Inhoudstafel van Brug 114 ( december 2021)

Over liefde

Wie is een christen ?

De Grieks-Orthodoxen en covid

Islam en covid

Cosi fan tutti

5G*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Beste Lezer,
In de 20ste eeuw keken vele antroposofen nieuwsgierig uit naar het jaar 1998. Zou Ahriman iets van zijn werken laten zien zoals hij gedaan had in het jaar 666 en in het jaar 2 x 666 ? We zagen dan het jaar 3 x 666 komen en gaan en er gebeurde niets spectaculair. We moesten daarvoor wachten tot 9 september 2001.
Maar veel bleef nog bij het oude, van die termietenstaat die hij volgens Rudolf Steiner zou inrichten was nog niet veel te merken. Zovele soevereine naties nog op de wereld die onderling nog hetzelfde aantal conflicten uitvochten.
We vergaten dat Steiner ook gesproken had over de selectie van de slechtsten in de politieke hiërarchie, want dat was ook nog niet zo zichtbaar.
En kijk, dan breekt die coronacrisis uit en we zien dat in alle landen quasi hetzelfde scenario gevolgd wordt, met enkele lichte variaties om het niet al te veel doen op te vallen, hier eerst lockdown, daar eerst mondmaskers, hier enkele beperkingen teruggeschroefd, daar weer opgevoerd, absurde en willekeurige maatregelen, maar wel in alle landen op dezelfde manier.
Ook niet-antroposofen hebben ondertussen door dat de samenzwering een realiteit is, maar dat het geen mensenzaak is. Talloze internetpagina’s zijn eraan gewijd. We kunnen ze best samenvatten met onderstaande afbeelding die we op een Canadese site vonden.
François De Wit


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Over liefdeMeent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde ? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie.
De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den vader; de moeder tegen de dochter; en de dochter tegen de moeder;

(Lukas12:51-54)Mijn vrouw liet zich vaccineren achter mijn rug. Daarmee brengt ze haar eigen gezondheid en die van mij in gevaar.
Ze draagt een masker als we buiten wandelen. Alsof een covid-virus in haar neus zou kunnen vliegen. Ze gelooft alles wat ze in de media ziet en hoort en stuurt mij links door.
In één daarvan worden twijfelaars vergeleken met mensen die zich verzetten tegen de autogordel in de jaren 80.
Dat mensen vertellen over de bijwerkingen, dat interesseert haar niet.
"Waarom zou ik naar een video kijken over mensen die een auto-ongeluk hebben ?" zegt ze, "Ernstige bijwerkingen zie je maar één keer op een miljoen."
Ik zou kunnen repliceren dat niemand verplicht wordt om per auto te rijden, maar dat doe ik niet, ik discuteer niet met haar.
Ik leg haar uit wat ik allemaal op mijn website zet.
Maar noch zij noch andere familieleden zijn geïnteresseerd.
Mijn familie bewijst dat Mark Twain gelijk had toen hij zei dat het gemakkelijker is om mensen bij de neus te nemen dan om ze te laten inzien dat ze bij de neus werden genomen.
Mijn vrouw is niet dom maar mijn inzichten zijn voor haar onbespreekbaar.
Hoe kunnen we dan toch een treffelijk huwelijk hebben ?
Door niet over covid te praten natuurlijk.
We zijn doodeenvoudig overeen gekomen om in plaats van te discuteren te wachten tot de tijd de waarheid aan het licht brengt :
als covid niet weg is tegen januari 2022, dan heb ik gelijk;
als het weg is, dan heeft zij gelijk ( maar ze begint al te polsen om die datum op te schuiven).
Ik ben niet met haar getrouwd voor haar politieke inzichten.
Waarom zouden we een goed huwelijk kapot maken, alleen omdat één van ons (zij denkt dat ik het ben) het verkeerd voor heeft ?
"Hoe kun jij houden van iemand die zo'n verschillend standpunt heeft ?" vroeg ze me eens.
"Omdat dat standpunt niet is wat jij bent" antwoordde ik, "ik bemin jouw ziel, niet je geest."
Als je iemand bemint die het spoor kwijt is, dan blijf je bij hem/haar. (Ik weet ook dat zij mij bemint )

In alle nederigheid stel ik mijn huwelijk voor als een manier om de gevaccineerden tegemoet te treden. We gaan hen nooit intellectueel kunnen bereiken, via het hoofd.
Maar we kunnen ze bereiken via het hart, spiritueel. "Ik hou van je ziel."
Ik zeg tegen de gevaccineerden : je stond onder een immense druk. Ik neem je niet kwalijk dat je de overheid en de media geloofd hebt. Je werd bij de neus genomen.
Ik wou dat ik verkeerd was. Ik wil niet dat je beschadigd wordt.
Het gaat mij geen plezier doen om te zeggen : "Zie je wel ? Ik zei het toch !"
Ik heb nooit in mijn leven zo gewild dat ik het verkeerd voor heb. Want dan zou alles terug "normaal" zijn.
Zelfs als sommigen onder jullie spreken van ons in quarantaine te zetten, of erger, zeg ik : ik hou van jou. Ik wil niet dat er jou iets kwaad overkomt.
Sinds deze covidcrisis begon in maart 2020 ben ik voortdurend in de weer geweest om mensen wakker te maken.
We zijn allemaal lid van een grote menselijke familie. Wij zijn broers en zusters. God heeft een bedoeling met ons.( vrij naar Henry Makow PhD op 26 oktober 2021 –
https://www.henrymakow.com/2021/10/lets-not-demonize-the-vaccinated.html


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Wie is een christen ?De voordracht die Rudolf Steiner hield in Zürich op 17 december 1912, en die in GA 143 te vinden is werd ook afzonderlijk uitgegeven onder de titel “De liefde en haar betekenis voor de wereld”. Wij vertaalden alleen het begin van deze voordracht tot aan het gedeelte waar het antwoord gegeven wordt op de vraag “Wie is een christen ?”“Als we zeggen dat de mens op zijn huidig punt van ontwikkeling moet in contact komen met wat men kan noemen de Christusimpuls, dan kunnen we ons de vraag stellen : hoe zit het dan met een mens die nooit iets gehoord heeft van de Christusimpuls, misschien zelfs nooit de naam van Christus heeft horen noemen ? Zal deze mens dan onmogelijk de Christusimpuls kunnen opnemen omdat hij de naam van Christus nooit gehoord heeft ? Moet iemand theoretisch weten wat de Christusimpuls genoemd wordt opdat de kracht van de Christus in zijn ziel kan komen ? We zullen deze vraag beantwoorden door volgende beschouwingen over het menselijk leven van geboorte tot dood.
De mens verschijnt op de wereld; in zijn eerste jaren is hij half slapend. Hij moet eerst leren zichzelf als een Ik gewaar te worden. Van dan af wordt zijn zieleleven altijd maar rijker door al hetgeen hij opneemt langs dit Ik. Als de dood naderbij komt dan is dit zieleleven het rijkst, het rijpst, en we kunnen de grote vraag stellen : hoe staat het met ons zieleleven als het fysieke lichaam wegvalt ? Wat wij in onze ziel dragen aan levenservaringen, als levenswijsheid, dat neemt toe naarmate wij de dood naderen, maar ook verliezen wij bepaalde eigenschappen, en andere komen tevoorschijn, heel verschillend van mens tot mens. In onze jeugd vergaren wij kennis, doen levenservaring op, koesteren hoop op dingen die wij pas later kunnen realiseren. Hoe ouder wij worden, hoe meer wij beginnen te houden van de levenswijsheid. De liefde tot de wijsheid is niet egoïstisch, want deze liefde wordt groter in de mate dat wij de dood naderen, zij groeit naarmate de kans dat wij van deze wijsheid kunnen profiteren kleiner wordt. Altijd meer beginnen wij te houden van deze ziele-inhoud.
Geesteswetenschap kan op die manier zelfs een verzoeking worden als de mens beseft dat zijn volgende leven bepaald wordt door het verwerven van wijsheid in dit leven. Een flinke portie egoïsme kan aldus ontstaan die verder gaat over dit huidig leven heen, en daarin schuilt een gevaar. Zo kan het gebeuren dat verkeerd begrepen geesteswetenschap in de ziel een verzoeking kan worden.
( .... )

Wij verstaan onder karma dat wat in één leven een oorzaak is en in een volgend leven een gevolg draagt. In de zin van oorzaak en gevolg kunnen we als mensen niet echt van liefde spreken, niet in de zin dat een liefdesdaad later een vereffening meebrengt. Daden van liefde zijn daden die in feite niet een vereffening in een volgend leven verwachten.
Zo kunnen we bvb. werken en daardoor verdienen. Maar het kan ook zijn dat we werken en er niets mee verdienen omdat wij schulden moeten afbetalen, waardoor onze arbeid wellicht weinig vreugde oplevert. We kunnen ons voorstellen dat de mens al verteerd heeft wat hij nu door zijn arbeid moet verdienen. Hij zou liever hebben dat hij geen schulden had, maar nu moet hij werken om zijn schulden te betalen.
Dit voorbeeld kunnen we toepassen op ons algemeen menselijk handelen : alles wat we uit liefde doen is in feite een afbetalen van schulden !
Occult gezien brengt alles wat wat uit liefde geschiedt geen loon, het is een prestatie voor iets wat al verbruikt is. De enige handelingen waarvan wij in de toekomst niets hebben, dat zijn die handelingen die we uit echte, ware liefde doen. Dat is een waarheid om van te schrikken.
Gelukkig weten de mensen in hun bewuste leven daar niets van.
In hun onderbewustzijn echter weten alle mensen het maar al te goed, daarom plegen ze zo weinig daden van liefde. Dat is de reden waarom er zo weinig liefde in de wereld is : de mensen weten instinctief dat ze voor daden uit liefde in de toekomst niets hebben voor hun Ik.

Een ziel moet al zeer gevorderd zijn in haar ontwikkeling als zij vreugde beleeft bij handelingen uit liefde waar zij zelf niets aan heeft. De impuls daartoe is niet sterk in de mensheid; maar uit het occultisme kan men toch ook sterke impulsen voor daden van liefde verkrijgen.
Voor ons egoïsme hebben we zelf niets aan daden van liefde, maar de wereld heeft er des te meer aan. Het occultisme zegt : de liefde is voor de wereld wat de zon is voor het zintuiglijk leven. Er zouden geen zielen meer kunnen gedijen als de liefde uit de wereld zou verdwijnen. De liefde is de morele zon van de wereld.”

En net zoals een mens blij is dat de zon de bloemen in de wei laat bloeien, zo moet er ook zoveel mogelijk liefde in de wereld uitgezaaid worden. De geesteswetenschap geeft ons inzicht in de evolutie van de aarde, over het menselijk lichaam, over alles wat leeft en weeft. Wat betekent het nu als mensen niets van de geesteswetenscchap willen weten ? Als ze niets willen weten van de oude Saturnus, van de oude Zon en Maan ? Ongeïnteresseerdheid, het grofste egoïsme is het, als de mensen geen interesse hebben voor de wereld. Geïnteresseerd zijn in het wezen van de wereld, dat is de plicht van de mens.

