een ongelimiteerd potentieel. Dus veel mensen die door andere oorzaken zijn gestorven hebben nu covid-19 op de overlijdensakte staan.
Dit virus doodt oude mensen, jonge mensen lijken Ok. Dus stelde men, ze moesten de ouderen en kwetsbaren beschermen. Mensen met gezondheidsproblemen die hun immuunsysteem onder grote druk hebben staan. Oude mensen hebben al veel gezondheidsproblemen. Dus als je de illusie creëert van een virus heb je ongelimiteerde mogelijkheden met oude mensen.  

Dus lockdown, vernietig de economie, vernietig de levens van mensen.  

In Amerika, een senator in Minnesota die arts is, zei dat de ‘Medicare’ tegen ziekenhuizen zegt: we hebben een nieuw betalingssysteem. Voor een dode met gewone longontsteking betalen ze 4.600 dollar, voor een dode met covid-19 13.000 dollar. Voor een covid-19 patiënt die aan een ventilator wordt gehangen 39.000 dollar. Dit legt een dokter uit, zoals nu door veel artsen is verklaard: deze machines achter mij zijn first stage zuurstof machines, dus iemand die zuurstof nodig heeft krijgt een masker op. Toen covid-19 begon kregen wij opdracht deze machines niet meer te gebruiken. We moesten de patiënt laten crashen en die direct aan een ventilator leggen, dus 39.000 dollar verdiend. Dus er is financieel voordeel aan te behalen.

zie https://www.thegatewaypundit.com/2020/04/huge-mn-senator-doctor-hospitals-get-paid-list-patients-covid-19-three-times-much-patient-goes-ventilator-video/

Er wordt gezegd: het lijkt dat mensen niet immuun worden. Maar je kunt geen immuniteit krijgen als er geen ziekte is. De mensen zijn getest op genetisch materiaal wat onderdeel uitmaakt van je lichaam, en niet op een virus.
Ik zag een grafiek waar cijfers van doden door covid-19 omhoog gingen, maar cijfers van doden door andere oorzaken gingen naar beneden. Duidelijk doordat anders werd gediagnosticeerd.
Ze konden niet de mensen creëren die doodgingen aan een zgn. dodelijke ziekte dus creëerden ze computermodellen. Het is zo makkelijk om iets te fixen, want wat we je erin stopt wordt verwerkt en het komt eruit. Dus als je bepaalde data erin stopt komt er iets uit dat is gebaseerd op de data die jij hebt ingevoerd. Zoals bij de fake voorspellingen van ijskappen die smelten.  

Eerst bood Johnson (Britse premier) weerstand tegen lockdown. Prof Neil Ferguson, die herhaaldelijk fout is gebleken, kwam met computermodellen die zeiden dat een half miljoen Britten zou kunnen sterven door dit virus. En dat in Amerika tot 2 miljoen zouden kunnen sterven. Johnson heeft onmiddellijk gereageerd met het Chinese model, daarop aangedrongen door de politiek. Anders werd hij verantwoordelijk gehouden voor al die dode mensen. Dezelfde pressie die op Trump is gelegd.
Dus zij bereikten het idee:  

Vernietig de onafhankelijkheid van miljarden mensen
Laat de lockdown in enige vorm doorgaan en zeg tegen ze, zoals Gates al zegt, dat het normale leven niet meer terug kan komen totdat iedereen is gevaccineerd.

Zie https://www.strategic-culture.org/news/2020/04/08/bill-gates-crosses-digital-rubicon-says-mass-gatherings-may-not-return-without-global-vaccine/

 

Rose: Iedereen heeft wel verhalen over mensen die covid-19 hebben.  

