Inhoudstafel van Brug 106 ( december 2019)

Soul of Europe-congres

Pamflet hiertegen van Christian Lazaridès

Het congres : logo

Het congres : kernthema’s

Harrie Salman : “die Heilung Europas”

Onchristelijke antroposofen

De zgz. mazelen-epidemie

Dr. Kris Gaublomme over inentingen

Standpunt van de antroposofische artsen
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Beste Lezer,
In de Westerse wereld zien we een polarisatie optreden tussen enerzijds de mensen die zowel Orwell ( “1984” ) als Huxley (“Brave New World”) gelezen hebben en de volgzame massa die deze boeken niet gelezen heeft.
Het merkwaardige is dat er bij de eerste groep mensen zijn die deze ontwikkelingen nog niet zo slecht vinden en dat het slechts een minderheid is die zich tegen deze evolutie verzet. En men zou denken dat antroposofen, die weten dat Ahriman in de richting van een termietenstaat werkt, allemaal weerstand zouden bieden aan de verlokkingen van een totalitaire controle op onze levens, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.
Een groot deel van de antroposofen heeft gecapituleerd en daarvan kunt u in deze Brug drie voorbeelden vinden. Mensen die zich antroposoof noemen, of die lid zijn van de Antroposofische Vereniging zijn nu pro inentingen, zijn nu politiek-correct en zijn voorstander van de Europese Unie. En dat op een ogenblik dat meer en meer niet-antroposofen juist de sluipende inperking van onze persoonlijke vrijheden beginnen te doorzien en hun stemmen steeds luider klinken. Het waren geen antroposofen die de aandacht vestigden op de tweet van de Europese Commissie naar aanleiding van de Europese verkiezingen en die de overeenkomst zagen tussen de slogans van De Partij van Big Brother in “1984” :

Oorlog is Vrede
Vrijheid is Slavernij
Onwetendheid is Kracht


Voor democratie is er, zoals u ziet, geen plaats !


François De Wit*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

De Antroposofische Vereniging en de E.U.

Via het ledenblad van de Antroposofische Vereniging in België (nr. 196) kwamen we te weten dat er in Brussel een congres over Europa zou doorgaan in augustus 2019. We konden er niet overkijken want de aankondiging op blz. 4 werd nog eens vergroot afgedrukt op blz. 18. Alhoewel in de tekst de culturele sfeer en de historische identiteit van Europa vernoemd worden, toch was die identiteit niet belangrijk genoeg om in de titel te worden opgenomen. Wel natuurlijk diversiteit, de moderne holle slogan, hol want hoe kan er diversiteit zijn als men er op uit is de verschillen tussen de volkeren en hun identiteiten te ontkennen ?
Dat ontkennen van de eigen identiteit zagen we dan ook in de folder, toonbeeld van diversiteit. Want Nederlands was natuurlijk niet nodig, en dat terwijl de zaak georganiseerd werd door de Antroposofische Vereniging in Nederland en doorging in de hoofdstad van we zullen maar zeggen Nederlandstalig België want Vlaanderen … ja dat is iets waar vele “Belgische” antroposofen het moeilijk mee hebben. En dus waren de voertalen van de conferentie Engels, Duits en Frans.
We hebben er verder geen aandacht aan besteed : het was duidelijk dat dit weer eens een initiatief door en voor de schriftgeleerden was, die wel de mond vol hebben van sociaal zijn en solidair zijn, maar niet solidair en sociaal t.o.v. een ééntalig antroposoof willen zijn. Waarschijnlijk ben je als ééntalige niet kosmopolitisch genoeg en dan sta je sowieso niet in Michaëls gratie.


Maar dan zagen we het logo van deze conferentie verschijnen in het tijdschrift “Der Europäer” (nr 9/10 2019), in het editoriaal van Thomas Meyer waar hij de gemakzuchtige antroposofen op de korrel neemt die niet de moeite doen om zich te informeren over de Amerikaanse achtergronden van deze Europese Unie, en die nu hun wensdroom menen te kunnen realiseren, namelijk het spiritueel maken van dit politiek gedrocht, door een antroposofisch symbool in het midden van een katholiek symbool te plaatsen.
In het volgende nummer van “Der Europäer” werd verwezen naar een pamflet van Christian Lazaridès op het internet waarin deze het koppelen van deze twee symbolen een daad van spiritueel hoogverraad noemt. Hieronder de vertaling van dit pamflet ; het origineel vind je hier
Ondertussen verscheen een Duitse vertaling al in “Der Europäer” ( nr.12-2019).


.

Wanneer men op een misplaatste manier twee symbolen koppelt ( een daad van spiritueel hoogverraad )

1) In januari 2019 nodigden de Jezuïeten uit, in Brussel, onder de titel “Looking for the Soul of Europe” ( op zoek naar de ziel van Europa) :


Naar aanleiding van de Gebedsweek voor de Eenheid der christenen een conferentie gevolgd door een ronde tafelgesprek in de Kapel voor Europa.

“ Gelegen tussen de gebouwen van het Europees Parlement en de Raad van Europa biedt de Kapel voor Europa een unieke ruimte voor ontmoeting, cultus en uitwisseling over de actuele Europese kwesties. Je vindt er leden van verschillende confessionele groepen en de ruimte dient als forum voor de interreligieuze dialoog op Europees niveau. De Kapel ontvangt een zeer divers publiek, religieus en niet-religieus, voor cultus, dialoog en bezinning over de gemeenschappelijke toekomst van Europa.”

Op dezelfde dag, 22 januari, werd in Aaken een verdrag gesloten tussen Duitsland en Frankrijk over de Frans-Duitse samenwerking en integratie, precies 56 jaar na het gelijkaardige verdrag van het Elysée (22 januari 1963) dat door het eerstgenoemde aangevuld wordt.

2) In april nodigden de pseudo-Rozenkruisers ( Fonds Rose-Croix) ook uit, in Straatsburg : “Europa op zoek naar zijn ziel”

Onder de referenten zien we een persoon, tegenwoordig onmogelijk te ontlopen, een echte verbindingsman tussen pseudo-rozenkruisers, jezuïetisme en pseudo-antroposofie, we zullen hem onder punt 5 terugzien :
Harrie Salman, auteur van twee boeken over het spirituele pseudo-Europa, die een opvatting over dit zogezegd spirituele Europa verkondigt ( die door een meerderheid binnen de Antroposofische Vereniging aangehangen wordt) als zou dit soort Europa beantwoorden aan de visie van Rudolf Steiner, terwijl het juist het meest complete verraad aan diens visie is.

Citaat uit één van die boeken :

“Tegelijkertijd werd in Europa een nieuw spiritueel bewustzijn geboren, waarin geest en hart in harmonie gebracht worden, zoals dat tot uiting komt in de werken van geleerden als C.G. Jung, Teilhard de Chardin, Ivan Illich, politici als Dag Hammerskjold en Michail Gorbatsjov en spirituele leraars als Rudolf Steiner, de Oostenrijkse grondlegger van de antroposofie en Peter Deunov, de Bulgaarse stichter van de Witte Broederschap. Als hun inzichten kunnen doorbreken, dan zal de rol van Europa in de wereld een heel andere worden. Dit zou inderdaad het begin zijn van het belangrijkste hoofdstuk in de biografie van Europa.”

3) Twee dagen later, op 12 en 13 april, in Berlijn, onder de titel “ A Soul for Europe”, Nog maar eens hetzelfde liedje, deze keer door het puikje van de E.U.-gezinde instellingen :

4) Dan waren er de Europese verkiezingen van 23 tot 26 mei.


5) En dan nu dit congres, van 23 tot 25 augustus in Brussel, onder de titel “Soul of Europe”

gepatroneerd door de Sociaal-wetenschappelijke Sectie van de Hogeschool voor Geesteswetenschap (de Antroposofische Vereniging), om als het ware deze Ode aan de Vreugde af te ronden en tot een hoogtepunt te brengen (michaëlisch of soratisch, dat is de vraag) : hier is men zelfs niet meer op zoek naar de ziel van Europa, men heeft ze al, want men is immers in het bezit van het geheime palladium van het spirituele Europa, te weten de magische dodecaëder die Rudolf Steiner op 20 september 1913 in Dornach liet ingraven en die hij op een bepaalde manier vernieuwde tijdens de Kerstbijeenkomst op 25 december 1925.
Dit was de tiende keer dat een dergelijke conferentie doorging en nu in het midden van de Europese wijk in Brussel.

Het is nutteloos om de voordrachtgevers en de onderwerpen de revue te laten passeren : het is de totale jaknikkerij, een volledige onderwerping aan het systeem Maastricht-Brussel, Straatsburg, Amsterdam, Nice, Lissabon ….

Men begraaft in het hart van Europa (of liever in de zelfverklaarde hoofdstad van het pseudo-Europa, de E.U. ), pal in het midden van de twaalf sterren, zoals de kracht van Christus in het hart van de dierenriem ( in dit geval eerder de Antichrist), deze “steen” die men denkt aldus te mogen manipuleren.
Wat doet men op die manier ?
Men verkoopt de ziel van de antroposofie aan de duivel !
Men prostitueert de ziel van Europa en men vervormt de ziel van Europa.

De twee beelden op dit logo staan voor twee totaal tegengestelde impulsen, totaal onverenigbaar, totaal onverzoenbaar :

De 12 sterren op de vlag van de Europese Unie, officieel sinds 8 december 1955 ( feestdag van Maria Onbevlekte Ontvangenis, volgens het dogma dat op dezelfde dag in 1854 afgekondigd werd door paus Pius IX ).
Om historische redenen waar we hier niet kunnen op ingaan werd dit symbool gekozen als een soort suggestieve geestelijke entiteit (egregore) die jezuïetisme en vrijmetselarij verbindt, twee impulsen die fundamenteel antichristelijk en anti-antroposofisch zijn.

De dodecaëder die door antroposofen geassocieerd wordt met de grondsteenlegging van het eerste Goetheanum dat in hout opgetrokken was en 9 jaar en drie maanden na de grondsteenlegging op 20 september 1913 in brand werd gestoken in de nacht van 31 december 1922.
Op 25 december 1923, tijdens de ideële grondsteenlegging van de Algemene Antroposofische Vereniging, sprak Rudolf Steiner over het belang van deze dodecaëdrische vorm.
De volgende twee bladzijden (7 en 8) in het pamflet van Christian Lazaridès gaan meer in detail over de vorm van de dubbele koperen dodecaëder die de grondsteen was van de Johannesbau ( eerste Goetheanum). We slaan die over om op blz. 9 en 10 van het pamflet te lezen wat Steiner tijdens de Kerstbijeenkomst over deze grondsteen zei :


( … ) “ … en als we deze drie krachten, de krachten van de Hoge, van de Periferie, de krachten van de Diepten op dit ogenblik verenigen tot een vormende kracht : dan kunnen we in ons zielevattend (in unserem Seelen-Erfassen) de wereld-dodecaëder tegenover de mensen-dodecaëder stellen. En uit deze drie krachten : uit de Geest der Hoogte, uit de Christus-kracht van de periferie, uit de Vader-werkzaamheid, de scheppende Vader-activiteit die uit de Diepte stroomt, willen wij op dit ogenblik in onze zielen de dodecaëdrische grondsteen vormen, die wij op de bodem van onze ziel laten neerdalen, opdat hij daar zou zijn als een sterk teken in de krachtige bodems van ons zielezijn en wij in de toekomst van het werken van de Antroposofische Vereniging op deze vaste grondsteen kunnen staan. ( … )
Laat ons in de drieledige mens, die ons leert de liefde, die ons leert de wereld-imaginatie, die ons leert de wereldgedachten, laat ons in hem zoeken het oerbeeld van de imaginatie volgens dewelke wij in onze harten de wereld-liefde vormen, zoeken wij de gedachtenkracht uit de hoogten, om deze dodecaëdrisch imaginatieve liefdesbeeldvorm op een passende manier te laten uitstralen. ( … )
En de juiste bodem waarin wij vandaag de grondsteen moeten laten indalen, de juiste bodem, dat zijn onze harten in hun harmonisch samenwerken, in hun goede, van liefde doodrongen Willen, om gemeenzaam het antroposofisch Willen door de wereld te dragen. Dat zal ons als een aansporing tegemoet kunnen stralen uit het gedachtenlicht, dat ons vanuit de dodecaëdrische liefdessteen, die wij vandaag in onze harten willen laten neerdalen, op ieder moment kan tegemoet stralen. ( … )
En wij kunnen het beste die ziele-warmte en dat ziele-licht dat wij nodig hebben, versterken als we ze levend maken met die warmte en dat licht dat op het keerpunt der tijden geschenen heeft als Christus-licht. En wij zullen deze oer-Kerstnacht die 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden, in onze harten, in onze zin, in onze wil levend maken opdat dit ons helpt wanneer wij willen uitdragen in de wereld wat ons tegemoet straalt door het gedachten-licht van de van de wereldvorm overgenomen, in het menselijke verplaatste dodecaëdrische liefdes-grondsteen.”

