Alcohol

In een ander boekje van Herbert Hahn, "Begegnungen mit Rudolf Steiner", lezen we iets interessant over de werking van alcohol.

[ ... ] " Zeer ernstig vatte Rudolf Steiner de negatieve werkingen op die alcohol op de huidige mens uitoefent. In het verleden had alcohol een opdracht, een missie : hij moest de mens losmaken uit de bloedsbanden en op zijn manier het (natuurlijke) helderzien uitdoven. Vandaag kan er van geen enkele positieve invloed van de alcohol meer sprake zijn. De fijnere innerlijke organisatie van de mens wordt erdoor tot verstarring gebracht, en er wordt een soort "tegen-ik" ingebouwd. Wie oefeningen doet in de zin van de geesteswetenschap breekt door ieder alcoholgebruik iets af van wat hij reeds bereikte. Hij benadrukte dat hij dit niet zei om op te roepen tot een dogmatische onthouding, of in de zin van een fanatiek anti-alcoholisme. Hij deelde dit enkel mee opdat de enkeling bewust met deze kennis zou kunnen leven en weten wat hij doet. Hijzelf ging alcohol zodanig uit de weg dat hij zelfs uitwendig gebruik vermeed. Zo spoorde hij ook aan om voor het bewaren van medicamenten in de toekomst andere middelen te zoeken als de verbinding met alcohol. Eveneens ried hij aan om voorzichtig te zijn met alle reukessencen, parfums. Van dewelke die in onze streken gebruikelijk zijn kon hij alleen lavendel en Eau-de-Cologne aanraden. " [ ... ]

In het boek "Humor und Heiterkeit im Leben und Werk Rudolf Steiners" wordt Fred Poeppig geciteerd :

" Een dame die van oordeel was dat het glas wijn dat ze iedere avond dronk toch niet schadelijk kon zijn, kreeg van Rudolf Steiner te horen : " Dat heeft dezelfde werking als zou u iedere dag een huis bouwen en het 's avonds weer afbreken !" Daarom ook kon hij op de vraag : "Welke werking heeft alcohol op wie aan geestesscholing doet ?' antwoorden : "Geen ... want wie aan geestesscholing doet drinkt geen alcohol !"

Terug naar de inhoudstafel A - D.