“Zonder zinnelijke liefde zou er geen fysiek leven meer op aarde zijn; zonder geestelijke liefde zou er niets geestelijks meer ontstaan in de ontwikkeling. Als wij liefde oefenen, liefde onderhouden, dan stromen ontstaanskrachten, scheppende krachten naar en in de wereld. Als egoïsten kunnen wij natuurlijk maken dat er voor de toekomst geen scheppende krachten komen; maar de liefdesdaden en scheppende krachten uit het verleden, die kunnen we niet uitwissen. Wij danken ons bestaan aan de liefdesdaden die in het verleden gepleegd zijn. Als wij daardoor sterk geworden zijn, dan hebben wij ook een sterkere schuld t.o.v. het verleden, en al wat wij ooit aan liefde kunnen opbrengen is een afbetaling voor ons bestaan. Vandaar dat wij de daden van een hoogontwikkeld mens begrijpen, want een hoogontwikkeld mens staat in een grotere schuld t.o.v. het verleden.
Het is verstandig om onze schuld te betalen met daden van liefde. De impuls tot liefde groeit naarmate een mens hoger ontwikkelt. Wijsheid alleen volstaat niet. Liefde is datgene wat ons altijd verwijst naar levensschulden uit het verleden en omdat we voor het afbetalen van schulden niets hebben voor de toekomst, daarom hebben we zelf niets aan onze liefdesdaden. We moeten onze liefdesdaden achterlaten in de wereld, maar daar zijn ze ingeschreven in het geestelijk wereldgebeuren. Wijzelf worden niet volmaakter door onze daden van liefde, wel door andere daden, maar de wereld wordt rijker door liefdesdaden. Want liefde is het scheppende in de wereld.

Naast de liefde zijn er nog twee andere machten in de wereld. Hoe verhouden die zich tot de liefde ?
De ene macht is : de kracht, de sterkte; de andere is : de wijsheid.
Bij kracht kan men spreken van gradatie, van weinig kracht, tot grote kracht en almacht. En bij wijsheid evenzo, van onwetendheid, tot meer weten, tot alwetendheid.
Op dezelfde manier van gradaties in de liefde spreken, dat gaat niet. Men kan niet aldus bij liefde spreken van een gradatie zoals die bestaat voor Kracht en Weten, die tot almacht en alwetendheid kunnen evolueren. Onze eigen wezenheid wordt volmaakter hoe meer kracht en weten, wijsheid wij opdoen. Maar dat is niet het geval als we enkele wezens of meerdere beminnen; dat heeft op deze manier niets te maken met een vervolmaking van ons wezen. Liefde voor alles wat leeft kan men niet vergelijken met almacht. De begrippen kwantiteit, vermeerdering laten zich niet echt goed toepassen op de liefde. Het goddelijk wezen dat in de wereld leeft en weeft, kan men daarvan zeggen dat het almachtig is ? Vooroordelen vanuit ons gevoel moeten hierbij zwijgen : als God almachtig zou zijn, dan zou alles wat gebeurt door Hem geschieden, en dan zou de menselijke vrijheid onmogelijk zijn. Een almachtige God zou de menselijke vrijheid uitsluiten ! De almacht van God is zonder twijfel onbestaande als de mens moet kunnen vrij zijn. ( .... )

De allesomvattende eigenschap van de Godheid is niet de almacht of de alwetendheid, maar de liefde, de eigenschap waarvoor geen trappen van vergelijking bestaan. God is vol liefde, is reine, zuivere liefde, niet hoogste wijsheid, noch hoogste macht. God heeft de liefde behouden, de macht en de wijsheid heeft Hij gedeeld met Lucifer en Ahriman. De wijsheid heeft Hij gedeeld met Lucifer en de macht met Ahriman opdat de mens vrij zou kunnen zijn, opdat de mens onder invloed van de wijsheid zou kunnen verder evolueren.
Willen wij tot het uitgangspunt van al het scheppende komen, dan komen we bij de liefde uit; het uitgangspunt van al het levende is de liefde. Het is een andere impuls binnen de evolutie die maakt dat de wezens alsmaar wijzer en machtiger worden. Vervolmaking wordt bereikt door een toename van wijsheid en kracht. ( .... ) De ware liefde kan niet vermeerderen of verminderen. Die heeft een heel andere natuur dan wijsheid en macht. Liefde wekt geen hoop voor de toekomst, liefde is een afbetaling voor wat al gebeurd is. Zo treedt ook het Mysterie van Golgotha op binnen de wereldontwikkeling. Was dan de Godheid de mensheid iets verschuldigd ?
Door de invloed van Lucifer trok er een bepaald element in de mensheid waardoor iets dat er voordien was, van haar moest weggenomen worden. En datgene wat er dan introk was oorzaak van een neergaande beweging die dan werd tegengehouden door het Mysterie van Golgotha, de mogelijkheid om alle schuld af te betalen. De impuls van Golgotha is niet gekomen om de zonden van ons weg te nemen, de zonden die wij in de loop van de ontwikkeling begaan. De impuls van Golgotha is er gekomen om een tegengewicht te bieden t.o.v. wat door Lucifer in de mensheid ingetrokken is.
Nemen we aan dat iemand niets weet van de naam van de Christus-Jezus, niets van wat in de evangelies meegedeeld wordt, maar dat hij wel kennis heeft van het radicale onderscheid tussen het karakter van wijsheid en macht en dat van de liefde. Zo’n mens is in echt christelijke zin, ook als hij niets weet van het Mysterie van Golgotha, een christen. Wie de liefde zo kent dat hij weet dat de liefde er is om schulden te betalen en geen voordeel voor de toekomst oplevert, die is een christen. Het begrijpen van de natuur van de liefde – dat is christen zijn !

Met alleen maar antroposofie en de begrippen ‘karma’ en ‘reïncarnatie’ kan men een grote egoïst worden, als men daar niet de liefdesimpuls bijneemt, de Christusimpuls; want pas dan bereikt men wat het egoïsme van de antroposofie overbrugt. Men verkrijgt een evenwicht door het verstaan van de Christus-impuls.
Omdat de mensheid tegenwoordig antroposofie nodig heeft, daarom werd het haar gegeven. Maar er bestaat het sterke gevaar dat als antroposofie gepleegd wordt zonder de Christusimpuls, de impuls van de liefde, dat dan de mensen door antroposofie het egoïsme in zich alleen maar groter maken, dat ze het egoïsme kweken, zelfs over de dood heen. Daaruit mogen we niet concluderen dat men niet met antroposofie moet bezig zijn, maar we moeten leren inzien dat het begrijpen van de substantie van de liefde tot de antroposofie behoort.” ( .... )


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

De godsdiensten en de zgz. vaccins
We beginnen met de Grieks-orthodoxe godsdienst.
Op Youtube is een filmpje te zien van ong. 20 minuten (zie : https://www.youtube.com/watch?v=c6fZTbHsfqs) waar een Griekse pope een getuigenis voorleest van een andere Griekse priester-monnik die zo dom was om zich te laten vaccineren. De man die voorleest, Father Savvas Agioritis, onderbreekt telkens de getuigenis om te recapituleren of om zijn eigen commentaar erbij te voegen. Dat maakt het filmpje wat langdradig. In het filmpje horen we hem voorlezen in het Grieks, maar er werd ondertiteld in het Engels.

Voor de doorsnee Westerse mens klinkt het allemaal middeleeuws-magisch. Maar we moeten bedenken dat monniken die hun hele leven afgezonderd doorbrengen relatief ver van de beschaving zoals op de Athosberg, een totaal ander godsdienstig beleven hebben dan wij, zelfs als we antroposoof zijn. Want alles wat ons als moderne techniek omgeeft oefent een invloed uit op ons zieleleven en wij moeten dan veel meer innerlijke krachten opbrengen om tot het spirituele te geraken, om het spirituele aan te voelen ( Rudolf Steiner spreekt daarover o.m. in GA 224, zie verder in deze Brug ).Father Savvas : Ik wil met jullie de getuigenis delen van een priester-monnik die de fout beging zich te laten vaccineren. Dit is zijn relaas. Als iemand graag zijn naam wil weten, dan kan ik die jullie verklappen onder vier ogen. Het gaat om een priester in het gebied van aartsbisschop Hieronymos in Griekenland. Ik lees voor uit de tekst die gelukkig nog altijd op het internet te vinden is :

“Ik ga in het kort vertellen wat gebeurde nadat ik mijn eerste dosis van het Pfizer-vaccin gekregen had. God had mij meerdere malen tegengehouden door verschillende tekens te geven voordat ik het vaccin kreeg, maar ik ga ze niet allemaal vertellen wegens tijdsgebrek.
Toen ik op weg was naar het vaccinatiecentrum, juist voordat ik in de rij ging staan aanschuiven, voelde ik iets dat mij als het ware tegenhield.Toen ik dichterbij kwam, nam ik een stank waar, wat mij verraste.”

FS : je ziet : God waarschuwde hem en toch ging hij verder.

“Terwijl ik het vaccin kreeg stonden anderen buiten te wachten. Toen ik buitenging kon ik op een of andere manier niet meer mijn kalimafi opzetten ( = de hoofdbedekking van een priester). Ik was ontzettend beschaamd en ging buiten met mijn kalimafi in mijn handen.”

FS : zoals jullie merken begon hij de demonische invloed onmiddellijk te voelen. En hij was beschaamd om zijn kalimafi te dragen hoewel hij een priester is.

“Toen ik thuis kwam ging ik naar de badkamer om mijn gezicht te wassen. Ik keek in de spiegel en kreeg schrik van mijn eigen gezicht : wat een uitdrukking dat had ! De volgende dag ging ik inkopen doen in de plaatselijke supermarkt en omdat het de periode na Pasen was zou ik normaal de andere klanten gegroet hebben met ‘Christos anesti’ (Christus is opgestaan) of hun groet beantwoorden met ‘alithos anesti’ (Waarlijk, Hij is opgestaan).”

FS : zoals jullie weten zeggen wij 40 dagen na de Verrijzenis nooit kalimera of kalispera (goedendag of goedenavond), maar wel ‘Christus is opgestaan’. En de andere christen moet dan antwoorden ‘alithos anesti’ en nooit zeggen ‘insgelijks’.

“Als priester-monnik verbaasde het mij dat ik geweldig beschaamd was om ‘Christos anesti’ te zeggen tegen de winkeliers. Dat overrompelde mij.”

FS : hij begon zich te realiseren dat iets in zijn ziel niet in orde was.

“Een dag later ging ik een mis bijwonen in de lokale kerk, maar ik celebreerde zelf niet als priester. Toen ik het altaargedeelte binnenging, had ik het gevoel dat ik dood was.”

FS : jullie zien dat iemand die spiritueel leeft meteen het verschil merkt.

