Over Rudolf Steiner

De volgende gegevens haalden we uit de "Lebenschronik Rudolf Steiners" , samengesteld door Hans Peter Schreiner in "Im Mittelpunkt der Mensch, eine Einführung in die ausgewählte Werke"(Fisher Taschenbuch Verlag,1985). Ook nog uit het overzicht in "Rudolf Steiner" van Christoph Lindenberg (Rowohlt 1992).

Wat dachten tijdgenoten van Rudolf Steiner ? Ga naar de anecdotes !

1861
Rudolf
Joseph Lorenz Steiner (Foto) wordt geboren in Kraljevetsj (toen Hongarije, nu KroatiŽ) op 25 februari, en gedoopt op 27 februari. Zijn vader Johann, een spoorwegbeamte, en zijn moeder Franziska Blie stammen uit Neder-Oostenrijk. De vader was oorspronkelijk jager en boswachter, maar om te kunnen trouwen wilde hij een vast werk, daarom verliet hij zijn geboortestreek. Als telegrafist was hij drie dagen en drie nachten na elkaar op post, dan werd hij voor 24 uur afgelost !
Rudolf Steiners moeder was een zeer zwijgzame vrouw.

1863
Zijn vader wordt stationschef in Pottschach. De familie blijft hier zes jaar wonen. In 1864 wordt zus Leopoldine geboren, in 1866 broer Gustav. Deze laatste is doofstom en zwakbegaafd.

1868
Verhuis naar Neudörfl, dat op een half uur van Wiener Neustadt ligt. Vader Steiner wordt ook hier stationschef (11 jaar).

Over zijn jeugd vertelt Rudolf Steiner zelf (kaart van de streek op het einde van het artikel).

1872
Rudolf Steiner gaat naar de technische school in Wiener Neustadt. Hij voelt zich aangetrokken tot natuurwetenschappelijke vakken. Hij begint met de lectuur van Kants "Kritik der reinen Vernunft" rond zijn zestiende. Hij geeft ook bijles aan zwakkere medestudenten.

1879
Einde van de middelbare school: met onderscheiding. Vader wordt verplaatst naar Inzersdorf tegen Wenen. De spoorwegmaatschappij doet dit om de zoon van hun personeelslid de kans te geven om te studeren aan de Technische Hogeschool in Wenen.

1882
Een docent aan deze hogeschool -Karl Julius Schröer- laat Steiner meewerken aan de uitgave van de natuurwetenschappelijke werken van Goethe.

1883
Einde van de studietijd.

1884
Rudolf Steiner wordt huisleraar bij de familie Specht. Daar werkt hij zes jaar als opvoeder van de vier jongens. Vooral het probleemkind Otto maakt bij hem de impulsen wakker voor zijn latere pedagogische en heilpedagogische arbeid.

1890
Steiner verhuist naar Weimar waar hij zeven jaar in het Goethe-Schiller archief zal bezig zijn i.v.m. de grote Sophien-uitgave van Goethes werk.

1891
Aan de universiteit van Rostock promoveert Steiner met een dissertatie die een jaar later verschijnt als boek:"Wahrheit und Wissenschaft".

1893
Steiners hoofdwerk,"De filosofie der vrijheid" verschijnt.

1894
Steiner bezoekt Nietzsche op zijn ziekbed.

1897
Verhuis naar Berlijn. Werkzaamheid als publicist.

1899
Huwelijk met Anna Eunike. Begin van de voordrachten aan de arbeidersschool (tot 1905).

1900
Rudolf Steiner stopt met het redactiewerk van het "Magazin für Litteratur".
Eerste contact met de Theosofische Vereniging en met Marie von Sivers (1867-1948).

1901
Op 17 november stelt Marie von Sivers de vraag aan Rudolf Steiner of het niet nodig was om in Duitsland een spirituele beweging in het leven te roepen. Deze vraag kunnen we beschouwen als het begin van de Antroposofische Vereniging.

1902
Rudolf Steiner wordt generalsekretär van de Duitse afdeling van de theosofische vereniging (opgericht in Berlijn op 19 en 20 oktober onder voorzitterschap van Annie Besant), Marie von Sivers wordt op zijn vraag secretaris.
Hij houdt voordrachten in gans het land, later ook in 't buitenland. De voordrachtreeksen worden gebundeld en (vanaf 1908) uitgegeven door Marie von Sivers. De verhouding tussen de Engelse theosofen en de Duitse afdeling wordt altijd maar slechter en leidt tot de oprichting van de "Bond voor antroposofische arbeid".

1910
'De Wetenschap van de geheimen der ziel' verschijnt.
Het eerste mysteriedrama wordt opgevoerd in München.
Steiners vader sterft, en in

1911
ook zijn vrouw, die sinds 1904 gescheiden van hem leeft.

1912
Oprichting van de Antroposofische Vereniging in Keulen op 28 december.

1913
De General Council van de theosofische vereniging besluit op 7 maart om de Duitse sektie uit te sluiten.
Grondsteenlegging van het eerste Goetheanum in Dornach (Zwitserland).

1914
Huwelijk met Marie von Sivers op 24 december.

Tijdens de eerste wereldoorlog wordt er druk gewerkt aan het Goetheanum.
De voordrachten gaan verder.

1919
Pogingen om in de na-oorlogse chaos de ideeën van de sociale driegeleding te doen ingang vinden mislukken. De eerste Waldorfschool wordt opgericht in Stuttgart.

1920
Tot 1924 geeft Steiner voordrachten en cursussen over natuurwetenschappen, landbouw, spraakkunde, geneeskunde, heilpedagogie, voor theologen, acteurs, economen, arbeiders, leraars. Tegenstanders worden aggressiever, verhinderen voordrachten.

1922
De Christengemeenschap, met hoofdzetel in Stuttgart, wordt gesticht in september in Dornach.

1923
Het eerste Goetheanum brandt af op 1 januari.

Oprichting van de Algemene Antroposofische Vereniging, met 12.000 leden over gans de wereld, tijdens de zgn. Weihnachtstagung (Kerstconferentie), 800 leden nemen deel.

1924
Rudolf Steiner houdt 81 karma-voordrachten, 50 daarvan in Dornach. Laatste reis naar het buitenland (Engeland). Op 28 september laatste voordracht voor de leden.

1925
Begin van de bouw van het tweede Goetheanum, naar het model van Steiner. Het werd niet meer in hout, maar in beton opgetrokken. Geopend in 1929.

Rudolf Steiner sterft op 30 maart in Dornach.Terug naar het thuisblad

*

*

*

*

*