Hierna klonken de strofen van de Grondsteenspreuk die eindigen met :
“ … dat mensen het mogen horen.”

( … ) “En, beste vrienden, hoort het aldus weerklinken in jullie eigen harten ! Dan zullen jullie hier grondvesten een ware vereniging van mensen voor Antroposofia en zullen jullie de Geest die daar heerst in het schijnende gedachten-licht rond de dodecaëdrische liefdes-steen uitdragen in de wereld, daar waar hij moet oplichten en verwarmen voor de vooruitgang van de mensenzielen, voor de vooruitgang van de wereld.”

( einde van de voordracht – Dornach, 25 december 1923, ’s morgens van 10 tot 11u – in GA 260, blz. 60 )
We kunnen natuurlijk verstaan dat mensen die zich beroepen op de antroposofie een dergelijke aansporing van Rudolf Steiner willen tot realiteit maken en bijgevolg in de verleiding komen om deze dodecaëder, deze dodecaëdrische liefdes-steen in de wereld, in Europa in te voegen … De kwestie is : hoe doet men dat ?
Zeker niet door naar Brussel te gaan, pal naar het hart van de zgn. Europese wijk. En zeker niet door deze dodecaëder op te sluiten (symbolisch maar ook reëel ) in de cirkel van de twaalf E.U.-sterren, waardoor hij een soort bizarre 13de wordt ….
Als men dat doet, dan is men niet bezig met de geest in de wereld te brengen waarvan Rudolf Steiner sprak, of met een of andere “ziel” aan Europa te geven, maar wel – is het naïviteit, is het inconsequentie, is het medeplichtigheid, of nog erger, veel erger : getrouwheid aan het pseudo-Europa, aan een systeem, een zwarte groepsziel die het product is van wat Rudolf Steiner aan de kaak stelde als het zeer gesofisticeerd antichristelijk werk van occulte loges en de entiteiten die ze bewonen, het is eenvoudigweg een binnentreden in hun ‘cirkel’, in hun ‘sfeer’, het is een zichzelf tot gevangene maken van hun machtige occulte suggestieve werkingen.

Dat is het verkleven, het koppelen, het aaneenketenen, op een schandelijke manier, van twee stromingen die niet tegenstrijdiger kunnen zijn :

Enerzijds de genezende spirituele krachten en vrijheid van het authentieke christendom, het authentieke rozenkruiserdom, de authentieke antroposofie, geïnspireerd door de dierenriem-as Vissen-Maagd.

Anderzijds de krachten van ziekte en onderhorigheid, antichristelijk, anti-rozenkruis, anti-antroposofisch geïnspireerd door het new-age “Aquarius”-fantoom dat verbonden is met de drievoet occult-jezuïetisme, occulte vrijmetselarij, occult oosters-sjamanisme, de drievoet waarop sinds zijn geboorte ieder bouwsel rust van het pseudo-Europa van Brussel-Straatsburg.

En dat, zoveel is duidelijk, ten voordele van de meest destructieve krachten voor de geestelijke situatie van Europa en de wereld, precies 100 jaar na het sinistere Verdrag van Versailles (28 juni 1919).
********************Ja, Christian Lazaridès komt hier behoorlijk scherp uit de hoek, maar kunnen we hem ongelijk geven ?

.

1) Het logo

Het is erg dat antroposofen zover gekomen zijn dat ze een antroposofisch symbool versmelten met een staatssymbool, en dan nog wel een staatsvorm die alle aspecten van het maatschappelijk leven wil beheersen.
Maar wat wij persoonlijk nog erger vonden, achteraf bezien, is dat wij daar schouderophalend aan voorbijgegaan zijn, en dat ons zoiets niet onmiddellijk deed steigeren. Want dat wil zeggen dat we nog altijd niet wakker genoeg zijn voor de sluipende werking van dit politiek monster en zijn inspirator.

Stellen we ons even voor dat in de tijd van de Sovjet-Unie de antroposofen aldaar een groot congres zouden gehouden hebben en daarvoor gebruik zouden gemaakt hebben van onderstaand logo.
Dan zouden we direct begrepen hebben dat hier iets ontoelaatbaars gebeurd is : het volledig conformeren van wat spiritualiteit moet zijn aan een bestaande totalitaire machtsvorm.

Waarom zou de Antroposofische Vereniging zich niet verbinden met dit mooie ideaal van eenheid van alle proletariërs ?


In het ledenblad nr. 198 lezen we over dit congres :

“Vervolgens hield Häfner een hartstochtelijk pleidooi voor de erkenning van materiële feiten, iets waar ik persoonlijk graag zou bij aansluiten. De Europese Unie heeft haar wortels in de na-oorlogse tijd en is sindsdien geëvolueerd tot wat ze nu is, met haar instellingen, instituties, wetgeving, gebouwen, vertegenwoordigers enz. enz.
Uiteraard is dat niet allemaal positief te waarderen, maar even uiteraard is dat niet allemaal negatief te waarderen. ( … )
Häfner stelde dat het nergens toe leidt om de EU aan te klagen of te verwensen. Wat wel helpt, is het onderzoeken van de EU en de openheid om de EU te ontmoeten, om EU-ambtenaren, commissarissen, parlementsleden enz. te leren ontmoeten, zoals we ook officials van de NAVO en de VN moeten leren ontmoeten en zoals we uiteindelijk al onze medemensen moeten leren ontmoeten, dat wil zeggen een open ruimte creëren waarbinnen ontmoetingen kunnen plaats vinden.”


Intellectuele antroposofen ten tijde van Brezjnev hadden identiek hetzelfde van het Sovjet-systeem kunnen zeggen en hadden de nazi’s nog enkele jaren langer aan de macht geweest, dan kon men met deze redenering ook meelopen in de doelstellingen van het nazisme !

“Erkenning van materiële feiten” ? Rudolf Steiner erkende ook het materiële feit dat er een Duitse keizer was en een Duits Rijk, maar wij geloven niet dat hij een antroposofisch congres zou hebben laten plaatsvinden in het Reichstag-gebouw alleen omdat er enkele antroposofen als ambtenaar de connecties hadden om over deze locatie te mogen beschikken. En dan een affiche laten maken waar naast de Duitse adelaar een antroposofisch symbool zou staan ?

.

2) De kernthema’s

Op de affiche van deze “Soul of Europe” conferentie lezen we dat het gaat over diversiteit, solidariteit en eenheid.
Om te beginnen moeten we maar eens nagaan hoe vaak Rudolf Steiner over de ziel van Europa spreekt en wat hij er over zegt. Wel, dat is nogal een verrassing want hij spreekt nooit over een ziel van Europa, nergens bij hem vind je iets over “die Seele Europas”, wel over de ziel van de Europese mens.
Ieder volk heeft een volksziel, maar staat daarboven een chef der volkszielen die ze alle omvat ?
Hebben continenten zielen ? Leest men allemaal niets over bij Rudolf Steiner.
Maar er kan wel zo een soort overkoepelende ziel gecreëerd worden, en dan komen we uit bij het begrip “egregore” dat Lazaridès vernoemt.

.
Op het internet vind je meer uitleg over egregores. Op een website van vrijmetselaars vonden we een artikel waar vier definities aangehaald worden (https://beaconofmasoniclight.blogspot.com/2007/09/what-is-egregore.html) :


1) een astrale vorm met een bepaalde energie die bewust of onbewust door menselijke actie gecreëerd wordt. Dat kan een welbepaalde vorm zijn, gewoonlijk een archetypisch beeld, gecreëerd door de collectieve imaginatieve en emotionele energieën van een religieus of magisch geïnspireerde groep;
het kan ook een astrale vorm zijn die door een magiër opgeroepen wordt om een bepaalde kracht te dragen. 2) komt van het Griekse word voor 'wachter', een gedachtevorm gecreëerd door de wil en door visualisatie. Een groepsegregore is de welbepaalde energie van een specifiek groep van magiërs die samenwerken om dezelfde gedachtevorm te creëren en op te bouwen.
3) Eender welk symbolisch patroon dat heeft gediend als een focus voor menselijke emotie en energie zal mettertijd een eigen egregore opbouwen, en hoe meer energie in dat patroon gestoken wordt, hoe krachtiger de egregore wordt. De goden en godinnen van iedere godsdienst uit het heden en verleden zijn centra van krachtige egregores, geladen met bepaalde krachten. Deze krachten zijn bepaald door en worden aangesproken door de traditionele symbolen van de betreffende godheid.
4) Een egregore is een engel, ook wel wachter genoemd; in het Hebreeuws is het woord : ir - en het concept komt voor in het Boek van Enoch .... Volgens dit boek waren de Nephilim de zonen van de Irim, het zijn engelen aan beide zijden van het kamp : gevallen en de trouwgebleven ....

René Guénon (1886 -1951), die veel over vrijmetselarij schreef:
"In de eerste plaats willen we benadrukken dat wij nooit het woord 'egregore' gebruikt hebben voor wat in feite een collectieve entiteit is; de reden is dat deze term totaal ontraditioneel is en slechts één van de uitvindsels van het moderne occulte taalgebruik is. De eerste die deze term gebruikte, als we ons goed herinneren, was Eliphas Levy" .....
Een egregore is een entiteit op ziele-niveau, die leeft tussen de materiële en de geestelijke wereld, en in contact met beide. Het is een schepping van de wil van de leden van de groep. Door rituele handelingen wordt de mentale energie van de groep gefocust en de egregore opgeroepen om de behoefte van de doelstelling te verwezenlijken. De kracht en het vermogen van de egregore om de leden van de groep te helpen en bij te staan groeit mettertijd, door de aantallen, door de steun van de leden van de groep en door hun herhaalde acties kan het zijn kracht in stand houden.Antroposofisch bekeken moeten we deze egregores plaatsen in hetzelfde gebied van demonen, spoken en specters waar Rudolf Steiner over sprak als wezenheden die geschapen worden en krachtig worden door leugens, fanatisme en verkeerde sociale ideeën.
Hij verwees op andere plaatsen ook naar de krachtige werking van bepaalde symboliek ( swastika), misbruikt voor politieke doelen. De hele E.U.-symboliek is er eveneens op gericht om reactionaire geestesstromingen in stand te houden.