“De vreugde die ik anders voelde bij het misgebeuren was er niet meer. Ik had een gevoel alsof ik niet in het altaargedeelte stond, vóór het heiligste, maar alsof ik in een gewone kamer in een willekeurig huis binnentrad. Dit alles verraste mij, maar op dat ogenblik geloofde ik niet dat dit iets te maken had met het vaccin. Ik zag bekenden uit de parochie die hun gezicht van mij afwendden. De volgende dag ontdekte ik dat mijn geweten geweldig begon op te spelen. Het was alsof mijn hart doorboord was, met zo’n pijn die ik nog nooit in mijn leven gevoeld had. Ik vertelde dit aan een collega-archimandriet, en hij troostte mij met woorden in de trant van : dat is niet erg, zit er maar niet te veel mee in. Maar toen ik van hem wegging voelde ik dat de pijn in mijn geweten niet afliet en erger werd. Vanaf die dag bevond ik mij in een toestand van uiterste verwarring. Dat duurde 13 dagen. Ik kon niet slapen of kalm blijven.
Sta mij toe om te spreken over het ergste van al. Dag en nacht zag ik voortdurend satan recht voor mij, zijn gelaat op zo’n 2 cm van het mijne. Ik ging slapen en ’s nachts voelde ik hoe hij mij omarmde en ik helemaal koud werd. Ik begon de gebeden voor de H. Maagd Maria te lezen en ik voelde alsof mijn bloed brandde in mijn aderen. Ik voelde een vreemde aanwezigheid binnen in mij en die oordeelde mij. Het was huiveringwekkend, alsof iemand sprak : nu behoor je mij toe.”

FS : begrijpen jullie hoe vreselijk deze dingen zijn ? En het is de waarheid want we kennen deze mens persoonlijk. En deze woorden bewijzen ook een andere ervaring van een andere priester-monnik die duiveluitdrijvingen doet. De demon die in verdrukking kwam sprak de waarheid tegen zijn wil : ‘Waarom zeg ik u dat ? Ik wil het niet zeggen, maar ik word ertoe verplicht.’ De priester-monnik antwoordde : ik zet je niet onder druk. De demon antwoordde : ik word gedwongen het u te zeggen. En de demon vertelde hem : we deden een ceremonie voor de vaccins in een loge in Amerika.’ – De satanisten voltrokken een ceremonie voor de vaccins. De demon ging verder : al wie het vaccin neemt zal het nooit meer kunnen berouwen ( to repent, in het Grieks metanoéoo, tot andere gedachten komen, tot inkeer komen, vandaar : berouw hebben, boete doen - fdw) –
Dat lijkt hardvochtig te zijn (vanwege de geestelijke wereld – fdw). De priester vroeg dan : waarom zullen ze niet kunnen berouwen ? – De demon antwoordde : omdat ik binnen in hen zal zitten. – U ziet de overeenkomst met de eerste getuigenis waar de priester hetzelfde zei, namelijk dat hij satan binnen in zich voelde en op 2 cm van zijn gezicht zag, zeggende : gij behoort mij toe. De (tweede) priester sprak met de demon, de demon sprak uit de bezeten persoon, de demon zei hem : wie het vaccin neemt kan niet meer bekeerd worden omdat ik in hem zit. De priester vraagt door : hoe zit gij in hem ? – De demon antwoordt : door het bloed van de geaborteerde foetussen. –
Wij hebben vroeger al vernoemd dat voor dit vaccin foetussen gebruikt worden en dat die speciaal voor hun cellen vermoord werden. Deze cellen worden uit levende foetussen gehaald door deze atheïstische wetenschappers en dokters voor wie niets heilig en onaantastbaar is. Ze nemen ook organen weg van levende foetussen. Als de foetus dood is, dan zijn de cellen en organen onbruikbaar. En daarom nemen ze geen foetussen uit de vuilbak. Maar zelfs als ze het zo deden, dan is dat moreel gezien nog niet toegelaten, want er is sowieso een abortus aan vooraf gegaan. Hoe dan ook, in dit geval werden foetussen speciaal voorbereid voor een abortus. En zo geeft de duivel toe : ik zit al in diegenen die het vaccin via het bloed van foetussen namen.

Als je oppervlakkig op het internet zoekt zul je vele artikelen vinden die het gebruik van foetussen voor vaccins ontkennen of sterk minimaliseren. Maar er is ondertussen al genoeg informatie aan het licht gekomen wat betreft de praktijken in Amerikaanse abortusklinieken. Zie bvb. https://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/aborted-fetal-cells-and-vaccines-a-scandal-much-bigger-than-pfizers-whistleblower-ever-imagined/ – fdw


Aldus stemt deze verklaring van die demon overeen met de ervaring van de priester die zich liet verleiden om het vaccin te nemen.
Dus we lazen tot dusver dat hij beschaamd was om zijn kalimafi te dragen, om ‘Christos anesti’ te zeggen, hoe hij zich dood voelde in de altaarruimte, hoe iedereen zijn gezicht afwendde van hem omdat zijn gelaatsuitdrukking veranderd was, hoe hij 13 dagen lang niet kon slapen of tot rust komen, en het verschrikkelijkst van al, hoe hij het aangezicht van de satan voortdurend voor zich zag op ong. 2cm, en hoe de satan hem omarmde en hoewel hij trachtte om de gebeden te lezen, zijn bloed brandde in zijn aderen en iemand tegen hem zei : gij hoort mij nu toe. De priester vertelt dan :

“Ik was enkele dagen bij mijn familie gebleven, voor het geval van een verkeerde reactie op het vaccin en toen keerde ik terug naar het klooster waar ik verblijf. Toen ik daar de mis celebreerde, stelde ik vast dat ik er niets kon van begrijpen. Het was alsof ik dood was, ik haastte mij doorheen de liturgie, voelde mij zeer angstig, geen greintje vreugde, het was alsof ik geen priester meer was, zelfs geen gedoopte christen. Het kwam zover dat ik niet meer kon spreken alsof ik mijn stem was verloren. Mijn leven was duister en ik was in een voortdurende staat van wanhoop.”

FS : jullie zien dat deze persoon een fout begaan heeft en nederig gemaakt wordt. Dat wil zeggen dat hij een gelovig geweten heeft. Dat is zeer belangrijk. Anderen hebben dezelfde fout gemaakt en nadat ze de fout ingezien hebben, hebben ze gezwegen zodat anderen door hun ervaring niet kunnen gewaarschuwd worden. We gaan verder :

“Terwijl ik mij zo in een toestand van hopeloosheid bevond kwam er een mij bekende familie het klooster bezoeken. Ik sprak met de moeder. Ze zei tegen mij : vader, waarom spreekt gij zo ? Vele mensen nemen na hun eerste dosis niet een tweede. Gij moet ook geen tweede nemen.”

FS : zij sprak hem wat moed in.

“Toen ik deze woorden hoorde, voelde ik een zekere verfrissende dauw in mijn ziel binnenkomen.”

FS : dat kwam van God.

“Ik werd getroost door Gods genade.”

FS : omdat hij berouw had. God stuurt mensen om ons te troosten en ons te informeren. Op die manier werkt God in dergelijke situaties. Gewoon een woord, hoewel vaak niet eens ter zake, toont ons de weg. Dus deze vrouw zei : okee, je hebt een fout begaan, maak nu geen volgende, ttz neem niet een tweede dosis. We gaan verder :

“Over de wanhoop en de tranen die ik vergoot wil ik het verder niet hebben. Ik weet niet of het toeval is maar precies 40 dagen na het vaccin begon ik terug Gods genade gewaar te worden.”

FS : na 40 dagen begon hij te voelen dat hij terug gedoopt was. Hij kwam terug met boetvaardigheid. Dus hij beleed zijn zonde, onderging de ritus van vergeving en vergoot vele tranen. Zoals het hier staat : hij weende onophoudelijk 40 dagen lang en pas dan begon hij de genade van de H. Geest gewaar te worden.

“Ik begon vrede en troost te voelen, dat God mij vergeven had voor hetgeen ik gedaan had, hoewel ik zelfs niet wist wat er in het vaccin zat.”

FS : spijtig genoeg zijn er vele mensen als hem, die er niet bij stilstaan, er zijn anderen die door de tirannie of vrees of druk vanwege hun kinderen of dokter enz. ertoe gebracht worden om het vaccin te nemen. Hoe dan ook, als je de juiste informatie hebt, dan onderwerpt ge u niet daaraan. Deze arme kerel werd verleid maar heeft zijn daden gecorrigeerd. Dus na 40 dagen begon hij Gods vergevingsgezindheid gewaar te worden.

“Ik mag er niet aan denken wat met mij zou gebeurd zijn als ik de tweede dosis zou genomen hebben. Het enige wat ik kan zeggen is dat God medelijden had met mij. Hoewel ik mij nu beter voel heb ik nog altijd niet de toestand herwonnen waarin ik mij bevond vóór het vaccin. Naar mijn bescheiden mening is dit Pfizer-vaccin dat ik nam een teken, maar niet het beslissende teken. Zeer waarschijnlijk een voorloper van het definitieve teken van het Beest uit het boek der Openbaring.”

FS : deze laatste bedenking stemt overeen met wat een demon zei tijdens een ander exorcisme. Een goede vriend van mij, een gerespecteerde priester-monnik vertelde mij daarvan. Hij had een dialoog met een demon tijdens een exorcisme.

Het Markus-evangelie staat vol van uitdrijvingen van boze geesten. Is dat ook een van de redenen waarom Rudolf Steiner het aanbeveelt voor onze tijd ? In GA 124 “Exkurse in das Gebiet des Markus-Evangeliums” (blz. 161) : “Wij kunnen ons nu zelf op een bepaalde manier door de evangeliën laten inspireren. Zo was voor de tijd toen de Christus-gebeurtenis plaatsvond, het Mattheus-evangelie een goed inspiratieboek. Voor onze tijd geldt dit vooral voor het Markus-evangelie.” - fdw

De demon zei hem : ja dit vaccin is niet het ultieme teken maar het is toch een teken, een voorloper, en zij die zijn als gij die verliezen hun licht als ze het vaccin nemen. De demon ging verder : ‘een kleine man heeft ons geschroeid met zijn exorcisme !’ – Met deze kleine man bedoelde hij een priester die welbekend is en uitdrijvingen doet. En nu heeft deze kleine priester het vaccin genomen en is zijn kracht verloren. ‘Nu kan ik hem benaderen en zijn hand kussen !’
Daarvoor beefde de demon in aanwezigheid van deze Ouderling (presbyter). Maar nu dat de Ouderling het vaccin genomen heeft is hij in staat om zijn zegen te ontvangen. Dat stemt overeen met het relaas van de priester-monnik over wie we nu aan ’t vertellen zijn : hoewel ik mij beter voel, toch ben ik nog niet als voorheen, toen ik nog niet het vaccin genomen had. Jullie zien dat deze vaccins niet alleen fysiek schadelijk zijn maar ook spiritueel schade veroorzaken. We hebben deze getuigenis voorgelezen als een voorbeeld en het komt van een persoon die een correct kloosterlijk-godsdienstig leven leidt. Zoals we daarnet zeiden, als een mens een fout begaat die gevolgen heeft voor andere mensen, dan is het ten zeerste weldoend om deze misstap publiekelijk toe te geven. En dit om andere leden van onze Heilige Kerk te waarschuwen om niet dezelfde fout te maken. Zoals de H. Chrysostomos zegt : “de lauwe christenen leven in comfort.” De lauwe christenen zijn zij die alles tegelijk willen hebben :
de wereld, de Christus, hedonisme, hebzucht, ijdelheid, erbij horen, naar de kerk gaan, te communie gaan, biechten enz. Deze lauwe christenen veroorzaken de meeste schade aan de Kerk. En die geven hun fouten niet toe, want ze denken dat ze alles correct doen. Als zij een fout begaan, dan corrigeren ze die niet. Zij gaan in het openbaar geen berouw tonen om daardoor hun medemens te beschermen. Zoals in het boek der Openbaring staat zal God dit soort mensen uitspuwen. Het is beter om of gloeiend of koud te zijn, nooit lauw. Wie spiritueel koud is, kan nog altijd op een bepaald ogenblik inzien dat hij spiritueel blind is geweest en gloeiend worden. God wil dat we gloeiend worden. Maar de lauwen leven comfortabel. Spijtig genoeg zijn de meeste mensen tegenwoordig lauw. Zoals Vader Athanasios Mitilinaios zei : de meeste christenen zijn lauw. – wij zijn te lauw en moeten ophouden met lauw te zijn.
Voor een waarachtige mens van God bestaat de dood niet, dat is de realiteit. Dat zijn we vergeten en tegenwoordig zijn we bang voor de dood. Niet alleen vrezen we de dood, we vrezen ook om : een boete te krijgen, gevangenisstraf en vervolging. Onder geen enkele omstandigheid kan iemand zich christen noemen als hij bang is voor de dood. Als iemand angst heeft om te sterven, dan is hij een afgodendienaar of atheïst. Nee, een christen zou naar de dood moeten verlangen.

