Electriciteit

Ook electriciteit is een ahrimanisch verschijnsel. In de "Landbouwcursus" werd er in de vragenbeantwoording van 16 juni 1924 de vraag gesteld: "Is het toegestaan om voedermiddelen te conserveren door middel van electrische stroom?" Wat soort bewaringsproces de vraagsteller op het oog had, weten we niet. Rudolf Steiner gaf in ieder geval een algemeen antwoord over de werking van electriciteit.

"Wat zou u daarmee willen bereiken ? Dan moet men zich natuurlijk rekenschap geven van de rol van electriciteit überhaupt in de natuur. Het is toch om zo te zeggen een troost dat er nu al vanuit Amerika stemmen opgaan, die erop neerkomen dat de mensen zich niet op dezelfde manier kunnen verder ontwikkelen in een atmosfeer die in alle richtingen doortrokken is van electrische stromingen en stralingen, maar dat dit invloed heeft op de hele menselijke ontwikkeling. Het zieleleven zal veranderen als deze dingen volgens de bestaande plannen worden ten uitvoer gebracht. Het is al een verschil of in een gebied de treinen voorzien zijn van een stoomlocomotief of dat men de lijn electrificeert. Stoom werkt veel meer bewust, electriciteit werkt bijzonder onbewust en de mensen weten helemaal niet waar bepaalde dingen vandaan komen. Ongetwijfeld zal de ontwikkeling als volgt gaan, rekening houdend met het feit dat electriciteit bovengronds gebruikt wordt als stralende electriciteit, maar ook als electrische stroom, om zo snel mogelijk berichten door te geven van de ene plaats naar de andere; het leven van de mensen, vooral onder invloed van de stralende electriciteit, zal tot gevolg hebben dat de mensen de berichten die ze zo snel krijgen, niet meer zullen begrijpen. Het werkt uitdovend op het begrijpen. Zulke werkingen zijn tegenwoordig al merkbaar. U kunt tegenwoordig al merken dat de mensen de dingen die tot hen komen veel moeilijker begrijpen dan dat het geval was enige tientallen jaren geleden. Het is een troost dat zich dan toch vanuit Amerika tenminste zulke inzichten over dit soort dingen baanbreken.

Nu ja, het is nu eenmaal zo, als er iets nieuws op de markt komt, dan is dat gewoonlijk aanvankelijk ook een geneesmiddel. Later maken de profeten zelf er ook gebruik van. Het is merkwaardig dat als er ergens iets gelanceerd wordt, dan worden ook de helderziende feiten op het niveau van het menselijke teruggebracht. Daar treedt bvb. iemand op die wild-enthousiast de mensen voorspelt omtrent de geneeskracht van electriciteit, terwijl dat vroeger helemaal niet bij hen opgekomen zou zijn. En zo komen de dingen in de mode. Men heeft ook niet aan genezing door electriciteit kunnen denken zolang ze er niet was. En nu ineens, en niet alleen omdat ze er nu is, maar omdat de dingen in de mode zijn gekomen, daardoor is ze nu ineens een geneesmiddel. Electriciteit die men gebruikt als stralingselectriciteit heeft soms niet meer geneeskracht dan dat men dunne naalden zou nemen en daarmee iemand prikt. Het is niet de electriciteit die werkt maar het is de shock-werking die genezend werkt. Nu mag men echter niet vergeten dat electriciteit altijd in het bijzonder werkt op de hogere organisatie, het hoofd van de mens en ook van het dier en dat zij dienovereenkomstig bij de planten op een bijzonder sterke wijze inwerkt op de wortel *. Als men dus electriciteit gebruikt om er voedingsmiddelen mee te behandelen, dan produceert men voedingsmiddelen die er langzaam maar zeker toe leiden dat het dier dat ze vreet zal sclerotiseren. Dat is een langzaam proces -men zal er aanvankelijk niet veel van merken- men zal als eerste symptoom ervaren dat de dieren op de een of andere wijze vroeger aan hun eind komen dan het geval zou moeten zijn. Men zal er niet op komen de oorzaak bij de electriciteit te zoeken, men zal het aan alle mogelijke oorzaken toeschrijven. Electriciteit is nu eenmaal iets dat niet op het levende zou moeten inwerken met de bedoeling dat leven speciaal te bevorderen, want dat kan zij niet. Als men weet dat electriciteit een niveau lager ligt dan het leven, en dat het levende des te meer naarmate het hoger georganiseerd is, ernaar streeft de electriciteit van zich af te stoten - het is een afstoten- als men het levende nu aanzet om afweermiddelen te gebruiken als er niets af te weren is, dan wordt dat levende nerveus en ongedurig en geleidelijk sclerotisch."

Dus wezens die via hun voeding electriciteit binnenkrijgen, ontwikkelen daar een afweerreactie tegen, willen deze electriciteit afstoten, en worden daardoor sclerotisch. Misschien iets waar microgolfovengebruikers even kunnen bij stilstaan ...

*

[ ... ] "Als u de volledige plant bekijkt, dan bestaat hij uit wortel, stengel, bladeren en bloesem. Het is heel merkwaardig bij de plant: de wortel daar onderaan gaat steeds meer lijken op de aarde en hij bevat met name veel zouten, en de bloesem daar bovenaan gaat veel op de warme lucht lijken. Daar lijkt het wel alsof die bloesem door de warmte van de zon voortdurend zachtjes wordt gekookt. De bloesem bevat daardoor oliën en vetten, met name oliën. Zodat wij dus, als wij een plant bekijken, beneden de zouten aantreffen die zich afzetten. De wortel is rijk aan zouten, de bloesem aan oliën. Nu, het gevolg daarvan is dat wij, als wij de wortels eten, veel zouten in ons darmstelsel krijgen. Deze zouten, die vinden hun weg tot in de hersenen en prikkelen de hersenen. Dus de zouten, die prikkelen onze hersenen. En het is bijvoorbeeld heel goed voor iemand die niet lijdt aan migraine-achtige hoofdpijn, maar aan hoofdpijn die zijn hele hoofd pijnlijk maakt, om wortels te eten. U kunt immers merken dat er een zekere zoutachtige scherpe smaak in veel wortels zit. Dat kunt u met uw smaak vaststellen. Als u echter bloesems eet, dan is de plant eigenlijk al half gekookt. Daar aan de buitenkant zijn de oliën al te vinden; dat is iets wat vooral de maag en de darmen invet, dat werkt op de buik. Daar moet de dokter ook rekening mee houden als hij een thee voorschrijft. Nooit zal iemand als hij thee zet van bloesem, daarmee sterk werken op het hoofd; als hij daarentegen een wortelaftreksel maakt en dat aan de zieke te drinken geeft, zal hij sterk op het hoofd werken. Dus u ziet dat, terwijl wij bij de mens van de buik naar het hoofd moeten gaan, van onder naar boven, wij bij de plant de omgekeerde weg moeten nemen, van de bloesem naar de wortels. De wortel van de plant is verwant aan het hoofd." [ ... ]

Terug naar de inhoudstafel E - H.

Terug naar de inhoudstafel V - Z.