Icke: Er zijn ook veel verhalen van boze nabestaanden die weten waaraan hun geliefden zijn overleden maar er staat covid-19 op het certificaat. Wie stelt deze cijfers samen ? Johns Hopkins universiteit. Zes weken voordat dit in China begon is een simulatie geweest over hoe de wereld zou reageren op een corona pandemie. Zoek maar op internet naar “event 201”. Uitkomst was dat ze de boel in de tang moeten houden, de anti vaccinatie mensen stoppen. Dit was allemaal een voorbereiding op wat er ging gebeuren.
Nu laten ze de lockdown zo lang mogelijk doorgaan zodat de mensen afhankelijk worden van de staat. Hunger game society, zoals door Icke in een van zijn boeken beschreven.
Enorme afhankelijkheid door mensen een gegarandeerd basis inkomen te geven. Dat zou komen met voorwaarden, je moet doen wat de staat zegt. .
De mensen hebben een overlevingsmechanisme in het brein, het reptillian brein. Als je dat triggert verdwijnen alle rationele gedachten. Dus denkt men, als ik overleef door thuis te blijven dan doe ik dat, en als ik ermee kan overleven doe ik alles wat ze me zeggen.
Zonder de media had dit alles niet kunnen gebeuren. Ze zijn walgelijk. Laat al die lui hun (klein)kinderen rechtstreeks in de ogen kijken en verklaren dat ze niet liegen !
Media zegt: een van de redenen voor lockdown is dat we het medisch stelsel niet moeten overbelasten, dus behandelingen en operaties werden geannuleerd.
Ziekenhuizen zijn stil, medisch personeel is naar huis gestuurd. Daardoor gaan veel mensen dood, kanker bijv., door lockdown zijn 80% hersenoperaties in Amerika gestopt. Medische staf die niets te doen heeft.
Tegelijkertijd heeft de media het over oorlogszone ziekenhuizen. Iemand die met zijn telefoon foto’s en opnamen maakte van stille ziekenhuizen is gevangengezet. Dit is de echte reden waarom eenmaal per week de Britse regering een massa applaus heeft georganiseerd om de medische staf te bedanken.
Dit is een psychologische oorlog, om de illusie in stand te houden dat ziekenhuizen oorlogszones zijn. Ziekenhuisbezoekers zijn niet toegestaan. Met als gevolg kleine kinderen die alleen sterven zonder hun ouders die er niet bij mochten zijn toen ze doodgingen. Er mogen geen bezoekers komen anders zouden ze zien dat de ziekenhuizen leeg zijn. En veel mensen zijn thuis ziek en gaan daar dood.
Artsen in privé ziekenhuizen: wij behandelen niemand, duimen draaien en niets te doen. Er is een horror show gaande. .
 De echte killer van menselijke wezens is niet covid-19, het is de lockdown en de consequenties ervan.  

( … )  Icke vertelt dat hem 30 jaar geleden is verteld de boodschap te gaan verkondigen. Daarbij werd gezegd: “One man cannot change the world but one man can communicate the message that can change the world”.  

Een persoon kan niet de wereld veranderen, maar een persoon kan de boodschap communiceren die de wereld kan veranderen.      


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Een merkwaardig patent

Patent aangevraagd door Microsoft voor een systeem van digitaal betalen dat gegevens gebruikt vanuit het lichaam.
Let op het publicatienummer dat eindigt op 60606


https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606&tab=PCTBIBLIO

https://www.nowtheendbegins.com/microsoft-patent-buying-selling-cryptocurrency-human-body-device-id2020-mark-of-the-beast-666/
ID 2020 :
Kunnen bewijzen wie je bent, zowel fysiek als digitaal, wordt ons aangepraat als een mensenrecht.

Wat staat dus nu direct voor de deur ?

“En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. .
Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”
(Openb. 13:16)


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Nog iets over virussen
Sinds het begin van de jaren negentig staat de Duitse bioloog Dr. Stefan Lanka in de frontlinie van het uitdagen van de medische theorie waarin wordt gesteld dat virussen de oorzaak zijn van infectieziekten zoals hepatitis, aids, griep, polio, herpes of mazelen.
Gebaseerd op zijn onderzoekswerk in de virologie ontdekte Dr. Lanka dat virussen in feite vitale componenten zijn van eenvoudige levensvormen die niet voorkomen in de meer complexe levensvormen, zoals die in de wereld van mensen, dieren of planten. Zijn onderzoek toont ook aan dat virussen, die als 'virale infecties' worden beschouwd, in werkelijkheid gewoon deeltjes van cellen zijn die abusievelijk worden geïnterpreteerd als bestanddelen van de betreffende virussen. Dr. Lanka heeft ook vastgesteld dat virussen geen destructief effect op de gastheer hebben, zoals algemeen wordt aangenomen.
Deze ontdekkingen komen volledig overeen met de ontdekkingen van Dr. Ryke Geerd Hamer, die in de jaren tachtig al aantoonde dat microben in tegenstelling tot de gangbare theorie het organisme geen kwaad doen maar in tegenstelling daartoe juist een ondersteunende rol spelen gedurende de helingsfase van ziektes (zie ook de Vierde Biologische Natuurwet).
De "zaak van het mazelenvirus" tussen Dr. Stefan Lanka en de Duitse arts David Bardens geniet inmiddels internationale aandacht (zie de 2015 bijdragen in CTV News Canada en BBC News). De zaak heeft niet alleen het lopende "virusdebat" verhit, het voedt ook de discussie over de rechtvaardiging van vaccinatie bij kinderen en vaccinatie in het algemeen.
Hier volgt een kort overzicht van de korte procedure:

Op 24 november 2011 maakte Dr. Lanka op zijn website bekend dat hij een prijs van €100.000 uitloofde aan iedereen die het bestaan van het mazelenvirus kon bewijzen. "De beloning zal worden uitbetaald, als een wetenschappelijke publicatie wordt gepresenteerd, waarin het bestaan van het mazelenvirus niet alleen wordt beweerd, maar ook, onder andere, waarin de diameter van het mazelenvirus is bepaald. "

In januari 2012 maakte dr. David Bardens aanspraak op de belofte van Dr. Lanka. Hij bood zes papers aan over het onderwerp en vroeg Dr. Lanka om de €100.000 over te maken naar zijn bankrekening.
Deze zes papers waren:

1. Enders JF, Peebles TC. Propagation in tissue cultures of cytopathogenic agents from patients with measles. Proc Soc Exp Biol Med. 1954 Jun;86(2):277–286.

2. Bech V, Magnus Pv. Studies on measles virus in monkey kidney tissue cultures. Acta Pathol Microbiol Scand. 1959; 42(1): 75–85

3. Horikami SM, Moyer SA. Structure, Transcription, and Replication of Measles Virus. Curr Top Microbiol Immunol. 1995; 191: 35–50.

4. Nakai M, Imagawa DT. Electron microscopy of measles virus replication. J Virol. 1969 Feb; 3(2): 187–97.

5. Lund GA, Tyrell, DL, Bradley RD, Scraba DG. The molecular length of measles virus RNA and the structural organization of measles nucleocapsids. J Gen Virol. 1984 Sep;65 (Pt 9):1535–42.

6. Daikoku E, Morita C, Kohno T, Sano K. Analysis of Morphology and Infectivity of Measles Virus Particles. Bulletin of the Osaka Medical College. 2007; 53(2): 107–14.

Dr. Lanka weigerde het geld te betalen vanwege zijn stelling dat de publicaties geen toereikend bewijs leverden. Vervolgens daagde Dr. Bardens Dr. Lanka voor de rechtbank. .
Op 12 maart 2015 sprak het Landgericht Ravensburg in Zuid-Duitsland uit dat voldoende bewijs was geleverd en oordeelde dat Dr. Lanka moest betalen. Dr. Lanka ging in beroep tegen de uitspraak.

Op 16 februari 2016 herzag het Oberlandesgericht van Stuttgart (OLG) deze uitspraak en oordeelde dat Dr. Bardens niet voldeed aan de criteria voor het leveren van bewijs voor het bestaan van het mazelenvirus in één publicatie, zoals gevraagd door Dr. Lanka in zijn aankondiging. Daarom hoeft Dr. Lanka het prijzengeld niet te betalen.

Op 16 januari 2017 bevestigde het Bundesgerichtshof (BGH) de uitspraak van het OLG Stuttgart.
Critici van dit gerechtelijke vonnis beweren dat de overwinning van Dr. Lanka uitsluitend gebaseerd is op de formulering van het een en ander, namelijk door de gevraagde presentatie van het bewijs in een enkele publicatie te doen (die Dr. Bardens niet kon geven).
Dit argument leidt echter de aandacht af van de essentiële punten.
Volgens de notulen van de gerechtelijke procedure (pagina 7 / eerste paragraaf) verklaarde Andreas Podbielski als hoofd van de afdeling Medische Microbiologie, Virologie en Hygiëne in het Universitair Ziekenhuis in Rostock, die een van de experts was tijdens het proces, dat hoewel het bestaan van het mazelenvirus kon worden geconcludeerd uit de samenvatting van de zes papers zoals deze werden ingediend door Dr. Bardens, geen van de auteurs enige gecontroleerde proeven had uitgevoerd volgens internationale, wetenschappelijke standaarden en principes van goed wetenschappelijk onderzoek (zie ook de methode van "indirect bewijs"). Professor Podbielski beschouwt dit gebrek aan controle-experimenten als een "methodologische zwakte" van de genoemde publicaties, die toch als de toonaangevende studies over dit onderwerp "het mazelenvirus" moeten worden beschouwd (er bestaan geen andere documenten waarin wordt geprobeerd het bestaan van het mazelenvirus te bewijzen). Dus, op dit punt is er nog geen publicatie over het bestaan van het mazelenvirus dat de toets der kritiek van goed wetenschappelijk onderzoek kan doorstaan.
Bovendien werd tijdens het proces opgemerkt dat het Robert Koch Instituut (RKI), de hoogste Duitse autoriteit op het gebied van infectieziekten, in strijd met zijn wettelijke opdracht ( volgens par. 4 van het Infektionsschutzgesetz -IfSG), geen tests omtrent het vermeende mazelenvirus heeft uitgevoerd en gepubliceerd. De RKI beweert dat zij intern onderzoek heeft gedaan naar het mazelenvirus, maar weigert de resultaten over te dragen of te publiceren.