Ook in “Licht op de Weg” van Mabel Collins lezen we enerzijds “Dood het verlangen naar leven” en anderzijds “Acht het leven zoals diegenen die het leven begeren” dus onthecht te zijn van de wereld en toch met volle inzet actief te zijn in de wereld - fdw

De heiligen wilden sterven. De reden waarom christenen waarlijk willen sterven is opdat ze verenigd zouden zijn met de God die ze aanbidden en beminnen boven alles. Ze willen gaan en vreugdevol kijken ze uit naar de dood. Natuurlijk veroorzaken ze die niet zelf, ze plegen geen zelfmoord. Maar als de gelegenheid er is om martelaar en getuige te worden voor Christus, dan doen ze dat zonder schrik voor de dood. Spijtig genoeg hoort men dit niet meer van predikers, bisschoppen of priesters, maar zoals jullie weten hoort men het van de demonen. Een gerespecteerd priester-monnik die duiveluitdrijvingen doet vertelde me ooit wat een demon tegen hem zei. De demon zei : waarom zijn jullie christenen bang voor de dood ? Ik heb jullie verleid en bedrogen om het vaccin te nemen dankzij deze angst. Zoals die andere demon toegaf dat de vaccins zijn werk waren. Met zijn woorden : we deden een ceremonie in een loge in Amerika voor de vaccins ! – Dat is wat een demon toegaf ! En hij zei daarbij ook : waar waren jullie bang voor ? Voor jullie christenen bestaat de dood niet. –

Voor christenen bestaat de dood niet. Begrijpen jullie, broeders en zusters, hoe diep we gezonken zijn ?
In de evangeliën zegt Christus iets dat verwijst naar onze huidige situatie : toen Hij Jeruzalem binnenreed riepen de mensen : Hosannah, gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, ze riepen Jezus uit als de aangekondigde Messias. “Enigen der Farizeeërs uit de schare zeiden echter tot Hem : Leraar, wijs uw discipelen terecht. Maar Hij gaf ten antwoord : Ik zeg u, indien dezen bleven zwijgen zouden de stenen het uitroepen.” (Lukas 19:39)
De gelijkenis met onze huidige situatie : de priesters en de bisschoppen proclameren niet meer dat de dood overwonnen is, maar nu doen de demonen het : hoe bang zijn jullie christenen voor de dood ?-

En allemaal lopen ze om het vaccin te krijgen. Wat niet eens een vaccin is, maar een gentherapie-technologie die de mensheid wil onderdrukken. Dat is het doel, de reden waarom er altijd maar boosters zullen nodig zijn. Er zijn mensen die zeggen dat er 7 dosissen zullen toegediend worden. De demonen zeggen dat ook. Zij die verleid werden om de eerste of tweede dosis te nemen zullen hopelijk de volgende niet meer nemen. Moge ze berouw tonen, treurig zijn en biechten want hun heil is in gevaar. We moeten allen waakzaam zijn ( Markus 13:37 : “Wat Ik u zeg, zeg Ik allen : Waakt !”).

Ik zal nu de getuigenis van een andere priester-monnik voorlezen die op het internet te vinden is tenzij het al gewist werd. Want wat de waarheid is wordt tegenwoordig gecensureerd op het internet. Het internet is van satan. Spijtig genoeg wordt het niet gecontroleerd door Gods mensen. Ze verwijderen wat ze willen, ze halen zo veel mogelijk weg van wat goed en eerlijk is. Dus deze priester-monnik die zijn getuigenis op het internet zette zei : ik ging ervan uit dat het vaccin niets voorstelde. Dus ik ging en kreeg het. Nadat ik het gekregen had verloor ik mijn gebed ( bedoelt hij : zijn gebedskracht ? –fdw). Ik voelde de satan komen en mij omarmen, veertig dagen lang kon ik zelfs niet zeggen ‘God wees mij genadig’. Deze priester heeft dit openlijk getuigd. Ik ken hem persoonlijk. Hij is van een klooster op de Peloponnesus. Hij spoort iedereen aan om niet dezelfde fout als hij te maken en wie al een dosis gehad heeft, om er geen verdere te nemen want die zullen nog meer schade doen zowel lichamelijk als geestelijk.

Dit zijn de dingen die ik jullie wilde vertellen, broeders en zusters. Zoals jullie zien zijn er vele getuigenissen van vele mensen. God doet zelfs de demonen een getuigenis afleggen. Wat zei die demon ook alweer tegen de priester-monnik tijdens het exorcisme ? “Waarom zeg ik dit alles ? Ik wil het niet zeggen maar ik word ertoe verplicht.”
We moeten ons herinneren natuurlijk dat ook de duivel liegt. Maar er zijn momenten dat hij de waarheid spreekt, vooral als hij ertoe verplicht wordt door de gebeden die tijdens een exorcisme gebruikt worden. Net zoals we in de evangelies lezen dat de demonen de waarheid spraken toen ze tegen Jezus zegden : Gij zijt de Zoon van God. De demonen beleden dat Christus God is.
Laat ons rekening houden met deze dingen zodat we niet in de valstrik van satan lopen. Want zoals jullie kunnen ervaren gebruikt satan al zijn macht om de hele mensheid in zijn val te doen lopen. Opdat hij er zo veel mogelijk kan doden. Dat is de moordenaar die satan is ( Johannes 8:44 “Die was een mensenmoorder van in den beginne en staat niet in de waarheid”).

Over heel de wereld is dit nu tot een hoogtepunt aan ’t komen. De duivel wil zo veel mogelijk zielen vangen, dat is zijn ultieme doel. Als al deze vaccins zo goed zouden zijn, waarom willen ze die dan verplicht maken ? Iets wat goed is heeft geen dwang nodig. Zie naar de Christus, telkens Hij iemand genas, vroeg Hij eerst : Wilt gij gezond worden ? Maar de heersers van tegenwoordig willen ons verplichten om genezen te worden. wat zij als genezen beschouwen tenminste. Feit is dat ze ons niet willen gezond maken maar juist het tegenovergestelde. Want we weten dat deze vaccins onvruchtbaarheid veroorzaken en duizenden van schadelijke bijwerkingen. Meer dan 2 miljoen alleen al in Europa, meer dan 600.000 in Amerika. Meer dan 21.000 doden in Europa en 14.000 in Amerika. Dit zijn officiële statistieken, je kunt ze online vinden. Maar wij moeten geen idioten zijn. Onder geen enkel beding zullen wij deze dingen accepteren die de Boze ons wil verkopen.
Moge God ons alle zegenen, mogen Johannes de Doper ons leiden, niet alleen om zelf geen kwaad te bedrijven maar ook om het aan de kaak te stellen als wij het zien. Wie wegkijkt en zwijgt als hij zonde ziet wordt medeplichtig en helpt de zonde.
Dat wat ik jullie vertel, vertel het aan anderen, laat het aan onze broeders weten opdat ze niet in de val van satan trappen en het Koninkrijk Gods verliezen. Amen.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Islam en vaccinatieDe Raad van Islamitische Geestelijken ( Oelama) in Zuid-Afrika liet deze verklaring verschijnen in maart 2021. De moslims houden zich aan voedselvoorschriften en noemen alles wat toegelaten is ‘halal’ en wat verboden is ‘haraam’.
Vaccins beschouwen ze als haraam omdat Allah de mens verbiedt om schadelijke stoffen tot zich te nemen. Omdat een vaccin een diverse cocktail is van bacteriën, foetuscellen, cellen en bloed van dieren, chemicaliën en neurotoxines, zijn vaccins voor moslims niet toegelaten, lezen we in de tekst.

“Doodt niet uzelf, inderdaad Allah is de Meest Barmhartige voor jullie.”
( Koran 4:29)
“Werp uzelf niet in de vernietiging door uw eigen hand. Doe goed, want Allah bemint zeker diegenen die goed doen.”
(Koran 2:195)

“Wie kennis neemt van de overweldigende bewijzen van de duidelijke schade van de “vaccins” van de huidige criminele kapitalistische geneesmiddelenindustrie, kan als een echte moslim nooit geloven dat er ‘Shifa’ (genezing) zit in dit brouwsel van neurotoxines en gifstoffen.”

( ... )

“Als je maar een blik werpt achter de gesofisticeerde façade van de propaganda van de farmaceutische industrie, dan vind je de gepubliceerde studies van medische experten die zonder enige twijfel bewijzen dat de “vaccins” onherstelbare schade toebrengen aan het menselijk lichaam.

Dat maakt het meer dan duidelijk dat het ontoelaatbaar is om ‘najaasat’ in onze aan Allah toevertrouwde lichamen te injecteren.
Het uitgangspunt van de Shariah op dit ogenblik is dat de “vaccins” zoals ze nu gekend zijn ‘haraam’ zijn en dus zal de moslim als hij dit brouwsel neemt, zich voor zijn Schepper moeten verantwoorden.
Voor een moslim die voorstander is van vaccins, valt de bewijslast op hem : hij moet het bewijs leveren dat dit overduidelijk ‘haraam’-brouwsel toegelaten zou zijn voor moslims.

Deze taak zal een zeer moeilijke zijn, gezien de bewijzen van de gevaren en schade van vaccinaties overdonderend zijn sinds men ermee begon op het einde van de 18de eeuw. Vandaar dat het ‘waajib’ is om af te zien van de ‘rijs’ (vuiligheid) van de “vaccins”, net zoals het vanzelfsprekend ‘waajib’ is in de Islam om af te zien van het nemen van een gekend vergif in een gezond lichaam.”