Dan de holle, abstracte begrippen diversiteit, solidariteit, eenheid : zijn dat thema’s waar Rudolf Steiner veel over gesproken heeft zoals bvb. over vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid ? Waarom zijn deze thema’s sinds 1998 zo belangrijk geworden ? Dat is een vraag die antroposofen zich mogen stellen. Eeuwenlang heeft Europa zich ontwikkeld als het meest diverse continent, cultureel en politiek, en dan was daar de Eerste Wereldoorlog en dan was die diversiteit ineens de oorzaak van alle oorlogen, de Europese diversiteit moest verdwijnen om vrede te kunnen hebben. En nu ineens moet er meer diversiteit zijn ! En waar wordt die diversiteit gepredikt ? Niet in Afrika of Azië, alleen in blank en christelijk Amerika en Europa. Eén van de geestelijke vaders van de Europese Unie heeft openlijk gepleit voor het kweken van een laag-intelligente gemengde bevolking : graaf Coudenhove-Kalergi ( zie De Brug 94 ) omdat dit beter past voor het vestigen van een nieuwe feodale wereldorde. Maar zoiets wordt dan afgedaan als complotdenken en dat moet ook niet verwonderen, dat is het resultaat van sociale technieken die al tientallen jaren aan de gang zijn en die 66 jaar geleden al door Bertrand Russel voorspeld werden :

“De verdere ontwikkelingen in de fysiologie en psychologie zullen voor de regeringen veel meer controle over de individuele mentaliteit mogelijk maken dan dat nu al het geval is in zelfs de meeste autoritaire staten. Fitche heeft dat uitgewerkt : opvoeding moet erop gericht zijn om de vrije wil te vernietigen zodat de leerlingen, eens ze de school verlaten hebben, voor de rest van hun leven onmogelijk nog kunnen anders denken of handelen dan zoals hun schoolmeesters het hun hebben ingeprent ( … ).
Dieet, injecties, en wetten zullen gecombineerd worden, van in de vroegste jeugd, om het soort karakter te produceren en het soort overtuigingen dat de autoriteiten wenselijk achten en iedere serieuze kritiek op de gevestigde machten zal psychologisch onmogelijk worden. Zelfs als ze allemaal miserabel leven, toch zullen ze allemaal denken dat ze gelukkig zijn, omdat de regering hun vertelt dat ze dat zijn.”

( “The Impact of Science on Society”, p.45, 1953).

3) Harrie Salman

Voor Harrie Salman heeft Lazaridès ook geen goed woord over en om te weten of dat terecht is, zagen we ons verplicht om een boek van deze man te lezen. We namen “Die Heilung Europas”, een Duitse vertaling van een Nederlands origineel uit 1988 ( “Europa in een nieuw licht”), dat in 1999 bij Novalis uitgegeven werd en voor de gelegenheid omgewerkt en uitgebreid werd.

We vinden in dat boek ongeveer alles wat Rudolf Steiner gezegd heeft over de verschillende geestelijke stromingen die in Europa gewerkt hebben en nog werken, over de opdracht van Midden-Europa, over de krachten die deze opdracht tegenwerken. Harrie Salman staat kritisch zowel t.o.v. de Europese Unie (eerder mild) als t.o.v van de Antroposofische Vereniging ( iets strenger), daarmee zit hij op dezelfde lijn als Christian Lazaridès.
Op het einde van zijn voorwoord :

[Ontmoetingen, vriendschappen en gesprekken] “hebben mij duidelijk getoond dat het Europa van de E.U. niet het ware Europa is, en dat de verbinding met het Europese oosten doorslaggevend is voor het ontwaken van het Europees zelfbewustzijn. Zonder deze verbinding wordt de westelijke helft van Europa ook geestelijk een kolonie van Amerika.”

Maar ook in 1998 was Europa al die kolonie, en dat wist hij zelf ook al, als hij spreekt over de amerikanisering als voldongen feit ( blz. 250) :

“We kunnen slechts hopen dat in de amerikanisering van Midden-Europa het rechtsbewustzijn niet teloor gaat.”

Voor de rest wordt er in het boek niet veel meer over de E.U. gezegd, behalve over de occulte achtergrond van het ontstaan van deze Unie. Hij neemt daarvoor gegevens over van Ludwig Polzer-Hoditz en Thomas Meyer :

“De inlijving van Duitsland bij het Westen
Op het einde van de tweede wereldoorlog was de toekomst van Duitsland nog niet vastgelegd. Stalin wilde een gedemilitariseerd, neutraal Duitsland en geleidelijk meer Sovjet-invloed in het westen van Europa. De Amerikanen hadden in 1944 eerst het Morgenthau-plan om Duitsland te reduceren tot een agrarisch land. Maar dit plan lieten ze varen toen de Sovjet-Unie aanstuurde op een gemeenschappelijke heerschappij van de geallieerden over heel Duitsland. De Westerse machten wisten ook dat Duitsland alleen maar schadevergoeding kon betalen met een heropgerichte economie. De economische ontwikkeling van West-Europa was in het belang van Amerika.

De opdeling van Duitsland gebeurde de facto door de Westerse machten. De Amerikanen wilden aan de Sovjet-Unie geen kredieten geven voor de wederopbouw en ze lieten de door het Rode Leger veroverde gebieden als oorlogsbuit over aan de Sovjet-Unie die zich daar zelf maar schadeloos moest stellen. De Koude Oorlog begon, op het grondgebied van Duitsland : Oost-Duitsland werd door de Russen leeggeplunderd, West-Duitsland werd er met het Marshallplan bovenop gehaald.
De Bondsrepubliek werd naar westers model opgebouwd, met economische doeleinden. Duitsland kreeg de alleenschuld voor de twee wereldoorlogen op de schouders en haar burgers werden “heropgevoed” opdat ze betrouwbare democraten zouden worden.
Reeds op 19 september 1946 sprak Winston Churchill zich uit voor een soort “Verenigde Staten van Europa” met als basis een partnerschap tussen Frankrijk en Duitsland. Deze vereniging van West-Europa werd gedacht als een eerste stap voor het creëren van een Anglo-Amerikaanse wereldorde.” ( blz. 228 )


“Het Rooms-Katholieke Europa
Achter de schermen van het nieuwe Europa groeit geen nieuwe cultuur, er wordt veelmeer geprobeerd om een oude cultuur nieuw leven in te blazen. De “grote Europeanen” van na de oorlog waren allemaal overtuigde katholieken : Konrad Adenauer, Jean Monnet, Robert Schumann en Alcide de Gasperi. Op 8 december 1955 koos de Europaraad een Maria-symbool tot embleem : het beeld van 12 gele sterren in een krans op blauwe achtergrond. Het is het beeld van de Jonkvrouw uit de Apokalyps van Johannes (kap. 12) die met de zon bekleed is en de maan onder voeten heeft. Maria staat ook symbool voor de Kerk. Niet toevallig is 8 december het feest van de Onbevlekte Ontvangenis. Kort daarna schonk de Europaraad aan de kathedraal van Straatsburg waar de Raad zetelt, een glasvenster met een Mariabeeld. Sinds 1986 zijn die twaalf sterren ook symbool voor de Europese Unie. Ook nog te vernoemen : op 8 december 1991, aan de vooravond van de top van Maastricht werd er in het Vaticaan een synode voor Europa gehouden.
In het jaar 1957 was Rome het centrum van een Europa-begeestering toen daar de E.E.G. gesticht werd. Op de dag van de ondertekening van het verdrag had paus Pius XII de katholieke staatsmannen plechtig ontvangen. Dit ‘nieuwe’ Europa was inderdaad de wederoprichting van het oude Karolingische Rijk, waartoe toen Duitsland, Benelux, Frankrijk en Noord-Italië behoorden, tot het in 843 in drie werd gedeeld.
Karel de Grote werd gevierd als “Vader van Europa” en één van de hoofdgebouwen in Brussel werd naar hem genoemd.
De eerste propagandist van dit katholieke Europa was de Oostenrijkse graaf Richard Coudenhove-Kalergi . Die had in 1922 de oproep “Pan-Europa” gepubliceerd, waarop in 1923 een boek met dezelfde titel volgde en de oprichting van de Pan-Europa Unie.
Dat was een antwoord op het grote antroposofische Oost-West-Congres dat begin 1922 in Wenen had plaatsgevonden en waar Rudolf Steiner over een Europa van de geest had gesproken dat op basis van de sociale driegeleding moest opgebouwd worden en dat de volkeren van Europa werkelijk zou verenigen. Dit congres was het hoogtepunt in het leven van Ludwig Polzer-Hoditz (1869-1945) die zich zeer intensief met de spirituele ontwikkeling van Europa heeft bezig gehouden.”
( blz. 232 )

Over de Antroposofische Vereniging :

“De geestelijke opdracht van Europa ligt in de ontwikkeling van een nieuw opvoedingsideaal (Bildungsideal) dat de krachten van het kennen en van de liefde tot een synthese brengt en door een overeenkomstige sociale vormgeving in de wereld werkzaam maakt.
De antroposofie zou dit ideaal willen vertolken, maar ze werd slechts gedeeltelijk door Rudolf Steiner op aarde gebracht en tot nu slechts zeer onvolkomen opgenomen door een kleine beweging, die dezelfde ziektes vertoont als de overige cultuurwereld. Zeer “mannelijk” op het denken gericht, nauwelijks beschikkende over de bekwaamheid en de pragmatische zin van het Westen en ze mankeert de warme menselijke verhouding en het vuur van het Oosten. Haar christelijke substantie is zwak en een verbinding met de van boven komende stroom van wijsheid ( Sophia) heeft ze nog al te weinig verzorgd. De antroposofie heeft een wedergeboorte nodig in vernieuwde spirituele gemeenschappen. Dan kan ze de helende kracht zijn die het zieke Europa nodig heeft.” ( blz. 312)

Dat de antroposofie slechts gedeeltelijk door Rudolf Steiner op aarde zou zijn gebracht, dat zet natuurlijk de deur open voor ‘esoterici’ die menen dat ze de rest van de antroposofie ook uit de geestelijke wereld naar beneden kunnen halen. En hier begint dan de pseudo-antroposofie waar Lazaridès tegen in gaat : Salman haalt zowel Valentin Tomberg als Robert Powell aan (van blz. 160 tot 165) :

“Volgens de Engelse onderzoeker van de Sophia-traditie, Robert Powell, staat de Christus sinds 1933 niet alleen ‘in het etherische’ de mens bij, maar gaat Hij ook zijn weg door de negen aardlagen tot het midden der aarde, om de hele aarde in zijn werkingssfeer op te nemen. Powell beroept zich op de aantekeningen van de esoterische onderzoeker Valentin Tomberg (1900 -1973) uit 1933, die ook aanduidde dat de mensheid tijdens de hellevaart van Christus trapsgewijs met haar eigen schaduw (d.i. met de negatieve krachten die in haar leven) geconfronteerd wordt. Deze manier van voorstellen kan ertoe bijdragen de verborgen signatuur van onze tijd beter te verstaan.”

