Rudolf Steiner in de Vlaamse pers

In het begin van dit jaar verscheen er een kort berichtje over Rudolf Steiner, zowel in Het Belang van Lim- burg (op 23 januari 2001), als in De Morgen (op 27 januari). U ziet een kopie van de knipsels hieronder.

Ondergetekende stuurde eenzelfde lezersbrief naar beide kranten, met de bedoeling de aandacht te vestigen op de webstek van De Brug, waar de volledige tekst van de voorspelling te vinden is. Alleen Het Belang van Limburg drukte de (licht gewijzigde) brief af (op 6 februari), maar het adres van de webstek was weggelaten.

LEZERSBRIEF

Dollekoeienziekte reeds voorspeld in 1923

De Morgen van 27/1 wijdde een kort berichtje (blz. 44) aan de filosoof Rudolf Steiner, de man die de ideeen leverde voor de latere Steinerscholen. Deze originele denker voorspelde nog andere zaken, en een daarvan lijkt zich stilaan ook al te realiseren. Hij voorspelde namelijk epidemieen van waanzin. Wat stellen we vast ? - De laatste jaren beginnen brave huisvaders schijnbaar zonder reden hun gezin uit te moorden.
- Wereldwijd plegen jaarlijks 1 miljoen mensen zelfmoord.
- Depressie ziekte-oorzaak nummer een.
- Jaarlijks gebruiken Belgen voor een half miljard slaappillen (14 miljoen verpakkingen).

De oorzaak volgens Rudolf Steiner: het vasthouden aan een materialistisch mens- en wereldbeeld, terwijl de ziel hunkert naar een geestelijke, spirituele verklaring van de wereld. De zin van het leven ? Voor de wetenschap is deze vraag niet relevant (er kan niets gemeten, gewogen of geteld worden). Wat is de zin van het kwaad in de wereld ? De traditionele godsdienst weet het ook niet meer. De antroposofie of geesteswetenschap van Rudolf Steiner biedt misschien een antwoord.
De volledige tekst van de dollekoeienvoorspelling vind je op http://user.online.be/debrug/diabasis/b12dol.htm

Terug naar de inhoudstafel.