“Hij maakt wettelijk voor hen wat is goed en zuiver en verbiedt hen wat is slecht en onzuiver.”
(Koran 7:157)

Najaasat = onzuiverheid, vuiligheid

Waajib : een voorschrift dat beloond wordt als je het volgt en bestraft als je het overtreedt –fdw


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

Cosi fan tutti ....Is de titel van een bekende opera van Mozart : “Iedereen doet het”.
Het is ook de titel van een artikel van Piero Cammerinesi dat op 25 juli 2021 verscheen ( op de website liberopensare.com ).
De auteur probeert te achterhalen waarom zo vele mensen zo gewillig de vaccins namen en nemen.
Het artikel begint met het citaat uit het evangelie van Lukas (12:51-54) :


Meent gij, dat Ik gekomen ben, om vrede te geven op de aarde ? Neen, zeg Ik u, maar veeleer verdeeldheid. Want van nu aan zullen er vijf in een huis verdeeld zijn, drie tegen twee, en twee tegen drie.
De vader zal tegen den zoon verdeeld zijn, en de zoon tegen den vader; de moeder tegen de dochter; en de dochter tegen de moeder;

(Lukas12:51-54)


Enkele dagen geleden vertelde mijn zoon – die werkzaam is in de televisie/filmsector – hoe het merendeel van zijn collega’s en dertig- tot veertigjarigen volledig voor het vaccin gaan.
Persoonlijk heb ik dit kritiekloos aanvaarden altijd onbegrijpelijk gevonden, vooral in een leeftijdsgroep die psychologische gezien eerder geneigd is tot in-vraag-stellen of zelfs te rebelleren.
Ik vroeg hem : “Maar hebben jouw vrienden zich dan niet geïnformeerd over die vaccins ? Hebben ze de bijsluiters gelezen ? Het zijn toch intelligente mensen, weten ze dan niet dat het om een gentherapie gaat waarvan de effecten op korte termijn onbekend zijn en op lange termijn nog veel minder ? Waarbij de gezondheidsspecialisten zelf toegeven dat het niet beschermt tegen infectie en besmetting. Waarom doen ze het dan ?”
Mijn zoon, zelf een groot voorstander van therapeutische vrijheid, antwoordde :
“Ja, natuurlijk, ik heb ze alles doorgestuurd wat ze nodig hadden om tot een gefundeerde keuze te komen maar ze antwoordden : ja, we hebben het gelezen, maar we willen gewoon dat er een einde komt aan deze miserie, we willen gewoon terug normaal kunnen leven, reizen, uitgaan, vliegen enz. en daarbij ... iedereen doet het, het is gewoon correct om het te doen, vooral ter wille van de anderen, voor de gemeenschap.”
“Dus”, zei ik, “ze brengen hun gezondheid in gevaar, riskeren misschien zelfs hun leven door zich te onderwerpen aan een gentherapie waarvan niemand de gevolgen kent, gewoon om terug een “normaal leven te kunnen leiden” ?
“Zo is het, ze lezen, ze bekijken de video’s maar uiteindelijk is enerzijds de voortdurend herhaalde vaccinreligie-mantra en aan anderzijds de afkeuring door de sociale omgeving sterker ....”


Iedereen doet het ....


“In de ene zaak na de andere zien we dat conformisme de gemakkelijkste weg is, de weg die leidt naar privilege en prestige; de dissident betaalt een persoonlijke prijs.” ( Noam Chomsky )

Als we deze uitspraak toepassen op Chomsky zelf dan kan hij geen dissident zijn want zijn prestige bleef onaangetast. Het was ook merkwaardig dat hij in 2001 geen graten zag in de officiële versie van de 9/11-gebeurtenis en nu in de discussie over covid19-vaccinatie zegt dat ongevaccineerden in de maatschappij zouden moeten geïsoleerd worden. – fdw (zie : https://www.breitbart.com/politics/2021/10/25/noam-chomsky-unvaccinated-should-be-isolated-from-society/).

Vijftig jaar na 1968 zijn we getuige van een complete ommekeer in de attitude van de jonge mensen : van non-comformisme te allen prijze naar onkritisch conformisme.
Ik vind het daarom van fundamenteel belang om eerst en vooral te trachten dit fenomeen van conformisme dat nu een algemene ingesteldheid schijnt te zijn, te analyseren, vooral in het geval van de jongeren.

Wat vooral opvalt na een jaar van zgn. pandemie is de verwarring die heerst niet alleen bij de aanstichters maar nog meer bij hen die eronder geleden hebben. Hoeveel verklaringen werden er niet afgelegd en later terug tegengesproken ? Eerst was er de theorie dat het virus ontsnapt was uit een labo in Wuhan en die onmiddellijk als fake nieuws gebrandmerkt werd ( en vervolgens zoveel mogelijk gecensureerd op YouTube, Facebook, Twitter enz.) en vandaag wordt die theorie aanvaard en waarschijnlijk geacht; maskers werden effectief verklaard zonder enige wetenschappelijke studie en worden vandaag in vraag gesteld; dan de remedies : hydroxychloroquine en ivermectin waren eerst niet alleen nutteloos maar zelfs schadelijk en vitamine D werd ook nutteloos genoemd hoewel het zeer goed geweten is dat deze vitamine een gunstige invloed heeft op het immuunsysteem.
De beschamend vervalste studie over hydroxy-chloroquine in het medisch tijdschrift The Lancet werd teruggetrokken na een brief van 120 researchers van overal ter wereld die de wetenschappelijke basis van de studie in twijfel trokken.
Terwijl de gezondheidsorganisaties bereid waren om om ‘t even welk risico te nemen met experimentele vaccins, pasten ze overdreven pijnlijk alle veiligheidsprotocollen toe als het ging over medicijnen waar geen patenten meer op rusten – en dus geen winst meer opleveren – hoewel deze al tientallen jaren hun nut bewezen hadden.
Dan gaan we het nog niet hebben over de vaccin-tralala : effectief/ niet erg effectief, veilig / risico op bijwerkingen, alleen boven de 60 jaar/ nee, ook boven de 40, nuttig voor min 12-jarigen/ nutteloos voor jongens.
Of de merken : beter AstraZeneca, nee, Pfizer is veiliger, ik neem Johnson & Johnson… een echte vlooienmarkt… Voor elk wat wils, aan gunstige prijzen …

Maar in troebel gemaakt water kunnen de groepen die dit aansturen beter hun doelen bereiken, zoals Rudolf Steiner ons vertelt :


[De groepen die op occulte wijze iets willen bewerkstelligen ] “zorgen ervoor om niet enkel één stroming (in de openbaarheid) te laten vloeien; ze laten deze stroming doorkruisen door een andere en de twee stromingen beïnvloeden elkaar. Men bereikt namelijk niet veel wanneer één stroming om zo te zeggen altijd rechtdoor loopt; vaak wordt er vanaf de zijkant een licht geworpen op deze stroming zodat er verwarring ontstaat en er vele sporen uitgewist worden zodat er een onontwarbaar kluwen ontstaat. Dit is zeer belangrijk. Vandaar ook dat bepaalde occulte stromen die een opdracht willen volbrengen vaak twee tegengestelde objectieven schijnen na te streven. Deze twee objectieven werken dan zo dat in feite alle sporen uitgewist worden.”
( uit GA 173, Dornach, 9 december 1916 )


Hoe is het mogelijk dat trouwe kijkers van TV-programma’s waarin om de andere dag het tegengestelde te horen is van wat de dag voordien gezegd is, niet beginnen te twijfelen ?
Blijkbaar tellen feiten nu niet meer mee, het enige wat telt is het verklarend verhaal ( narratief, zoals men nu graag uit het Engels overneemt –fdw).
Zij die het officiële verhaal in vraag stellen worden door de “bewakers van de waarheid” op arrogante, neerbuigende toon naar de feiten gevraagd, maar de traditionele media, die mogen alles verkondigen en ook het tegengestelde ervan. En geen enkele journalist komt met een tegenargument.

Maar de belangrijkste medestander van het totalitaire regime dat zich meer en meer vestigt, dat zijn de mensen zelf, ondertussen slachtoffer van een algemene kenniskortsluiting (onze vertaling van het Engelse ‘cognitive dissonance’ –fdw).

Meer dan anderhalf jaar al zijn we nu getuige van een psychologische actie, een psychologische oorlogsvoering die resulteerde in miljoenen angstige en gedemoraliseerde mensen die dusdanig gemanipuleerd werden en worden dat hun denken en voelen automatisch reageert op bepaalde slagzinnen en trefwoorden volgens een voorafbepaald schema.
Het bewijs dat dit manipulatieplan zeer effectief is kunnen we aflezen aan het feit dat mensen het officiële verhaal niet in vraag stellen, ook niet als ze geconfronteerd worden met feitelijke informatie en logica.

Je wijst hen op de menigvuldige contradicties in het officiële verhaal : het haalt niets uit;
Je bewijst dat de foto’s van mensen die op straat lagen te sterven in China in maart 2020 nep waren : het haalt niets uit;
Je toont aan dat de statistieken van de overlijdens gemanipuleerd zijn : het haalt niets uit;
Je kunt bewijzen dat de PCR-testen niet correct gedaan werden : het haalt niets uit;
Je legt alle studies onder hun neus die aantonen dat maskers niet werken : het haalt niets uit;
Je ontmaskert de fantastische percentages van besmettingen en sterfgevallen : het haalt niets uit;
Je bewijst met feiten in de hand dat de intensieve afdelingen van dit of dat hospitaal half leeg waren terwijl beweerd werd dat ze overvol waren : het haalt niets uit;
Je wijst op de overlevingskansen van mensen onder de 70 jaar : het haalt niets uit;
Je legt de cijfers van schadelijke bijwerkingen van het vaccin voor : het haalt niets uit;
Je mag wijzen op de risico’s en overbodigheid van vaccins voor kinderen : het haalt niets uit.
Ze blijven het officiële verhaal geloven.

Deze mensen hebben hun rationaliteit vaarwel gezegd en zijn door een totalitaire denkwijze overweldigd en deze bepaalt de sociale realiteit die ze waarnemen en die ze verdedigen omdat ze menen dat hun gezondheid ervan afhangt. Feiten hebben geen betekenis meer voor hen.
Het is bekend, dankzij de studies over menselijk gedrag, hoe zeer onze basiswaarden, resultaat van vroegere conditionering, ons vermogen om correct waar te nemen, bepalen. Maar toch, het verhaal is zo controversieel en zo vol contradicties dat we ons moeilijk kunnen voorstellen hoe zelfs mensen zonder enige medisch-wetenschappelijke scholing er kunnen intrappen. En toch doen ze het : de grote meerderheid van de wereldbevolking staat geduldig in de rij om dosissen te krijgen van een experimenteel vaccin waarvan niemand het effect kent en waarvoor niemand verantwoordelijkheid neemt als er schade op lange termijn van komt. Noch de farma-industrie die ze maakt, noch de gezondheidsinstanties die ze toedienen, noch de Staat die ze verplicht maakt. Zelfs nu in Italië de maskerplicht (voorlopig) is afgeschaft, zien we nog bijna de helft van de mensen ermee rondlopen. Het kuddegedrag, het “Così Fan Tutti”…( Iedereen doet het).

Nu kunnen we ons afvragen : waarom ? Waarom heeft het grootste gedeelte van de wereldbevolking het kritisch denken opgegeven ? Waarom hebben zelfs de mensen die traditioneel de meeste vorming en accuraatste waarneming bezitten zich laten op sleeptouw nemen door deze golf van tegenstrijdige en willekeurige informatie, aanbevelingen, verboden en verplichtingen ?