Lazaridès heeft samen met Prokofjef een boek geschreven over de zaak Tomberg, het bovenstaande zal dus wel als de rode lap op de stier gewerkt hebben. Tomberg heeft zinvolle dingen geschreven, die ook al in De Brug stonden, maar het is toch wel bedenkelijk dat een esotericus eerst tot de antroposofie komt en daarna naar de katholieke kerk overgaat en tussendoor over de Tarot publiceert. Want daarmee geeft hij te kennen dat hij zich niet kan vinden in Steiners methode van geestelijke scholing noch akkoord is met de sociologische basiswet :

“Aan het begin van haar culturele status streeft de mensheid naar het ontstaan van sociale instellingen; het belang van de enkeling wordt voorshands aan het belang van de instellingen opgeofferd; de verdere ontwikkeling leidt er evenwel toe dat de enkeling zich uit de belangen van de instellingen bevrijdt en tot een vrije ontplooiing van zijn behoeften en van zijn capaciteiten komt.”

Van Robert Powell zijn vele boeken te koop op de website van SteinerBooks. Aan de titels te zien hebben ze een hoog New-Age gehalte (Christus en de Maya-kalender bvb. ). Volgens Powell is Tomberg de boddhisattva van de 20ste eeuw ….
Niet alleen heeft Harrie Salman het bijna vijf bladzijden lang over Powells inzichten, hij spreekt relatief vaak over New-Age en in positieve zin.
Een hoofdstuk over New-Age en Midden-Europa begint zo :

“De New-Age-cultuur lijkt in vele opzichten op de cultuur van Midden-Europa.”

Maar dan blijkt dat er behalve het streven naar een spirituele levenshouding, in feite niets gemeenschappelijks is, en Salman noemt alle verschillen op, om dan te besluiten :

“Deze kritiek op de spirituele pretenties van bepaalde kringen binnen de New-Age beweging wil niet zeggen dat de vruchten van deze beweging waardeloos zijn. Zelfs integendeel moet gezegd worden dat vele heilmethodes, psychotherapieën, ontspanningstechnieken en vele andere kennis uit de oude spiritualiteit zeer belangrijk zijn en binnen een nieuw mensbeeld vruchtbaar kunnen toegepast worden en geïntegreerd kunnen worden in een breder opgevatte geneeskunde.” ( blz. 222)

Maar enkele bladzijden verder spreekt hij dat in feite zelf tegen :

“Het verschijnen van de Aziatische spiritualiteit in de Europese cultuur is een teken van het innerlijk verval van het traditionele christendom. De New-Age cultuur wordt, net als de theosofie 100 jaar geleden, door bepaalde westerse kringen gebruikt, om in verbinding met de oude spiritualiteit van het Oosten, een wereldcultuur te vormen waarin de Midden-Europese cultuur met zijn christelijke spiritualiteit niet past en daarom moet ondergaan.” ( blz. 257)

Maar toch zouden we moeten leren van de New-Age filosofie :

“Staande tussen de invloeden van de moderne Westerse wetenschap en de Aziatische spiritualiteit, kan de nieuwe Europese cultuur voor zijn verdere ontwikkeling van de beide andere leren : inzichten in de materie van de wetenschappelijke cultuur van het Westen en spirituele inzichten van de New-Age cultuur.
De Europese cultuur kan het positieve van beide culturen opnemen : dat is het logische-analytische denken van de moderne Westerse wetenschap en het beeldende denken van de New-Age cultuur. In gesprek met beide kan de Europese cultuur tonen wat een cultuur van het hart zou kunnen inhouden.” (blz. 300)

En ten slotte, heel voorzichtig :

“De antroposofie, die het denken wil spiritualiseren, biedt daartoe vele aanknopingspunten.”

Daarom dat Lazaridès deze man tot de pseudo-antroposofie rekent natuurlijk.
De ondertitel van Salmans boek luidt : “het ontwaken van het Europees zelfbewustzijn”. Wat moeten we ons voorstellen bij een Europees zelfbewustzijn ? Een mens heeft zelfbewustzijn, maar Frankrijk of Spanje als land heeft geen zelfbewustzijn. De volkszielen hebben waarschijnlijk zelfbewustzijn, maar de mensen die tot het betreffende volk behoren kunnen alleen bewustzijn van hun volksaard of hun nationaliteit hebben, geen zelfbewustzijn daarvan want dan zouden ze deel moeten hebben aan het bewustzijn van de aartsengel van dat volk. En hetzelfde geldt dan ook voor het continent Europa. De ziel van Europa is een abstractie, geen realiteit. We lezen in het hoofdstuk “De vorming van de ziel van Europa” :

( … ) “Sinds het einde van de Middeleeuwen hebben velen een bewustzijn ontwikkeld van de missie van hun volk binnen Europa en impulsen gegeven die voor de hele Europese cultuur, ja voor de wereldcultuur belangrijk zijn (geweest). Bij hen ontwaakte daarmee geleidelijk het Europese zelfbewustzijn. Als dit proces zich verder zet, dan kan een geestelijk Europa geboren worden. Als enkele vroege vertegenwoordigers van dit nieuwe Europa kunnen genoemd worden,
uit de Midden-Europese cultuur : Wolfram von Eschenbach, de Gottesfreund van Oberland, keizer Karel IV, Jan Hus, Christian Rosenkreuz, Willem van Oranje, Rembrandt, Herder, Goethe, Schiller, Kaspar Hauser en Rudolf Steiner;
uit de Westerse cultuur : Hendrik de Zeevaarder, Jeanne d’Arc, Shakespeare, de graaf van Saint-Germain;
uit de cultuur van het Middellandse Zeegebied : Franciscus van Assisi, Dante, Raffaël ;
uit de Oost-europese cultuur : Lomonossov, Dostojewski, Solovjov, Peter Dunov ;
uit de Noord-Europese cultuur : koning Gustaf Adolf en Dag Hammerskjold.”

De tweede zin hebben wij onderlijnd : kan men deze stelling afleiden uit de eerste zin ? De logica van Harrie Salman ontsnapt ons hier. Volgens ons zijn de genoemde namen vertegenwoordigers van de klassieke Europese cultuur, een cultuur die aan een eindpunt gekomen is met de Eerste Wereldoorlog en die alleen een nieuwe impuls kon krijgen door de driegeledingsgedachten van Rudolf Steiner op te nemen. Het nieuwe geestelijke Europa kan niets beginnen met wat de bovenstaande personen ons als erfgoed achtergelaten hebben.
Salman gaat verder :

“Deze Europeanen droegen het nieuwe geestelijke Europa in zich, dat zich bewust is van zijn cultuurmissie in de wereld. Europa staat voor de keuze of het een deel van een economische Euro-Amerikaanse wereldcultuur zal zijn, of als een West- en Oost-Europa omvattende cultuurgemeenschap een spirituele verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de wereld wil opnemen. Een levendige Europese cultuur, die een algemeen menselijk-kosmopolitisch bewustzijn vormt, is daarvoor noodzakelijk.”

Frasen, allemaal frasen : zoiets kon men stellen vóór de eerste Wereldoorlog, maar nu niet meer, de keuze, voor zover hier van een keuze kan sprake zijn, is al lang gemaakt. Rudolf Steiner in 1919 (zoals geciteerd in De Brug 65 ) :

“Als er dertig jaar lang nog op de tegenwoordige manier gedoceerd wordt aan de universiteiten, nog zo over sociale aangelegenheden wordt gedacht, dan hebben we over dertig jaar een verwoest Europa. U kunt nog zoveel idealen op welk gebied ook lanceren, u kunt uw mond stuk praten over allerlei aparte eisen van deze of gene groep mensen, u kunt spreken vanuit het geloof dat door al die indringende eisen iets gedaan wordt voor de toekomst van de mensheid - alles zal tevergeefs zijn, als de verandering niet plaats vindt vanuit het fundament in de mensenzielen: een denken dat deze wereld verbindt met de geestelijke wereld. Als dit denken niet tot stand komt, dan breekt de morele zondvloed uit over Europa! ( … )

Men zal vragen: Hoe staat het dan eigenlijk met datgene wat veranderd is bij de zogenaamde overwonnenen en overwinnaars?
Nu, de eigenlijke overwinnaar is immers het anglo-amerikaanse element. En dit is door de krachten, die ik hier in het openbaar heb gekarakteriseerd, voorbestemd voor de toekomstige wereldheerschappij.
Nu kan men vragen: wat is er nu eigenlijk gaande, daar het Duitse volk uitgeschakeld zal worden om een rol te spelen in de gebeurtenissen, waardoor de uiterlijke wereld in de toekomst zal worden beheerst? De verantwoordelijkheid van het volk voor de gebeurtenissen in de mensheid valt weg — natuurlijk niet die van het individu. Bij degenen die onder de voet gelopen zijn — want dat zijn ze — valt de verantwoording van het volk weg, niet die van het individu. Er is ook geen mogelijkheid meer om op te staan. Alles wat in deze richting gezegd wordt berust op kortzichtigheid. ( … )
Als de wereldontwikkeling op dezelfde wijze verder gaat met het gedegenereerde uit het Oosten stammende geestesleven, dan eindigt deze op snelle wijze in de ergste leugen, terwijl het oorspronkelijk de meest verheven wijsheid in zich droeg. Nietzsche schreef eens, hoe de Grieken zich al moesten behoeden voor de levensleugen door hun kunst. Goed beschouwd is de kunst het kind van de Goden, dat de mensen ervoor behoedt in de leugen verstrikt te raken. Als deze eerste loot van de cultuur slechts eenzijdig wordt verzorgd, mondt deze stroming uit in de leugen. Er is door de geciviliseerde mensheid gedurende de hele wereldgeschiedenis nog nooit zoveel gelogen als in de laatste vijf, zes jaar. In het openbare leven werd bijna nooit de waarheid gezegd, bijna geen woord dat door de wereld ging was waar, Terwijl deze stroom uitmondt in de leugen mondt de middelste stroom uit in de zelfzucht. En als een economisch leven, zoals het Engels-Amerikaanse, dat zich tot wereldheerschappij wil opwerken, zich niet laat doordringen met een zelfstandig geestesleven en een zelfstandig staatsleven, dan mondt het uit in de derde afgrond van het mensenleven. De eerste afgrond is de leugen, de ontaarding van de mensheid door Ahriman. De tweede is de zelfzucht, de ontaarding der mensheid door Lucifer, De derde is op fysiek gebied ziekte en dood, en in de gebieden van de cultuur: ziekte en dood van de cultuur.
Als de Engels-Amerikaanse wereld de wereldheerschappij verwerft zal deze zonder de driegeleding cultuurdood en cultuurziekte over de wereld brengen, want deze zijn een gave van Asuras, zoals de leugen een gave van Ahriman is en de zelfzucht een gave van Lucifer. De derde, die zich waardig bij de andere schaart, is een gave van de asurische machten !

Dat komt uit GA 194 “De opdracht van Michaël” uit 1919.
Is er in de 30 jaar daarna iets veranderd in het onderwijs ? Worden er sindsdien minder leugens verteld ? We begrijpen dat men als antroposoof geen boek voor het huidig cultuurpubliek kan schrijven en Ahriman vernoemen. Maar als men over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen wil schrijven en men houdt Ahriman in de coulissen, dan wrijft die in zijn handen, want dat is namelijk zijn favoriete plaats, en wat men dan schrijft komt neer op een leugen. En al zeker als men om de tegenmachten te begrijpen naar katholieke concepten als de hellevaart grijpt.
Voor de rest willen wij met kritiek op dit boek voorzichtig zijn omdat het al 20 jaar geleden geschreven werd en de schrijver ondertussen misschien al enkele inzichten verder uitgewerkt heeft. Maar dat er een Europees zelfbewustzijn aan het ontwaken is, daarvan kan dit boek ons niet overtuigen, de schrijver geeft zelf te veel elementen aan die dit tegenspreken.