Dr. Lanka: "Met de uitspraak van het Hooggerechtshof in de zaak van het mazelenvirus zijn alle nationale en internationale beweringen over het vermeende mazelenvirus, de besmettelijkheid van het mazelenvirus en de werkzaamheid en veiligheid van vaccinatie tegen het mazelenvirus onwetenschappelijk en ontberen daarmee hun gerechtelijke grondslag.

Bron : https://focus34.wixsite.com/denates/post/mazelenvirus-op-de-proef-gesteld-dr-stefan-lanka-wint-voor-de-rechtbankMazelenvaccinatieplicht in Duitsland doorgedrukt !

Het heeft langer aangesleept dan verwacht, maar op vrijdag 20 december ‘19 heeft de vaccinatielobby in Duitsland dan toch zijn slag thuisgehaald.  De wet op de verplichte mazelenvaccinatie werd er goedgekeurd.  Op 14 november was de wet reeds in de Bundestag (parlement) aangenomen, en op 20 december bevestigd door de Bundesrat (senaat).  De wet houdt in dat alle kinderen van 1 jaar of ouder een bewijs van vaccinatie moeten kunnen voorleggen om in een crèche of op school toegelaten te worden.  Ook het personeel van kinderdagverblijven moeten een bewijs van vaccinatie kunnen voorleggen.  Hetzelfde geldt voor iedereen die in gemeenschapsinstellingen of in de medische sector werkzaam is, waaronder opvoeders, leraren, alle medisch en verplegend personeel (voor zover ze na 1970 geboren zijn).  Ook asielzoekers en vluchtelingen moeten binnen de vier weken na opname in een gemeenschapsinstelling gevaccineerd worden.  Een mondelinge verklaring volstaat niet, je moet een bewijs van inenting, of van het recent doormaken van de ziekte, kunnen voorleggen.  Kinderen die reeds ingeschreven zijn in een school of crèche krijgen uitstel tot 31 juli om hun bewijs van vaccinatie binnen te brengen.  Wie zich aan deze vaccinatieplicht niet onderwerpt begaat een overtreding die met een geldboete tot 2.500 € afgestraft zal worden.  Zelfs bestuurders van een kinderdagverblijf dat niet-gevaccineerde kinderen toelaat kunnen met dezelfde boete bestraft worden.  Idem voor niet-gevaccineerd personeel van gemeenschapsinstellingen, gezondheidsinstellingen (vb. ziekenhuizen), personeel van asielcentra en de asielzoekers zelf !
Op de koop toe zal de overheid in toenemende mate massavaccinatie op scholen promoten, ook tegen tal van andere ziekten.  De elektronische registratie van inentingen wordt aangemoedigd, onder andere om de patiënten te wijzen op mogelijke herhalingsinentingen.
Apothekers krijgen bovendien de toelating patiënten te vaccineren tegen griep.  Hoe het zit met de verantwoordelijkheid als het mis loopt bij de vaccinatie wordt niet aangegeven. 
Voor de propaganda over deze vaccinatiecampagnes alleen al wordt twee miljoen euro per jaar uitgetrokken. In zijn aankondiging van de nieuwe wet schrikt gezondheidsminister Span niet terug voor flagrante leugens.  De tekst van de officiële aankondiging vermeldt letterlijk dat vaccinatie tegen mazelen een levenslange bescherming biedt. 
Dit is dus pertinent en bewijsbaar onjuist.


Bron :
https://www.vaccinatieschade.be/content/mazelenvaccinatieplicht-duitsland-doorgedrukt


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.


Jos Verhulst
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Terug naar het thuisblad