Eerst en vooral moeten we vaststellen dat de grote medeplichtige, de echte Big Brother in dit schouwtoneel waarvan we allemaal deel uitmaken, Big Tech is.
Zonder de ondersteuning van de sociale media – natuurlijk samen met de traditionele media – zou dit scenario van terreur en manipulatie van de hele planeet niet mogelijk geweest zijn.
Op een paar maanden tijd werden duizenden YouTube kanalen en miljoenen Facebook posts gecensureerd. Het Twitter account van de voormalige US president werd geblokkeerd en verwijderd; Greenmed.info, een site met info over natuurlijke geneeswijzen, werd zowel op Facebook als op Instagram verwijderd, waardoor de site een half miljoen volgers verloor.
LinkedIn verwijderde de account van Dr. Robert Malone die de veiligheid van de mRNA vaccins in twijfel stelde, hoewel hij één van de makers van dit vaccin was.
Het sociale netwerk Parler werd van het internet gegooid en zo ook de website van America’s Frontline Doctors die uitleg gaven over “niet-goedgekeurde” behandelingen tegen COVID-19. Dan zwijgen we nog over Wikipedia dat systematisch alles in een negatief daglicht stelt dat ook maar enigszins ingaat tegen de gevestigde belangen. En Facebook stuurt al een hele tijd dreigende boodschappen naar gebruikers wegens zgz. “extremistische inhoud.”
Informatie die tegen de agenda ingaat wordt gecensureerd of verwijderd, dat weten we. Maar wat over informatie die tegen deze agenda ingaat maar niet gevaarlijk genoeg is om verwijderd te worden ?
Die wordt aangepakt door Google. Want wat doet Google – de grootste zoekrobot ter wereld die meer dan 40.000 zoekopdrachten per seconde verwerkt- met deze informatie ?
Bedenk dat Google niet alleen maar een zoekrobot is; Google ontwikkelt en onderhoudt een netwerk van toepassingen dat alle zoekopdrachten verzamelt, analyseert en verkoopt. Door deze gegevens te gebruiken beslist Google wat soort informatie het eerst gezien wordt bij een zoekopdracht en ook wat nooit tevoorschijn komt (reden waarom verlichte geesten Google nooit gebruiken maar bvb. Duckduckgo – fdw )
In 2019 paste Google een algoritme aan om op effectieve wijze alle sites uit het zicht te houden die geen banden hadden met Big Pharma, zoals GreenMedInfo, SelfHacked, en Mercola.com.
Enkele van deze sites verloren op slag meer dan 90% van hun bezoekers.
Google’s links met Big Pharma en de biotechnologie zijn welbekend.
Zoals we zien neemt de druk van de aanhangers van het totalitarianisme altijd maar toe. Het is duidelijk dat deze Covid-19 operatie al lang voorbereid werd en nu in een beslissende fase gekomen is. Het doel is om de oude “realiteit” te vervangen door een nieuwe : “het nieuwe normaal”. Vanzelfsprekend kan dit niet verwezenlijkt worden door beroep te doen op de rede, maar wel door vrees en repressie. Daarom was het noodzakelijk om de meerderheid van de bevolking te terroriseren en geleidelijk maar met vaste hand te leiden naar een toestand van massa-hysterie, zodat deze kan gebruikt worden als een dodelijk wapen tegen de weinigen die zich verzetten tegen dit nieuwe normaal. Deze toestand werd al meer dan honderd jaar geleden voorspeld en de mensheid werd gewaarschuwd dat de beschaving zou ontsporen :

“Misschien kunnen we niet al in de huidige tijd iets doen tegen de totaal materialistische gang van de materialistische onvrije tijdssfeer. Maar we moeten tenminste leren om deze tijdssfeer toch als dwang aan te voelen. Daar moet het mee beginnen. We moeten geen begoochelingen koesteren. Want, als de wereld zo verder gaat in zijn ontwikkeling, zoals hij het in de zin van deze materialistische impulsen nastreeft, dan monden wij uiteindelijk uit in een ontwikkeling waarin men niet alleen de persoon die niet afgestempeld is (door de staat –fdw) zal verbieden ergens iets voor de gezondheid van de mensen te doen, maar waar men ook zal verbieden ieder woord dat gesproken wordt over een gebied der wetenschap, tenzij dit woord komt van iemand die een soort gelofte afgelegd heeft om niets anders te vertellen dan datgene wat toegelaten is in de zin van een materialistische wereldorde.
Tegenwoordig verbiedt men nog veel waarvan de mensen de dwang van het verbod niet gewaar worden. Maar er komen tijden dat niet alleen verboden zal zijn iedere niet-staatsgestempelde zorg voor de gezondheid der mensen, maar ook ieder woord zal verboden worden dat gesproken wordt tenzij het uit een instelling komt die door de materialistisch ontwikkelde machten gegarandeerd en gepatenteerd is.
Als men deze evolutie niet voelt aankomen, dan zullen we met volle zeilen naar een toekomstige “vrijheid” varen die erin zal bestaan dat er wetten zullen uitgevaardigd worden die niet toelaten dat iemand iets onderwijst als hij dat niet doet binnen een erkende instelling, wetten die alles verbieden dat maar van verre kan verwijzen naar zoiets als wat wij hier nu doen.
Omdat men niet ziet hoe de ontwikkelingstendensen gaan, houdt men er geen rekening mee.
Natuurlijk – dat willen we telkens weer benadrukken – kunnen we niet veel doen in onze tijd. Maar het moet met gedachten beginnen, met het gewaarworden van de dingen, en waarmee we kunnen beginnen, daarmee moeten we beginnen.”

( uit : GA 165, voordracht van 2 januari 1916 – en niet 7 januari, zoals in het originele artikel staat -fdw )

Niet alleen “cosi fan tutti” (zo doet iedereen) maar ook “cosi la pensan tutti” (zo denkt iedereen), en zij die niet zo denken worden een vijand die moet vernietigd worden.
Zij die niet meegaan in dit nieuwe normaal worden gemarginaliseerd, buitengestoten, en in de toekomst waarschijnlijk afgezonderd en van hun burgerlijke rechten beroofd.

“Uniformiteit voedt conformisme, en de andere kant van conformisme is intolerantie.”
(Zygmund Bauman)


We stellen een uiteenvallen binnen het mensdom vast. Niet alleen in het publiek domein maar ook in de persoonlijke sfeer; dit uiteenvallen wordt gepromoot door regeringen, media en vertegenwoordigers van de wetenschap, maar ook collega’s, vrienden en familie zitten er voor iets tussen.
Dit uiteenvallen werd beslist, gewenst en begunstigd door zij die willen verdelen om beter te heersen. Alles wat we in de laatste maanden zagen gebeuren getuigt ervan zonder enige twijfel.
Vrees, onzekerheid, tegenstrijdige aanwijzingen, een opeenvolging van elkaar tegensprekende besluiten, het (bewuste) ontbreken van enige logica binnen de aanwijzingen en verplichtingen, media- manipulatie, dat alles heeft tot doel om de zwakke nog zwakker te maken en hem te beroven van ieder referentiepunt en hem dan op te zetten tegen diegenen die met moeite en inspanning voor zichzelf vaste referentiepunten hebben vastgesteld.
Maar hoe was deze globale manipulatie mogelijk, speciaal in een land als Italië dat altijd uitblonk door creativiteit en onafhankelijkheid ?


“Er bestaan in de wereld manieren om op grote schaal ik zou zeggen suggesties te verspreiden. Als men suggestief wil werken op grote schaal dan moet men iets in de wereld zetten wat indruk maakt. Net zo goed als men individuele mensen iets kan aanpraten zonder dat ze het zelf door hebben ( Rudolf Steiner had daarvoor verteld over tsaar Alexander III – fdw), net zo goed kan hele groepen iets aanpraten als men daartoe de juiste middelen gebruikt, vooral als men weet wat deze groepen concreet samenhoudt. Men kan de kracht die in een persoon aanwezig is in een bepaalde richting sturen. Hij kan dan overtuigd zijn van zijn eigen vredelievendheid, maar wat hij doet, dat doet hij omdat hij onder invloed van het suggestief werken van iemand anders staat en hij doet dan iets volledig anders als wat zijn eigen overtuiging is. Aldus kan men hetzelfde met de emoties van grote groepen doen, als men de nodige kennis bezit, men moet alleen maar de juiste middelen kiezen. Men moet alleen maar een kracht die leeft maar geen bepaalde richting heeft door suggesties op grote schaal in een bepaalde richting duwen.”
( uit GA 173, Dornach, 9 december 1916 )


Dit suggestief werken op grote schaal is een groot succes geweest.
De slachtoffers behoren niet tot een uniforme groep, ze zijn cultureel, politiek en sociaal beschouwd divers. Het is een groep die voornamelijk bestaat uit mensen die vaarwel gezegd hebben aan het kritisch denken, ze kunnen oud of jong zijn, ontwikkeld of onwetend, rijk of arm.
Nochtans zijn er individuen die immuun zijn voor de psychologische manipulatie : mensen met kritische zin, zij die niet passen binnen een of andere groep, zij die in de marge leven. Het is billijk, om aan te nemen dat de meerderheid van hen op wie de manipulatie geen effect had, diegenen zijn die geen nood hebben om erbij te horen : de laaggeschoolden, de zelfstandigen, de op een of andere manier “partijlozen”. Dit soort mensen zijn wellicht minder gevoelig voor uitsluiting door de groep omdat ze anders denken, vermits ze zich niet identificeren met een of andere sociale groep.
Ik ga trachten uit te maken op welke manieren deze “ketters” erin slagen om te ontsnappen aan de Rattenvanger van Hamelen met zijn eenheidsdenken.
Ik zou ze in vijf categorieën kunnen indelen.

1) Eenvoudige mensen met een natuurlijke wijsheid zoals die oude vrouw die bromde : wie houden ze voor de gek met al deze dramatische nieuwsberichten iedere dag ? Ik heb de oorlog meegemaakt, bombardementen en razzia’s, toen hadt ge een reden om bang te zijn, maar toch niet voor een griep zeker.
2) Zij die bewust niet de traditionele media volgen, misschien zelfs geen TV hebben en daardoor ontsnapten aan de emotionele druk van de dagelijkse conditionering.
3) Zij die al langer twijfel hadden over het waarheidsgehalte van de media en na de eerste tegenstrijdigheden vragen begonnen te stellen en zelf op onderzoek gingen door alle beschikbare kanalen te raadplegen.
4) Zij die beroepsmatig op wetenschappelijk terrein werken en begrepen dat de haken en ogen in het officiële verhaal niet konden toegeschreven worden aan incompetentie maar aan bewuste verdraaiing. 5) Zij die geesteswetenschappelijk actief zijn en onmiddellijk doorhadden dat in het hele verhaal een dubbele bodem te vinden was.