“Het geestelijke Midden-Europa dat in het bewustzijn van de mensen opleeft is het begin van een nieuwe, wordende, heel-Europese cultuur. Of die zal werkelijkheid worden, hangt van de krachten van zijn vertegenwoordigers af. De Wende van 1989 bracht weliswaar de politieke en economische bevrijding van Midden-Europa, maar de verwachte geestelijke en culturele wedergeboorte kwam nog niet of werd verhinderd. Pas later werd duidelijk dat deze bevrijding ook door andere krachten voorbereid werd en wel sinds 1982 vooral door de Amerikanen en de katholieke kerk. Men mag echter hopen dat de bewustzijnskrachten die bij de Wende in Midden-Europa vrijgekomen zijn, de onvoltooide revolutie zullen verder zetten.” ( blz. 186)

“Een alarmerend probleem is dat de leidende figuren in de moderne politiek, economie en cultuur Ik-zwakke, verslaafde mensen zijn met een fragmentarische ziel. Dergelijke mensen kunnen door hun (voor ons onzichtbare) omgeving, door interessegroepen, maar ook door geestelijke wezens gemanipuleerd worden, en ze staan open voor vele vormen van bezetenheid. Vooral in de politiek treden zulke figuren steeds vaker op, en we hebben het hier niet alleen over Lenin, Stalin of Hitler.” (blz. 169 )


Ter illustratie (staat niet in het boek van Salman) :

Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank werkte voor Goldman Sachs.

Romano Prodi, 10de president van de Europese Commissie, werkte daarvoor ook voor Goldman Sachs.

Barroso, 11de president van de Europese Commissie, ging na zijn voorzitterschap naar Goldman Sachs.


“Met de groeiende macht van de staatsbureaucratie is in de Westerse landen de invloed van de burger in de bestuurlijke zaken kleiner geworden. Dat betekent niet dat ze zich minder vrij voelen, want de bestaande controle-instanties als parlement zijn er nog altijd en ieder heeft de vrijheid om zich samen met anderen in te zetten om bepaalde doelen te bereiken. In de praktijk echter zijn de burgers van de westerse maatschappijen nauwelijks in staat om de gevestigde orde aan te tasten en fundamentele sociale veranderingen door te voeren. De speelruimte van de burgermaatschappij wordt ook steeds meer ingeperkt door de vervlechting van de staatsmacht met de macht van de grote internationale ondernemingen die de markt beheersen en de menselijke behoeften manipuleren.” (blz. 194)

“Sinds 1933 ontplooien de beheersingstechnieken zich ook in de maatschappij. In de Verenigde Staten, in de Sovjet-Unie en in het nationaal-socialistische Duitsland begon de maatschappij ongeveer rond dezelfde tijd de trekken van een technocratie aan te nemen. Daaronder is een systeem te verstaan waarin de mens door de staat als een object, als ding behandeld wordt. De overgang naar de technocratie in 1933 werd gemarkeerd door de Roosevelts New-Deal met zijn geplande economie, Stalins tweede vijfjarenplan en Hitlers installatie als staatshoofd. In alle technocratieën worden de massamedia ingezet als beheersingstechniek. In de wrede variant moet deze technocratie zich in stand houden met terreur, in de milde vorm maakt ze naar oud Romeins gebruik van brood en spelen een machtsinstrument. In beide gevallen wordt het individu gebruikt om de macht van de staat te vergroten. In “Brave New World” van Huxley en “1984” van Orwell worden de technocratieën als schrikbeelden beschreven. De huidige technocratieën werken echter veel subtieler doordat ze de mens inkapselen in een netwerk van sociale technieken en hem gevangen houden in moderne instituties waarin de sociale verhoudingen technisch gereguleerd worden.” (blz. 174)

“Zowel in het westen als het oosten van Europa werd de burger in de loop van de 20ste eeuw tot een object van voorschriften en controle gemaakt. Beide delen van Europa hebben zich tot 1989 steeds meer naar elkaar toe ontwikkeld. Als beschermer van de gevestigde orde houdt de staat de bestaande instituties en praktijken in stand en probeert hij om zijn bureaucratische controle over de maatschappelijke processen te vergroten. Na 1989 ontstond in het oosten een vrije ruimte voor privé-initiatieven die voor een deel door partijfunctionarissen en misdadigers gebruikt werd om zich te verrijken. Maar na enkele jaren kwam de oude bureaucratie terug aan de macht.
In alle landen van Europa zijn vergelijkbare situaties ontstaan. Het bolsjevisme waarvan de wrede variant in het oosten overwonnen werd, schijnt zich in het westen steeds vaster te vestigen.” (blz. 253)

“Het Russische socialisme kan gezien worden als een poging om het spirituele ideaal van broederlijkheid in de praktijk om te zetten, maar op westers-materialistische basis. Het wilde niet weten van een menselijk Ik met een geestelijk vermogen en voerde bijgevolg een gedwongen broederlijkheid in, die een volledige omkering van het Russische cultuurideaal was. De broeder werd daarbij tot proletarische kameraad. Zo ontstond een dwingelandij waarin westers materialisme gepaard ging met een gewelddadigheid die aan de Mongoolse despoten doet denken.” (blz. 122)

Positief aan dit boek is dat Salman reeds in 1998 de het probleem van de Islam onderkende :

”De geleerden van Gondisjapoer hebben een mensbeeld ontwikkeld waarin de geest niet als een persoonlijk vermogen van de mens, maar als een onpersoonlijke geest gezien werd, die van buitenaf werkt en na de dood terug in de wereldgeest opgaat. Aldus bezien heeft de mens geen persoonlijk denkvermogen, er werkt in hem een onpersoonlijk, universeel intellect. De mens verschijnt hier als een combinatie van engel en dier : in extase neemt hij de gedachten van de engelen op, als hij in zijn lichaam zit, heeft hij de noden en driften van een dier. Er is geen eigen Ik, geen eigen vrijheid en geen eigen moreel oordeelsvermogen in dit mensbeeld waarin de mens tegelijkertijd een denkende automaat en een begerig dier is. ( … ) Omdat de mens in de Arabische cultuur niet als drager van een eigen Ik beschouwd wordt, ontstond uiteindelijk de voorstelling van een maatschappij waarin de mens een totaal onmondige onderdaan is, zoals het in de islamitische kalifaten het geval was.” ( blz. 59)

“In het conflict tussen de moderne wetenschap van natuurbeheersing en spirituele wetenschap verschijnt terug de tegenstelling tussen Arabische en christelijke cultuur. In de Koran is de mens een slaaf of dienaar van Allah. Afgezien van de Soefi-broederschappen en andere esoterische kringen kende de Middeleeuwse Arabische cultuur de vrije mens met zijn persoonlijke geestelijke vermogens niet. Die kende alleen de lagere persoonlijkheid waarin zich driften en begeerten manifesteren. In deze opvatting kan het Ik niet actief worden, en dus kunnen driften niet omgevormd worden. In het Nieuwe Testament daarentegen wordt de mens als een zoon van God, als broeder en vriend van Christus gezien. De conflicten tussen de Westerse cultuur die de Arabische impulsen opgenomen heeft en de Midden-Europese cultuur met zijn streven naar een spiritueel christendom staan dus ook in het teken van een strijd om het Ik. Het is de strijd om een spiritueel mensenbeeld, om een beeld van een maatschappij waarin vrije mensen zelfsturende gemeenschappen scheppen en elkander wederzijds helpen.” ( blz.104 )

“Een bijzondere rol hierbij spelen de moslims. Als ze door fundamentalistische imams onderwezen worden, is hun aansluiting bij de Europese cultuur problematisch en is ook de toekomst van Europa als continent van vrije geestelijke ontwikkeling in gevaar.” (blz. 313)


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

De zwakke christelijke substantie van de antroposofen

We hernemen hier wat Harrie Salman over de antroposofische beweging stelde :

“De antroposofie ( … ) werd tot nu slechts zeer onvolkomen opgenomen door een kleine beweging, die dezelfde ziektes vertoont als de overige cultuurwereld. ( … )
Haar christelijke substantie is zwak en een verbinding met de van boven komende stroom van wijsheid ( Sophia) heeft ze nog al te weinig verzorgd.”

Nochtans wordt er graag naar de nobele principes verwezen, zoals we zagen in het verslag van de “Soul of Europe”-conferentie ( ‘Antroposofie Vandaag nr. 198 ) :

“Häfner stelde dat het nergens toe leidt om de EU aan te klagen of te verwensen. Wat wel helpt, is het onderzoeken van de EU en de openheid om de EU te ontmoeten, om EU-ambtenaren, commissarissen, parlementsleden enz. te leren ontmoeten, zoals we ook officials van de NAVO en de VN moeten leren ontmoeten en zoals we uiteindelijk al onze medemensen moeten leren ontmoeten, dat wil zeggen een open ruimte creëren waarbinnen ontmoetingen kunnen plaats vinden.”

Maar een half jaar eerder, in “Antroposofie Vandaag” nr. 196 (2019), wordt er instemmend bericht over een volgens ons bedenkelijk standpunt van een Duitse Steinerschool :

Jens Heisterkamp, de hoofdredacteur van het antroposofisch maandblad “Info3” staat volledig achter deze beslissing, en de hoofdredacteur van “Antroposofie Vandaag” ook. Dus men is niet bang dat de vader openlijk zijn theorieën zou verspreiden, maar dat hij dat ‘subtiel’ zou doen. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen ?
Is het anti-nationalistisch en antiracistisch gehalte van de andere ouders dan zo zwak dat ze door een ontmoeting met een Afd-er ( wat bij ons een Vlaams Belanger is) al zouden van overtuiging veranderen ? De man verschijnt op de speelplaats om zijn kind op te halen en dan zien andere ouders en kinderen dat dit ook een mens is, die zijn kind graag ziet, stel je voor !
Ja, natuurlijk, zo’n mensen polariseren en zijn niet inclusief, en dat is iets wat wij in de Steinerschool niet doen, wij willen iedereen aan boord, behalve ….

Volgens Heisterkamp is de juiste vraag : wat zoeken AfD-ouders in een Steinerschool, die toch voor tolerantie, individualisme en multiculturele openheid staat ?
Onze vraag aan hem is dan : is het dan niet vanzelfsprekend om kinderen van moslim-ouders te weigeren in een Steinerschool ? Want je kunt moeilijk van de islam zeggen dat die staat voor tolerantie, individualisme en multiculturele openheid.
Maar daarmee leggen we dan het oppervlakkig antroposofen-denken bloot :
Steiner is tegen nationalisme en racisme, bij de islam zijn alle nationaliteiten en alle rassen welkom om bekeerd te worden, daarmee is de islam dus tamelijk vlot te verzoenen met de antroposofie ….

Dezelfde Heisterkamp haalt dan, om zijn standpunt te bevestigen, een uitspraak aan van de voorzitter van een voetbalploeg, die mensen staan immers alom bekend voor hun intellectueel en moreel niveau.“Geciviliseerde verachting” !
Een echt christelijk begrip ! Een echt christelijke waarde !
Enkele jaren geleden wilde de Frankfurter Allgemeine eens illustreren hoe achterlijk die AfD-ers wel zijn met onderstaand voorblad van hun weekendbijlage :

hoe het AfD zou willen levenWaarop het AfD antwoordde met deze lichtelijk herwerkte versie :

hoe de AfD-tegenstanders willen leven*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Vaccinaties bezien vanuit de antroposofische geneeskundeBegin dit jaar werd er zowel in Amerika als in België tamelijk hysterisch bericht over een grote mazelenepidemie, bvb. in De Tijd van 26 april 2019 :

Nuchtere lezers op verschillende internet fora stelden echter pertinente vragen :

“Can someone please explain to me how 695 cases in a population of 320,000,000 = Epidemic ??”
695 gevallen op een bevolking van 320 miljoen, is dat een epidemie ?
In 1900 stierven er aan mazelen 13.3 op 100.000.
In 1940 was dat maar 0,5 op 100.000, en
in 1960 was dat al teruggevallen tot 0,02 op 100.000.
In welk jaar werd de mazelenvaccinatie ingevoerd ?
In 1963 ….

(zie http://whale.to/m/measlesdeaths1.html)


Voor een keer liet het VTM-nieuws ook een tegenstander van vaccinaties, dr. Kris Gaublomme, aan het woord komen. De reactie daarop was nog hysterischer :

Op de website van Het Laatste Nieuws :

Forse kritiek op huisarts die tegen inenting voor mazelen pleit: “Hij creëert risico op epidemie”
11 april 2019

Er is forse kritiek op de uitspraken van een Vlaamse huisarts over de mazelen in het VTM NIEUWS. Kris Gaublomme beweerde tijdens een reportage dat het inenten tegen de ziekte de immuniteit verlaagt en zelfs kan leiden tot astma, autisme en gedragsstoornissen. Iets wat door de wetenschap als je reinste onzin wordt omschreven. “Pure schande en gevaarlijk bovendien”, fulmineert minister van Volksgezondheid Maggie De Block op Twitter.
De uitspraken kwamen er naar aanleiding van een nieuwsitem rond een uitbraak van de mazelen in een wijk in New York. Daar is de medische noodtoestand afgekondigd en worden inentingen verplicht.

In de reportage kwam een Vlaamse huisarts aan bod die tegen een verplichte vaccinatie is. Volgens Kris Gaublomme zou die “nevenwerkingen” hebben en “de immuniteit van het kind onderdrukken”. “Gevaccineerde kinderen lijden vaker aan astma, allergieën, hyperkinetisme, leerstoornissen, slaapstoornissen, gedragsstoornissen en autisme”, klonk het in de reportage. Dat Gaublomme een controversieel figuur is en zijn uitspraken wetenschappelijk kant noch wal raken, werd daarbij niet vermeld.
Wel kwam de bekende viroloog Marc Van Ranst aan het woord, die de stellingen van de huisarts pareerde. “Behalve wat roodheid op de plaats van de inenting en wat koorts een paar dagen erna, zijn er geen nevenwerkingen. En mensen die zeggen dat het leidt tot autisme dwalen. Dat heeft niets meer met geneeskunde te maken, dat heeft met bangmakerij te maken.”

Onder meer minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) liet de uitspraken van Gaublomme niet passeren op Twitter. “Pure schande en gevaarlijk bovendien”, schreef ze. “Vaccins redden zo veel levens en deze non-believer trekt dat in twijfel.”
De Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde riep op om de man zijn ideeën niet meer te laten spuien. “Levensgevaarlijk”, klonk het op Twitter, met een oproep aan de Orde der Artsen om Gaublomme op de vingers te tikken.

Ook de voorzitter van het Vlaamse Artsensyndicaat voor Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant kon niet geloven wat hij hoorde. “Dit is inderdaad uitermate bedenkelijk”, twitterde Luc De Clercq. “Zo creëert hij het risico op een epidemie”, voegde cognitief psycholoog Wouter Duyck er nog aan toe.
Ook VTM NIEUWS kreeg een veeg uit de pan, omdat het de man een forum had gegeven. Hoofdredacteur Nicholas Lataire zegt dat dat nooit de bedoeling was. “Het item zat in een ruimer blok over de mazelen”, zegt hij. “Eerst brachten we een reportage over de uitbraak van de mazelen in New York, waarin duidelijk werd gewezen op het gevaar van de ziekte voor zwangere vrouwen en kleine kinderen. We vermeldden ook dat de inenting standaard in het inentingsprogramma van Kind en Gezin zit. Bovendien hebben we in de reportage ook viroloog Marc Van Ranst laten reageren op elke uitspraak van Gaublomme. Hij kreeg ook het laatste woord”, gaat hij verder. “Ik geef wel toe dat we de controversiële arts beter hadden moeten kaderen. We zullen er op onze ’antwoordpagina’ op onze website later nog op terugkomen.”

Enkele lezersreacties op dit bericht (de taalfouten lieten we staan) :

Dit moet toch eens nader objectief ’onderzocht” worden...maar niet door de farma maffia...doch door een onafhankelijk instituut....Deze arts heeft ook gestudeerd zoals de andere artsen...en zeker niet over één nachtje ijs gegaan zijn...oppassen met dogma’s !

Daar zijn ook doden gevallen door inenting voor mazelen, maar dat wordt keihard verzwegen. En New York waarschuwt voor ‘mazelenfeestjes’ en verplicht vaccinatie. Tuurlijk, de farmaceutische Industrie is een machtig bedrijf, met de duurste en beste advocaten, en hebben wetenschappers in dienst die HUN “bewijs” bevestigen. Huisartsen worden extra beloond (betaald) als ze een bepaald (test)medicijn aan hun patiënten uitschrijven, onder het mom dat het ander medicijn niet in voorraad is.

Ik geloof hem.

Toch nog één arts die zich met hand en tand verzet tegen de farmacie. Je weet maar wanneer het jouw kind is die getroffen wordt door de nevenwerkingen van de inspuiting en ja niet elk kind is daar vatbaar voor net zoals het niet vatbaar is voor griep en andere wel. Wel wij kunnen erover meepraten, onze zoon heeft dit meegemaakt. Er was toen ook één arts die ons hielp, nadat wij weken zonder resultaat in het UZ Leuven waren geweest zonder resultaat.

Heb 40 jaar in de pediatrie gewerkt. In begin bij Prof. Adriaenssens Karel, Prof. Vanheule en Dr. De Hauwere. Toen ik met mijn zoontje aankwam bij de dienst voor vaccinaties zeiden de dokters dat de inenting helemaal niet meer nodig was vermits de mazelen uitgestorven waren en de inenting gevaarlijk was. Mijn zoon is nu een veertiger en werd zoals vele kinderen van zijn leeftijd destijds niet ingeënt. Nu las ik onlangs dat een dokter beweerde dat vele mensen dom zijn dit niet te laten doen.

Bij elk medicijn zit een ellenlange bijsluiter over mogelijke bijwerkingen. Maar bijwerkingen bij vaccinaties dat zouden leugens en bangmakerij zijn. Er zitten nochtans zware metalen in en giftige stoffen.

De waarheid mag niet gezegd worden. Want een gezond persoon met een sterk immuun systeem is ne klant minder voor de farma industrie. Iedereen is nog steeds baas in eigen lijf. Angst zaaien.

Eindelijk iemand die z'n nek durft uitsteken in zijn eigen vakgebied. Het zal niet in dank worden afgenomen door de medische maffia.

En weer worden de feiten omgedraaid. Het is gif dat de Pharma veel geld opbrengt, voor de rest van ons leven en met verlaagde immuniteit.

Er zijn vast meer artsen die het met Gaublomme eens zijn. Heel moedig dat deze arts er mee naar buiten treed. Uit verschillende onderzoeken is trouwens gebleken dat niet gevaccineerde kinderen vaak gezonder en een sterkere immuniteit hebben ontwikkeld. Deze groep zal ook minder last hebben van chronische ziekten.

Maar die heeft wel gelijk, de farma-industrie houd onderzoeken tegen of steekt ze in de doofpot, als ze maar enigszins hun verkoop in de weg staan. Het is tijd daar eerlijk in te zijn, persoonlijk ken ik mensen die door inentingen blijvende schade hebben opgelopen als epilepsie, hersenschade. Om niets te zeggen over de doofpotten vanwaar vele allergieën vandaan komen. Maar men geeft geen geld aan wetenschappers om deze dingen eerlijk te onderzoeken, ha nee, dat brengt geen winst op....

Natuurlijk vindt de pharma-sector dit ongepast. Hoeveel wordt er verdient aan die inentingen. Levensredend? Hoeveel overlijdens zijn er de laatste 100 jaar te wijten aan mazelen (bij kinderen)? En hoeveel in het verkeer? Hoeveel door familliedrama's, ongevallen... Hoeveel epidemische toestanden zijn er al geweest sinds de agressieve vaccinate-campagne? Met hoeveel slachtoffers?

Dokter Gaublomme wordt natuurlijk niet gesponsord door Big Pharma, wat wel het geval is voor de wetenschappers die zich laten omkopen. Autisme is spectaculair gestegen. Waarom onderzoekt men de oorzaak niet ? Omdat de oorzaak weghalen geen geld opbrengt.

Bedenkelijk, gevaarlijk,... , maar niemand zegt dat het flagrante leugens zijn. Is er dan toch meer van waar dan men wil toegeven? Desondanks ben ik nog altijd voorstander van vaccinatie.

Maggie den blok !!noemt hem een non believer zegt voor mij al genoeg hij spreekt de waarheid die andere zijn door de farmaceuten zeer zwaar betaald

Heb hetzelfde vernomen van een vriend die zijn dokter op pensioen ging. Een kleine 20.000 patiënten ervaring is meer waard dan een politieker. Ik ben voor maar 1 inenting per keer en plus een gez. check.

Die huisarts heeft 100 % gelijk,, doe de moeite eens om het grondig na te kijken...

En M. De Block,, de goede alternatieven voor een bepaalde ziekte zoals cannabisolie verbied om de inkomsten van haar vriendjes uit de farmaceutische industrie te beschermen. Geen maatregelen tegen kunstmatige tekorten van medicatie om de prijzen op te drijven. Is dat dan normaal. Maggie, Uw departement van Ziekenzorg en Asiel is één grote ramp. Pak liever uw boeltje en speel terug wat doktertje.

Het lijkt er op dat er maar 1 standpunt toegestaan is als het op vaccinatie aankomt..

De man heeft 100% gelijk. De mazelen is een simpele kinderziekte, die al geen doden meer maakte vóór de eerste inentingen in de jaren 1970. De grootste epidemie deed zich voor in Oost-Europa, ná een grote inentingscampagne, zoek maar op. Er zit trouwens zoveel rotzooi in vaccinaties, dat ze gevaarlijker zijn dan de eigenlijke ziekte waartegen ze "beschermen"...


En dan in Het Laatste Nieuws van 15 april 2019 :

Het aantal nieuwe patiënten met mazelen stijgt. Ook in ons land zijn de mazelen aan een ongeziene opmars bezig. Alleen in februari waren er hier 90 nieuwe patiënten, tegenover 20 in januari. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.
Volgens het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) hebben in de EU alleen Frankrijk (188 gevallen in februari), Polen (178 gevallen), Italië (160 gevallen) en Tsjechië (115 gevallen) een groter mazelenprobleem dan wij.

“De mazelenepidemie uit 2018 zet zich voort, zeker in Europa”, zegt Pierre Van Damme, professor vaccinologie aan de UAntwerpen, in De Standaard. “Vorig jaar zijn er in Europa 72 volwassenen en kinderen aan de mazelen overleden, wat overeenkomt met een risico van 1 sterfgeval per 1.000 patiënten. Het gaat om dramatische gevallen. Er sterven kinderen en volwassenen die vooraf gezond waren, maar die door de mazelen een bijkomende ernstige infectie hebben gekregen zoals een hersenontsteking.”