Rudolf Steiner sprak over de ingesteldheid die we moeten hanteren t.o.v. de tragedies van onze tijd. Hij sprak in verband met de Eerste Wereldoorlog, maar wat hij zei is toepasselijk op onze tijd :


“Ik ben ervan overtuigd dat precies dit ogen sluiten voor deze dingen en in het praten over wat gebeurt vanuit een compleet gebrek aan objectiviteit, een der belangrijkste oorzaken is voor al het jammerlijke dat nu in de wereld geschiedt.
Want ook t.o.v. deze grote gebeurtenissen moet iedereen beginnen met zelfkennis. En het is al een stuk zelfkennis als men beseft dat op het ogenblik dat iemand zegt : al deze dingen gaan ons niet aan, wij willen alleen maar over zuiver occulte zaken horen – dat men daarmee op kleine schaal iets doet leven wat, samengevoegd en opgeteld uiteindelijk leidt tot de gebeurtenissen zoals wij die nu meemaken.
Want occult is niet alleen wat betrekking heeft op hogere werelden. Dat is natuurlijk verborgen voor zo goed als iedereen; maar occult, verborgen is voor vele mensen ook reeds datgene wat op het fysieke vlak gebeurt. En het ware te hopen dat veel van wat op dit gebied occult is, openbaar zou worden. Want, dat zo veel verborgen blijft voor velen, die dan toch een oordeel over die zaken willen vormen, dat is een van de bronnen van de miserie die we nu beleven.”

( uit GA 173, einde van de voordracht van 16 december 1916)


Zoals Rudolf Steiner in zijn tijd, sprak ook Giulietto Chiesa profetische woorden toen hij zei dat occulte, transnationale machten alles zouden doen om te winnen, al moeten ze er de hele mensheid voor vernietigen. Wat nu gebeurt is daar het bewijs van; daarom sprak hij ook van de noodzaak om vele kleine haarden van weerstand aan te leggen.

Giulietto Chiesa (1940- 2020) was een in Italië zeer bekende intellectuele duizendpoot : journalist, politicus, mediafiguur, schrijver, voordrachtgever –fdw

We leven vandaag in een apokalyptische tijd die ons confronteert met onszelf en onze moed. Apokalyps betekent openbaring en daarom is het de fundamentele taak van onze gemeenschap om werktuigen ter beschikking te stellen om de realiteit te ontmaskeren en een bijdrage te leveren voor een nieuwe sociale, culturele, politieke maar bovenal spirituele wedergeboorte.

Onze Grote Reset.

Deze oorlog kan alleen maar gewonnen worden als de boodschap duidelijk is dat “nooit, op geen enkel moment de mogelijkheid van een nederlaag bestond of zal bestaan”.
Maar we moeten, aan de andere kant, ons niets wijsmaken wat betreft de ontwikkelingen die nog voor de deur staan.
De reactie van een toenemend aantal mensen tegen de medische tirannie die op poten wordt gezet heeft niet belet dat de ontwikkeling van deze gezondheidsdictatuur vertraagd werd. Als geprobeerd wordt om de hele maatschappij om te vormen tot een pseudo-totalitair regime, dan gaat dat niet zonder onrust, chaos en gewelddadige rebellie.
Hoewel het proces om de mensen te conditioneren buitengewoon effectief was, zal er toch een moment komen dat men de weerstanders tot openlijke revolte zal aanzetten, waardoor ze dan kunnen onderdrukt worden en officieel gebrandmerkt worden als publieke vijanden. Dat is wat nu aan ’t gebeuren is.
Wat gaan dus de conformisten doen als ze geconfronteerd worden met diegenen die het nieuwe normaal niet accepteren ?
Simpel, zoals in de film Minority Report, gaan ze de ‘rebellen’ aangeven bij de beheerders van de sociale media of bij de politie die de wetten van de “democratische” regeringen doet naleven om op die manier hun leven te verwoesten of te beschadigen of tenminste hun stem te smoren of op een of andere manier uit het publiek forum te bannen.
Zoals Rudolf Steiner profetisch uitsprak in 1916:


“Het zal niet lang duren, eens we het jaar 2000 bereikt hebben, of er zal vanuit Amerika een verbod op het denken uitgaan, niet een rechtstreeks verbod, maar een soort van verbod voor alle denken, een wet die tot doel zal hebben al het individuele denken te onderdrukken. Van de ene kant is daar al een begin mee gemaakt in de materialistische geneeskunde waar ook niet meer over de ziel mag gesproken worden, waar alleen op basis van uiterlijke experimenten de mens als een machine behandeld wordt.”
( uit GA 167, voordracht in Berlijn 4 april 1916)


We geloofden waarschijnlijk niet dat deze voorspelling zou uitkomen, zo snel en zo correct. Nochtans hadden Steiners voorspellingen over een komende tweede wereldoorlog, dollekoeienziekte, de ondergang van de Westerse beschaving, technocratie ons al kunnen overtuigen dat deze ontwikkeling er stond aan te komen.
Nu echter toch nog altijd zo’n 20 à 25% van de bevolking hun kritisch denken intact hebben gehouden, is het moeilijk voor de agendavoerders om iedere afwijkende mening te doen verdwijnen.
Er wordt nu geprobeerd om de tegenstanders etiketten op te plakken als : antisociale complotdenkers, ontkenners, antivaxer-desinformatie, potentieel gevaarlijke terroristen enz. zodat deze mensen kunnen weggezet worden als onverantwoordelijke monsters die de maatschappij uitspuwt.
Ook hier vinden we reeds bij Rudolf Steiner iets over het misbruik van de taal :

[ Steiner legt uit dat van Rome nu de sterkste impuls van het materialisme uitgaat, maar haar vertegenwoordigers noemen zich spiritueel en behoeders van het bovenzinnelijke ]
“Ziet u, als men in de wereld iets wil bereiken, dan gaat het erom – als dat doel het tegengestelde is van wat in de normale richting van de ontwikkeling van de mensheid gaat – om zijn streven een naam te geven die het omgekeerde is van wat dit streven inhoudt. De mensheid moet leren om dit vertrouwen op woorden achter zich te laten en zij is daar ook mee bezig.”
( uit GA 197, voordracht in Stuttgart op 21 september 1920 )


De techniek om de taalinhoud te veranderen is al heel algemeen – denken we maar aan uitdrukkingen als “humanitaire oorlog”, “vredesmissie”, “democratie”, “anti-fascisme” “volksgezondheid” die in feite het tegenovergestelde betekenen – en dat zal nog drastischer worden. Wat dan zeker gaat leiden tot sociale confrontatie tussen hen die zonder aarzelen de veranderde woordinhoud aannemen en zij die absoluut willen voor zichzelf denken.
Deze laatste zullen zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Men zal ze kunnen afzonderen, verbieden om te reizen, hen geen ruimte geven in de media, censureren, hun accounts verwijderen op sociale media en zelfs bij hun bank, maar omdat de schijn van democratie toch moet in stand gehouden worden, zullen ze hen niet met geweld kunnen laten verdwijnen.


“De elites in het Westen hebben ingezien dat als je begint de macht te verliezen om de mensen met geweld te beheersen, dat je dan hun denken moet beheersen.“
Noam Chomsky

Vandaar dat de meest waarschijnlijke strategie zal zijn om de weerstand te forceren tot wanhoop zodat de mensen ondoordacht beginnen worden. Wanneer dat gebeurt, dan komen de straatrellen. Dit is bezig in Frankrijk en Griekenland. En dat is ook de bedoeling. Want op die manier kunnen de antivaxers voorgesteld worden als gewelddadige extremisten die het leven van respectabele burgers in gevaar brengen : “Zie je wel dat zij die niet willen gevaccineerd worden een gevaar voor iedereen zijn ? Nu kunnen jullie het met eigen ogen zien !”
Een klassieke tactiek, maar nog altijd bruikbaar.

Macht moet absoluut de mensen die ze het zwijgen wil opleggen kunnen voorstellen als “extremisten,” “terroristen,” en “de gestoorden,” vooraleer ze de anderen kan opzetten tegen deze.
Kort gezegd, er wordt geprobeerd om een nieuwe apartheid te installeren, deze keer niet van wit tegen zwart maar van gevaccineerden tegen ongevaccineerden; en aldus komt het racisme dat je langs de voordeur buitengewerkt hebt, langs de venster terug binnen.
Spijtig genoeg ziet het ernaar uit dat ze dit doel gaan bereiken.
Hoe kunnen we diegenen verdedigen die nog altijd geloven in het vermogen om kritisch te denken ? Want het is hier geen kwestie van vaccin-ja/vaccin-nee, maar van denken-ja/denken-nee.

Zij die de keuze gemaakt hebben om zich te laten vaccineren omdat ze verplicht werden of omdat ze zich geïnformeerd hebben en geloven dat de voordelen groter zijn dan de risico’s, moeten we respecteren en niet bespotten, maar wij, bewust niet-gevaccineerden, mogen dan ook hetzelfde verwachten van hun kant.

In ieder geval moeten we ons niet wijsmaken dat de “Meesters van de Wereld” hun pogingen zullen opgeven, volgens mij zelfs integendeel, de druk zal nog toenemen, en hun strategie een versnelling hoger gaan, totdat mensen er genoeg van hebben en de sociale onrust serieus begint.
Als het zover komt, dan zou dat hun overwinning kunnen betekenen. Wij zullen de ‘extremisten’ zijn voor wie ze gewaarschuwd hebben; ze kunnen met ons doen wat ze willen en onze voormalige vrienden zullen het goedkeuren of gedogen.
Maar we zijn met velen en meer en meer gemotiveerd; we leven niet meer in de nazi-tijd of de goelag-dagen van de Sovjet-Unie.
Ze kunnen ons afzonderen, verbieden om te reizen, onze protesten uitgommen, ons censureren, onze opinies niet openbaar laten worden, onze bankrekening met een klik afsluiten, maar ze kunnen ons niet met geweld laten verdwijnen.

“Het kwaad is nu volledig alledaags geworden en wij zijn allen ongevoelig geworden voor zijn aanwezigheid en verschijningvormen. Kwaad vereist niet langer motivatie.”
( Zygmund Bauman)

We staan dus tegenover een kenniskortsluiting die het grootste deel van het mensdom omvat.

Rudolf Steiner waarschuwde dat als de mensheid zich niet met het spirituele zou bezig houden, de beschaving reeds in onze tijd zou ineenstorten, en de mensheid zou terugvallen in de barbarij.
Anders gezegd, als het materialisme zou blijven zegevieren, dan zouden de dingen die normaal gezien pas over duizenden jaren zouden voorvallen, in de 21ste eeuw gebeuren.
En dat is wat we nu zien.


“En als de intellectualistische ontwikkeling van de cultuur altijd maar verder zou gaan op deze manier en er geen sterk innerlijk geestelijk streven zou optreden in de ontwikkeling, dan zal het zo zijn dat de mensen allemaal dromend zullen rondstrompelen. Dat moet ernstig genomen worden, dat is werkelijk wat de mensheid te wachten staat. En dit gebeuren kan alleen tegengewerkt worden als men het besluit neemt om moedig en koen de geestelijke wereld te zoeken zoals de geesteswetenschap dat wil en zoals het ook kan. Tegenwoordig hebben wij nog altijd de mogelijkheid om als mensheid innerlijk onze krachten te ballen om tot innerlijke activiteit te komen. Maar dat moet door al diegenen die dat inzien ernstig en met alle middelen gedaan worden.”
( Uit GA 224, Stuttgart, 11 jul1 1923)


De tendens om niet te denken is onverkenbaar in onze tijd; de manipulatie van buitenaf daargelaten leidt de algemene afhankelijkheid van virtuele realiteit ( de realiteit die ons gepresenteerd wordt door media – fdw) in de meeste gevallen tot het opgeven van het eigen autonome oordeel.

“De mens is ertoe gekomen om niet meer te willen denken omdat het begint onaangenaam te worden. Het wordt onaangenaam, het denken. De mens droomt reeds liever dan dat hij denkt”.
( ibid.)

We leven in een zelfzuchtige en computer-afhankelijke maatschappij, en niet in een beschaving die streeft naar hoge morele idealen. Je hoeft maar te kijken naar de wereldpolitiek, hypocrisie, hebzucht, zelfzucht en bloeddorstige brutaliteit om de barbarij in actie te zien.

Rudolf Steiner sprak in zijn beschrijvingen van de toekomst zelden van de mensheid als een geheel. Hij sprak van het deel van de mensheid dat zich tot de geest zou wenden. Kwantitatief kan dit een zeer klein deel van de mensheid zijn, een handvol mensen; het is geen kwestie van kwantiteit maar van kwaliteit.
Misschien bevinden we ons nu enerzijds bij de eerste scheuren die het voorspel zijn tot de totale ineenstorting van het globale neo-liberale rijk en anderzijds bij de eerste tekenen van de scheiding van de mensheid in twee stromen : een die naar het spirituele gaat en een andere die naar exclusief materiële waarden streeft.
We zouden kunnen aanvullen: een die in staat is om kritisch te denken en de andere die zich heel graag het opgelegde denken eigen maakt.

Hoe de beschaving er in de toekomst zal uitzien hangt af van wat die eerste groep zal kunnen bereiken, hoewel ze maar een handvol mensen omvat.
Rudolf Steiner was daarover heel duidelijk.
Zij die de weg van de spiritualiteit volgen moeten op een bepaald punt een keuze maken die verschilt van wat de massa’s doen. Maar vandaag zien we miljoenen jonge mensen de verkeerde keuze maken, een uitweg zoeken in de virtuele realiteit. Ze kiezen een nieuw Zelf, een avatar die op het scherm verschijnt en verspillen het grootste deel van hun tijd in een bewustzijnssfeer die gericht is op een andere identiteit, in een fake computeruniversum. Het Ik van de mens duikt onder in het Ik van een dubbelganger op het scherm.
De volgende stap in het eenmaken van geest en machine is duidelijk : een directe verbinding tussen hersenen en computer.
En hier komen we dan op het gebied van de nano-technologie, mechanische en electronische dingetjes die zo klein zijn dat ze zelfs met het blote oog niet kunnen gezien worden. Ze worden nu al gebruikt in de geneeskunde om bvb. in de ader via de bloedstroom naar de plekken te gaan waar ze een defect kunnen repareren. Microprocessors kunnen geïnjecteerd worden in de hersenen en zichzelf daar installeren. Het probleem van hoe chips te verbinden met neuronen is al opgelost.
Maar wellicht is dit allemaal al achterhaald en kunnen krachtvelden die vanop afstand gecontroleerd worden, een soort magnetische resonantie, zonder materiële drager, al volstaan om grote delen van de mensheid te beïnvloeden zonder dat de mensen er zich bewust van zijn.
Zij die vrij willen blijven van dergelijke beïnvloeding zullen speciale occulte technieken moeten gebruiken om hun geest te beschermen tegen deze geestelijke verkrachting.


“Wat gaat komen als alleen de oude impulsen nog zouden werkzaam zijn, dat zou een vandaag nog onvoorstelbare dominantie zijn van de uiterlijke techniek die de mens niet alleen zal overweldigen maar zal lamslagen en een teloorgaan, wegens het zich terugtrekken uit de menselijke ziel, van iedere religieuze, wetenschappelijke, filosofische, kunstzinnige en ook in hogere zin ethische interesse. Een soort levende automaten zouden de mensen worden als er niet nieuwe geestelijke impulsen zouden komen.”
Rudolf Steiner, Helsingfors, 11 April 1912 (GA 158)


We mogen gerust aannemen dat een groot deel van de mensheid ervoor zal kiezen om zijn leven door te brengen in een virtuele realiteit als we zien dat nu al miljoenen mensen niets liever wensen dan te ontsnappen naar een denkbeeldige wereld en naarmate de computers zo krachtig worden dat ze niveaus van realiteit kunnen oproepen die vandaag nog ondenkbaar zijn.
De mensen zullen continu verbonden blijven met het internet via wifi en chips in hun hersenen. Voor deze mensen die hun zielekrachten opofferen zullen er niet alleen meer realistische scenario’s voor hun spelletjes komen maar situaties zullen in real-time geprogrammeerd worden door een supercomputer die constant de scènes aanpast aan de gemoedstoestand en emotionele responsen van de speler.
Ieder van hen zal in zijn eigen persoonlijke wereld leven.
Dat zal de ultieme opdeling van de mensheid zijn.

Wat moeten we dan doen ?
Eerst en vooral moeten we het draaiboek kennen van wat nu voor onze ogen wordt afgespeeld. Als we de vijand niet kennen, dan zijn we op voorhand al verloren; we moeten lezen, ons informeren, discuteren, onze kennis van de tijd waarin we leven verdiepen vanuit zoveel mogelijk standpunten. Dan moeten we ons realiseren dat als we gemeenschappelijk verantwoordelijk zijn voor deze situatie – en dat zijn we – dat we eerst en vooral aan onszelf moeten werken.

“Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien.” Mahatma Gandhi

Op een praktisch niveau, zoals Giulietto Chiesa zei : vele kleine vuurtjes aansteken; onze gedachten verspreiden en onze opinies naar voor brengen, sereen en moedig, zonder in de val van de wederzijdse agressie te trappen.
De anderen zijn met meer en worden meer ondersteund door het systeem, we moeten geen muur bouwen tegen hun muur, beter om te proberen enige twijfel in hun overtuigingen wakker te maken. Indien mogelijk, doe mee aan een actie van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid.
Wend je geleidelijk af van het globale en keer terug naar het lokale, eigen tuin, gezonde producten, kleine culturele en spirituele gemeenschappen waar we de energieën kunnen vinden waarvan men ons wil beroven door het maskerdragen, monddood maken, sociale afstand en bewegingsvrijheid. Boycot zoveel mogelijk industriële producten en de diensten van Big Tech, keer terug naar een handel via persoonlijk contact, ruil, tweedehands, maar vooral blijf bewust van de betekenis van al wat we nu meemaken.


“We leven in het zogenoemde vijfde na-Atlantische tijdvak dat in de 15de eeuw begon en zal duren tot het einde van het derde millennium, begin van het 4de . In deze tijdsspanne moet de mens tot de ontwikkeling van de zogenoemde bewustzijnsziel komen. Uiteindelijk staan dus alle gebeurtenissen in dit tijdvak in het teken van dat doel, dat we de ontwikkeling van de bewustzijnsziel kunnen noemen. Pijnlijke en vreugdevolle gebeurtenissen, beproevingen voor de mensheid en ingrepen die we als goddelijke tussenkomsten kunnen beschrijven om de mensen te bezielen, al het lichtvolle en het schaduwrijke in dit tijdvak moet ertoe dienen om de mens meer en meer inzicht te geven in zichzelf en zijn samenhangen met de wereld. Zich bewust in de wereld te stellen om datgene te verwerven waarover men in vroegere tijden en tot vandaag zoveel gefantaseerd heeft, dat men echter nooit waarlijk gekend heeft, dat eerst verwerven, verwerven door zelftucht wat men noemen kan de vrije menselijke persoonlijkheid, de werkelijke, op zelfopvoeding berustende handhaving van de wil : dat zal de opdracht van de mensheid in dit tijdvak zijn.”
( uit : GA 184, Dornach, 12 oktober 1918)


Als onze opdracht in deze tijd is om bewustzijn te ontwikkelen, “onszelf bewust in de wereld te stellen”, dan is wat we nu meemaken een integraal onderdeel van deze opdracht.
We kunnen niet doen alsof we buiten deze ontwikkeling staan, we moeten het beschouwen als een fundamentele test voor onze persoonlijke ontwikkeling en voor die van de hele mensheid.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

.

5GIn de vorige Brug drukten we een nieuwsbrief van Arthur Firstenberg af, de auteur van “The Invisible Rainbow”. Ondertussen is er een volgende nieuwsbrief verschenen, met nog meer informatie over de fysiek vernietigende werking van 5G.
Wat Rudolf Steiner uitsprak in Stuttgart op 11 juli 1923 wordt door Firstenberg bewezen.“Eindelijk begint men in bepaalde delen van de aarde in te zien dat er een verschil is tussen vandaag en honderd jaar geleden. Men praat over Goethe, zoals hij laat ons zeggen in 1823 geleefd heeft, maar één ding wordt nooit benadrukt. Het begint nu toch ginder in Amerika, waar het reeds algemener is dan in Europa, stilaan als een vermoeden op te duiken. Bedenkt u, in het Weimar waar Goethe rondliep, daar was men niet omgeven door telegraafleidingen, er waren geen telefoonlijnen enz. Daar was de lucht niet doordrongen van telegrafieleidingen, van electrische leidingen. Bedenkt u nu eens hoe fijn de instrumenten zijn waar men overal de werking van electriciteit naartoe stuurt. De mens heeft nu louter zulke apparaten om zich heen. De mensen in Amerika, die beginnen te vermoeden dat dit op de fysieke mens een invloed uitoefent, als hij zo voortdurend blootgesteld wordt aan electrische leidingen en dergelijke. Goethe ging door de wereld zonder dat zijn lichaam deze inductiestromen in zich had. Tegenwoordig kan men zo ver stappen als men wil, je geraakt nergens zonder dat deze stromingen je blijven volgen. Dat induceert voortdurend stromen in ons. Goethe had daar geen last van, toen waren ze er niet.
Maar dat alles neemt van de mensheid het fysieke lichaam weg, maakt het fysieke lichaam zo, dat de ziel er helemaal niet in geraakt. Dat moet ons duidelijk zijn : in de tijd toen electrische stromen niet bestonden, dat de lucht niet vibreerde door de electrische leidingen, toen was het gemakkelijker om mens te zijn. Want daar waren niet alomtegenwoordig deze ahrimanische krachten die de mens het lichaam wegnemen, zelfs als men waakt. Toen was het ook niet nodig dat de mensen zich zo moesten inspannen om tot de geest te komen. Want we komen pas tot de geest als we goed in ons lichaam zitten. Vandaar dat het nu nodig is om veel sterkere geestelijke vermogens te mobiliseren om überhaupt mens te kunnen zijn, dan honderd jaar geleden.
Dat betekent niet dat ik reactionair ga worden en zeggen : dus weg met al die rommel, die moderne verworvenheden van de cultuur ! Dat is niet de bedoeling. Maar de moderne mens heeft deze rechtstreekse wending naar de geest nodig die de geesteswetenschap hem geeft, opdat hij door dit sterke beleven van de geest daadwerkelijk ook de sterkere is t.o.v. de krachten die juist met de moderne cultuur opkomen, die ons fysiek lichaam verharden, het ons wegnemen. Anders gaat het zo ver komen dat de mensen, ik zou zeggen, de aansluiting bij de mensheidsontwikkeling verzuimen.”*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Terug naar het thuisblad