“Het is zorgwekkend en onacceptabel dat volwassenen en kinderen sterven van complicaties met mazelen, hoewel veilige en effectieve vaccins beschikbaar zijn”, waarschuwt het ECDC. In Vlaanderen zijn de 20- tot 40-jarigen slecht beschermd tegen mazelen. Al te vaak hebben ze vroeger als 10- tot 13-jarigen niet de tweede, noodzakelijke, inenting gehad.

Een lezer liet zich niet bij de neus nemen en controleerde de cijfers :

Laat ons de cijfers eens nader bekijken.
In 2018: 72 sterfgevallen => 1 per 1000 patiënten. Dus gemiddeld 72.000 patiënten.
In 2019: februari 1044 patiënten (bron ECDC).
En deze cijfers zouden erger zijn dan 2018 ? Extrapolatie naar 1 jaar = 12.528 patiënten. Verschil:
bijna 60.000 patiënten (leugens?). Bevolking Europa 830 miljoen (bron wikipedia 2002).
Wat een hysterie om niets! Blijkbaar geraakt de farma-industrie haar dure vaccins niet kwijt.


.
Wijzelf zijn al jaren geabonneerd op t‘ Prikje, het driemaandelijks tijdschrift van Dr. Gaublomme.
Onderstaand artikel komt uit het decembernummer van 2011:


Zowel voor- als tegenstanders van vaccins bezondigen zich te vaak aan het scheppen van angst om hun boodschap aan de man te brengen. Als je dit wel, of dat niet doet, dan volgt het ergste.

Terecht wordt er gewezen op de risico’s die vaccins inhouden, maar er bestaat een veel beter argument om je kinderen niet, of minimaal, in te enten. Gewoon: ze blijven gezonder zonder vaccins !!! Bij ons is dit aspect weliswaar vaak vermeld, maar nooit systematisch uitgewerkt. Tijd om een tandje bij te steken dus.

Erg subjectief, maar talloos, zijn de verhalen van ouders die een eerste kind braaf volgens het boekje lieten inenten, en voor ze het wisten vervolgens datzelfde kind in het straatje zagen belanden van recidiverende luchtweginfecties, oorontstekingen, ademhalingsproblemen, slapeloosheid, allergieën... De klachten bij uitstek van het publiek dat in groten getale de wachtzalen van huisartsen en pediaters bevolkt.
Talrijk zijn echter ook de ouders die bij een volgend kind afzagen van deze vaccinaties, en een wereld van verschil ervoeren: kinderen die wel eens verkouden werden, maar op enkele dagen tijd spontaan herstelden, zonder tussenkomst van arts of medicatie.

Het Robert Koch Instituut in Duitsland is de belangrijkste nationale instelling die zich met infectie-problemen bezighoudt. Het instituut organiseerde een uitgebreide studie over de gezondheid van kinderen. Drie jaar lang werden 18 000 Duitse jongeren tussen 0 en 17 jaar zeer grondig bevraagd en onderzocht. Van elk kind waren uiteindelijk 1500 gegevens bekend: antwoorden op vragen, labogegevens over bloed en urine enz.
De kinderen werden representatief uitgekozen om een globaal zicht te krijgen op alle Duitse kinderen. Ook over vaccinaties werden informaties ingewonnen. Allergieparameters en informatie over chronische aandoeningen werden eveneens ingewonnen. In totaal werden meer dan 20 miljoen gegevens verzameld. Deze gegevens toonden belangrijkeverschillen aan tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. Zowel wat betreft hooikoorts, eczeem en nikkel-allergie blijken niet-gevaccineerde kinderen veel minder problemen te hebben dan gevaccineerde. Vooral wat betreft hooikoorts als qua nikkel-allergie zijn de gegevens uiterst betrouwbaar. Niet gevaccineerde kinderen hebben minder dan half zo veel hooikoorts in vergelijking met gevaccineerde.

Michel Odent publiceerde in het medisch tijdschrift JAMA in 1994 zijn bevindingen bij 450 kinderen die langdurig borstvoeding hadden gekregen. Hoewel borstvoeding een zegen is voor alle baby’s, leed toch nog 10,69% van hen die gevaccineerd waren tegen kinkhoest later aan astma, tegenover slechts 1,97% bij de niet-gevaccineerden, dit is 5,4 keer meer bij de gevaccineerde kinderen. In 1997 publiceerde dezelfde auteur zijn bevindingen bij kinderen van een Steinerschool. Van 125 kinderen gevaccineerd tegen kinkhoest leed 18,4% aan astma, tegenover slechts 4,02% van de 149 niet-gevaccineerden (dus 4,5 keer minder bij niet-gevaccineerden) (1).

Een groep pediaters bestudeerde 14 893 kinderen uit Steinerscholen in Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Zweden en Zwitserland. Hun conclusie was dat het deze schaars gevaccineerde kinderen algemeen beter ging dan het doorsnee Europese kind (2).

Erika von Mutius, Duits pediater, vergeleek kinderen uit het toenmalige Oost-Duitsland met leeftijdsgenoten uit West-Duitsland. In het oosten waren de families groter, was er meer promiscuïteit, waren er meer katten en honden, en werd minder gevaccineerd. Juist daar waren er minder allergieën te vinden dan bij kinderen uit het Westen.
Na de val van de muur verdween dit verschil. Regelmatige blootstelling aan infecties bleek dus een belangrijke factor voor het ontwikkelen van een gezond immuunsysteem.

In Spanje werden gedurende vijf jaar een groep van 314 niet-gevaccineerde kinderen gevolgd. Factoren die in die groep vaak voorkwamen waren: natuurlijke bevallingen en thuisbevallingen, langdurige borstvoeding, geen vaccinaties, zachte geneeswijzen en het maximaal zelf oplossen van gezondheidsproblemen.
Terwijl het gemiddelde percentage voor allergieën en astma bij Spaanse kinderen bij 20% lag, vond men deze problemen slechts bij 3,33% van de bestudeerde kinderen terug, dus zes keer minder. Financieel bekeken wint men dus twee keer: minder uitgaven voor vaccins, en minder voor consultaties, medicatie en hospitalisatiekosten.

Een Amerikaans onderzoeker, Dan Olmsted, bestudeerde het voorkomen van autisme bij een religieuze sekte, de Amish gemeenschap, bekend voor hun hyperconservatieve levensstijl. Naast alle andere aspecten van de moderne technologie wijzen zij ook vaccinatie van de hand.
In een Amish gemeenschap in Pennsylvanië trof hij 4 autistische kinderen aan, in plaats van de 140 die hij normaal had moeten vinden volgens de normale Amerikaanse standaarden. Eén van de vier was blootgesteld geweest aan zware metalen, de andere drie waren gevaccineerd voor zij tot de Amish gemeenschap toetraden.

Sinds de zeventiger jaren verzorgt het initiatief HomeFirst in Chicago thuisbevallingen. Veel van deze kinderen werden ook niet gevaccineerd. De directeur, Mayer Eisenstein, zag in die jaren zo’n 30 à 35 duizend kinderen door het project passeren; bij geen van hen werd autisme vastgesteld.

In 1942 werden in het Australische Hopewood 85 kinderen, die niet door hun moeders konden verzorgd worden, opgevangen op een boerderij. Ze kregen er een zeer gezond en gevarieerd vegetarisch dieet, vrij van koemelk. De overheid was bezorgd om het ontbreken van vlees in hun voeding, maar de kinderen weigerden dit.
Een team experts onderzocht vervolgens de waarde van hun dieet, en constateerde dat dit superieur was aan de doorsnee Australische keuken. De kinderen waren opvallend gezond; medicatie en vaccins waren er ver te zoeken, operaties kwamen niet voor, hun tanden waren veel gezonder, hun amandelen perfect normaal, en de psycholoog had zelden gelukkiger en zelfstandiger kinderen gezien.

In een Nieuw-Zeelands tijdschrift worden twee studies vermeld uit 1992 en 1999. De gezondheid van de nìet-gevaccineerde kinderen was schitterend: minder allergieën, minder middenoorontstekingen, minder angina’s, minder aanslepende verkoudheden, minder epilepsie, minder gedragsproblemen (vooral ADHD).

Japan stelde in 1975 de vaccinatieleeftijd uit van 2 maanden naar 2 jaar. Plots zag men de frequentie van wiegendood zakken tot de laagste ter wereld. Waar tussen 1970 en 1974 er 20 kinderen waren met blijvende letsels na vaccinatie en 37 doden, daalde dit aantal tussen 1975 en 1981 tot 5 gevallen met blijvende schade en 3 doden.

Nog een andere studie (J Allerg Clin lmmunol) constateerde op 11.531 kinderen dat het voorkomen van astma bij zevenjarigen maar half zo hoog was wanneer het DiTePer vaccin later werd toegediend. . Bij kinderen die op 2 maanden werden ingeënt trad astma op in 13,8%, na vaccinatie tussen 2 en 4 maanden zakte dit tot 10,3%, en bij vaccinatie na 4 maanden lag het cijfer nog veel lager: 5,9%. Steeds meer ouders beseffen dat het niet vaccineren niet alleen een verantwoorde, maar ook een zeer positieve keuze is wanneer de gezondheid van hun kind als doel voorop gesteld wordt.
Sommigen hebben er genoeg aan dit voor zichzelf uit te maken en toe te passen. Anderen zoeken dan weer steun en bevestiging bij andere ouders die er net zo over denken.

In Engeland is een dergelijk project een reuze succes. Anna Watson startte er in 2007 het Arnica Network ( http://arnica.org.uk ). Met ruim 50 Britse groepen en steeds meer navolgers in het buitenland zet Arnica de trend.
Ouders gaan mekaar opzoeken en steunen, in levende lijve of via Internet, om te zoeken naar wegen om hun kinderen op een zo natuurlijk mogelijke manier groot te brengen.
Naast gezonde voeding, natuurlijke koortsbestrijding, wondverzorging enz. is ook vaccinatie een thema dat veel aandacht geniet. Zij geven ook een gratis maandelijkse nieuwsbrief uit.
Weldra ook bij ons een Arnica groep?? Vlaamse ouders die hiervoor interesse hebben kunnen ons contacteren.

In Nederland werd in september dit jaar (2011) een nieuwe website gelanceerd die zeker een bezoekje waard is: www.stichtingvaccinvrij.nl
Hier wordt op een ordelijke, eerlijke, en mooi geïllustreerde manier het bewustwordingsproces verteld van een Nederlandse moeder, Door Frankema. Ook zij illustreert op een goed gedocumenteerde manier hoe ongevaccineerde kinderen het eerder beter doen dan hun gevaccineerde kompanen.

Kortom, de angst die voortdurend gezaaid wordt in de hoofden van jonge ouders dat hun kinderen “pest en cholera” zullen ondergaan wanneer ze niet ingeënt worden, wordt door tal van studies en ervaringen radicaal tegengesproken. Het tegendeel blijkt eerder waar.
Belangrijk is natuurlijk het hele plaatje voor ogen te houden: niet alleen de afwezigheid van vaccins is belangrijk, maar het geheel van maatregelen om een natuurlijke immuniteit te ondersteunen: voeding, ontspanning, koortsbehandeling, affectie ... Het is zonder twijfel mogelijk een aantal gesels van de moderne tijd, zoals ADHD, autisme, allergie, astma ... in belangrijke mate terug te dringen indien hieraan de nodige zorg besteed wordt. Het is onze verantwoordelijkheid tegenover de nieuwe generaties het grote belang hiervan te onderstrepen.

.

Het officiële standpunt van de antroposofische artsen

Uit het nummer 197 van “Antroposofie Vandaag”, overgenomen uit Motief.

“Op 15 april 2019 brachten de Medische Sectie aan het Goetheanum en de internationale federatie van antroposofische artsenverenigingen (IVAA) gezamenlijk een statement inzake vaccinaties uit. De IVAA bevordert de beschikbaarheid en integratie van antroposofische geneeskunde in gezondheidszorgsystemen. Vaccinaties staan momenteel volop ter discussie, met zowel vurige voorstanders als heftige tegenstanders, ondanks dat vaccins wereldwijd een belangrijke rol spelen in het terugdringen van besmettelijke infectieziekten.

Er bestaan allerlei oordelen over de opvatting van de antroposofische geneeskunde inzake vaccinaties, die echter niet overeenkomen met het begrip dat deze geneeskunde heeft voor vaccinaties. Het gezamenlijke statement is daarom juist op dit moment meer dan welkom, het schept ondubbelzinnig duidelijkheid over de waarde van vaccinaties voor de gezondheidszorg.
Hieronder volgt de in het Nederlands vertaalde tekst van de verklaring.”


Onze commentaar op de onderstreepte zin bestaat uit twee grafieken die we vonden in het tijdschrift “Der Europäer” (nr. 9/10 van 2019, in een artikel door Dr. med. Daphné von Boch :


Links : sterfgevallen door mazelen per miljoen kinderen, in 1850 meer dan 1000, teruggevallen tot bijna 0 voordat de inentingen begonnen.
Rechts : hetzelfde voor kinkhoest.
De afbeeldingen komen uit een boek van antroposofisch artsen, Friedrich Husemann en Otto Wolf
(Das Bild des Menschen als Grundlage der Heilkunst, Verlag Freies Geistesleben, 1993).


Statement over vaccinatie vanuit de antroposofische geneeskunde

Vaccins, samen met goede voorlichting over gezondheid, hygiëne en voeding, zijn belangrijke middelen om infectieziekten te voorkomen. Vaccins hebben de afgelopen eeuw talloze levens gered, de pokken zijn door vaccinatie geheel verdwenen en ook polio kan in de nabije toekomst worden uitgeroeid. Antroposofische geneeskunde waardeert ten volle de bijdrage van vaccins aan de gezondheid wereldwijd en erkent vaccinatie volledig als een belangrijke maatregel om levensbedreigende ziektes te voorkomen. Antroposofische geneeskunde is niet anti-vaccinatie en anti-vaccinatiebewegingen worden hierdoor niet ondersteund.
Van artsen die zijn opgeleid in de antroposofische geneeskunde wordt verwacht dat zij handelen in overeenstemming met de nationale wetgeving en dat zij hun patiënten (of hun verzorgers) zorgvuldig adviseren om hen te helpen de relevante wetenschappelijke informatie en de nationale aanbevelingen inzake vaccinatie te begrijpen. In landen waar vaccinatie niet verplicht is en geïnformeerde toestemming van de patiënt nodig is, kan dit inhouden dat met de patiënt (of de verzorgers) een geïndividualiseerd vaccinatieschema wordt opgesteld, bijvoorbeeld aangaande aanpassing van het tijdstip van inenten gedurende de kinderjaren.
Rekening houdend met lopend onderzoek, lokale infectieziektenpatronen en sociaaleconomische risicofactoren, zijn individuele antroposofische artsen soms betrokken bij de wetenschappelijke discussies over specifieke vaccins en geschikte vaccinatieschema’s. Antroposofische geneeskunde is pro-wetenschap en doorlopende wetenschappelijke discussie is belangrijker dan ooit, gezien de huidige polarisatie rondom het vaccinatievraagstuk.

De Medische Sectie aan het Goetheanum en de internationale federatie van antroposofische artsenverenigingen (IVAA)Wat een lam ‘statement’ !
Het doet ons denken aan de farizeeën en overpriesters in het Johannes-evangelie (11:48) : de Romeinen gaan onze plaats en ons volk wegnemen, het is beter dat één mens opgeofferd wordt om het volk te behouden. De antroposofische artsen offeren dan maar Rudolf Steiner op …..
Het is waar dat Rudolf Steiner fanatiek verzet tegen inentingen niet goedkeurde ( zie GA 314, de vragenbeantwoording), hij wilde door inzicht te brengen de dingen op grote schaal veranderen. Nu er wereldwijd een beweging op grote schaal in wording is, uitgerekend nu vinden de antroposofische artsen het nodig om hun volledige loyauteit t.o.v. de gevestigde belangen, Staat en Big Pharma te betuigen.
Michaëlische moed is hier ver te zoeken …..


Facebook censureert info over vaccinatiesLang geleden hebben wij ooit een volledig aflevering van De Brug ( het nr. 27) gewijd aan de gevaren van vaccinaties, daaruit nemen we verkort over wat Rudolf Steiner er op één bepaalde plaats van zei, voorafgegaan door onze inleiding :

Is antroposofie tegen inentingen ?

Helemaal niet, indien tenminste ...
Maar laten we Rudolf Steiner zelf aan het woord (uit GA 120, Werkingen van het karma ). De moderne geneeskunde kan niet verklaren hoe het komt dat de ene mens wel, en de andere niet ziek wordt wanneer ze beide in contact komen met dezelfde ziekteverwekker. Volgens de antroposofie heeft dat te maken met karma. Bepaalde daden, van een moreel lager gehalte, kunnen tot gevolg hebben dat men in een volgend leven gevoeliger wordt voor infectieziektes. Het doormaken van die ziekte verwijdert terug de slechte neerslag van die daden op onze eeuwige wezenskern. Verhindert men op een of andere manier dat die mens die ziekte doormaakt, dan wordt iets in het karma niet vereffend, het blijft bestaan tot een volgend leven tenzij de mens bewust zijn karma in orde brengt.
Volgens Rudolf Steiner zal bvb. liefdeloosheid in een bepaald leven zich in een volgend leven lichamelijk manifesteren als een aanleg tot pokken.


[ ... ] "Laten we aannemen dat een mens zich, door bepaalde invloeden te volgen, in de richting van liefdeloosheid heeft ontwikkeld; dan treedt die liefdeloosheid in een volgend leven als karmische uitwerking op en ontwikkelt ze in zijn organisme bepaalde krachten.
( … )
Laten we eens aannemen dat een groot aantal mensen zich wegens liefdeloosheid tegenover andere mensen gedrongen zou voelen om bepaalde infectiestoffen op te nemen en het slachtoffer te worden van een epidemie. Laten we verder aannemen dat we iets tegen die epidemie zouden kunnen doen. We zouden dan in zo'n geval de uiterlijke lichamelijkheid ervoor behoeden de liefdeloosheid tot uitdrukking te brengen, maar we zouden daarmee nog niet de innerlijke neiging tot liefdeloosheid hebben weggenomen. Nu kunnen we ons de zaak echter zo voorstellen dat we, als we het uiterlijke orgaan van de liefdeloosheid wegnemen, de verplichting op ons nemen om zodanig op de ziel in te werken dat we de neiging tot liefdeloosheid ook uit de ziel wegnemen.
Het orgaan van de liefdeloosheid wordt bij uitstek gedood -in lichamelijke zin- door de pokkeninenting.
Nu blijkt uit het geesteswetenschappelijk onderzoek bvb. het volgende. In een bepaalde cultuurperiode zijn de pokken opgetreden omdat toen de algemene neiging bestond om in verhoogde mate egoïsme, liefdeloosheid te ontwikkelen. Toen traden, ook in het uiterlijke organisme, de pokken op. Dat is zo, wij zijn in de antroposofie nu eenmaal verplicht de waarheid te zeggen. Nu kunnen we begrijpen dat men in onze tijd tot inenting is overgegaan. We kunnen echter ook iets anders begrijpen, namelijk dat er bij de beste geesten van onze tijd een zekere weerzin tegen inenting bestaat. Dat heeft met iets innerlijks te maken; het is de uiterlijke zijde van iets innerlijks. En we kunnen nu zeggen: als we aan de ene kant het orgaan doden, hebben wij ook de verplichting, als tegengewicht hiertegen, bij deze mens de materialistische inslag door een passende spirituele opvoeding een andere wending te geven. Dat zou de noodzakelijke tegenhanger zijn. Anders doen we maar half werk. Ja, we doen iets waarvoor de mens zelf in een latere incarnatie op de een of andere manier de tegenhanger moet scheppen, als hij het pokkengif in zich draagt en hem zo de eigenschap is ontnomen waardoor hij in feite tot de pokziekte wordt aangetrokken. Hebben we zijn bevattelijkheid voor pokken weggenomen, dan hebben we alleen de uiterlijke kant van de karmische werkzaamheid aangevat. Als we aan de ene kant hygiëne bedrijven, moeten we anderzijds de verplichting voelen de mensen wier organisme we veranderd hebben, ook iets voor hun ziel mee te geven.

Inenting zal geen mens kwaad doen die in de jaren daarna een spirituele opvoeding krijgt.

[ ... ] Tegenwoordig worden inderdaad nogal wat uiterlijke invloeden en oorzaken uit de weg geruimd die anders zouden zijn opgezocht om bepaalde karmische dingen te vereffenen die de mensheid in vroegere tijdperken op zich heeft geladen. Maar daardoor nemen we alleen de mogelijkheid weg dat de mens door uiterlijke invloeden wordt getroffen. We maken hem het uiterlijke leven aangenamer of gezonder. Daar bereiken we echter alleen mee dat de karmische vereffening die de mens in de vorm van een bepaalde ziekte zou hebben opgezocht, nu langs een andere weg moet worden gevonden.

De zielen die langs deze weg tegenwoordig wat hun gezondheid betreft worden gered, worden er nu toe veroordeeld op een andere manier deze karmische vereffening te zoeken. En dat zullen zij inderdaad in tal van de beschreven gevallen moeten doen.

Terwijl de mensen door een gezonder leven een groter fysiek welbehagen wordt geboden, terwijl hun het fysieke leven lichter wordt gemaakt, wordt de ziel daardoor in tegenovergestelde richting beïnvloed; zij wordt zodanig beïnvloed dat ze na verloop van tijd een zekere leegte, een onvrede, een onvervuldheid gaat ervaren. Als het zo verder zou gaan dat het uiterlijke leven steeds aangenamer, steeds gezonder zou worden, zoals het volgens de algemene voorstellingen in het zuiver materialistische leven zijn kan, dan zouden deze zielen steeds minder een aansporing voelen om innerlijk verder te komen. Een soort verdorring van de zielen zou hiermee parallel gaan.

Wie nauwkeurig in het leven rondkijkt, kan dat nu al merken (dit zegt Rudolf Steiner in 1910 ! - fdw). Er is nauwelijks een tijd geweest waarin zovele mensen in zo aangename materiële omstandigheden leefden, maar met zo lege, onvervulde zielen rondliepen als nu het geval is. Deze mensen haasten zich daarom van sensatie naar sensatie; als de financiën ernaar zijn, reizen ze van stad naar stad om iets te zien, of als ze in dezelfde stad moeten blijven, rennen ze iedere avond van het ene vertier naar het andere. De ziel blijft daarom niet minder leeg, ze weet op het laatst zelf niet meer wat ze nog kan opzoeken in de wereld om zich mee bezig te houden. Met name wordt door een leven in zuiver uiterlijke, fysiek aangename omstandigheden de hang gewekt om alleen over het fysieke na te denken. En als niet al lang de neiging bestond om zich alleen met het materiële bezig te houden, dan was ook de neiging tot theoretisch materialisme niet zo sterk geworden als nu het geval is. Zo worden de zielen lijdender, terwijl het uiterlijke leven gezonder wordt gemaakt.”*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Terug naar het thuisblad