Inentingen - vervolg

door FranÁois De Wit.

De Brug 27 was volledig gewijd aan de gevaren van inentingen. Dat is nu (in 2000) een jaar geleden. We betoogden toen dat er twee grote redenen waren om kinderen niet in te enten:
1) lichamelijk: er zijn te veel aanwijzingen dat het doormaken van een kinderziekte minder erg is dan levenslang te lijden onder bijwerkingen van inentingen;
2) geestelijk: inentingen verharden het organisme op een zodanige manier dat de mens niet meer kŠn tot een inzicht komen omtrent de geestelijke wereld.

Nu maken deze inzichten ons leven er niet gemakkelijker op. Er is ons bvb. een kind geboren, we nemen aan dat de inenting tegen polio niet verplicht zou zijn, zoals in Nederland. Welke keuze maken wij ? Stel dat we het kind niet inenten, het krijgt polio en houdt er een gedeeltelijk verlamde arm aan over. Als het kind volwassen is, maakt het ons verwijten: waarom heb je mij niet laten inenten ? We weten uit de geesteswetenschap dat het niet zonder reden is dat ons kind deze ziekte heeft doorgemaakt, maar als het kind geen antroposoof wordt zal het daar geen boodschap aan hebben. Anderzijds heeft het gekozen om een antroposoof als ouder te heb- ben, wij moeten durven een verantwoorde beslisseng nemen die zwaar ingrijpt in het karma. Misschien is ons kind voor de rest van zijn leven boos op ons, wat we ook beslissen.
Laten we het kind wel inenten, dan is de kans dat het geesteswetenschappelijke inzichten aanvaardt uiterst klein, en hebben we misschien zijn ontwikkeling op langere termijn geschaad. Of we moeten jaren later vaststellen dat het zijn eigen lichamelijk intacte toestand ondermijnt door geestelijke problemen op latere leeftijd ! Het kind zal ons wellicht niets kwalijk nemen, tenzij het tot antroposofische inzichten komt !

We bekijken nu de berichtgeving over inentingen zoals die de laatste maanden in de nationale pers weergegeven werd.

Het Laatste Nieuws van 18 januari 2001:
"Weinig bekend syndroom doet heel wat poliopatiŽnten werk verliezen".
In dit artikel roept de zelfhulpgroep vzw Post-Polio BelgiŽ op om kinderen te laten inenten tegen polio. Eigenlijk een overbodige oproep vermits die inenting verplicht is. Wij vroegen ons af hoe er zoveel poliopatiŽnten kunnen zijn aangezien de inenting al jaren verplicht is. Wij contacteerden de voorzitter van die vzw (09/251 45 53). Daardoor kwamen we te weten dat de inenting in BelgiŽ pas sinds 1965 verplicht is, naar aanleiding van een epidemie. De meeste ex-poliopatiŽnten zijn dan ook ouder dan 40 jaar. Mijn contactpersoon had zelf ook polio gehad, was verlamd geweest, had in de stalen long gelegen, maar was toch hersteld, zoals de meeste poliolijders, dank zij o.m. kinesitherapie. Tijdens het gesprek bleek ook dat vele poliopatiŽnten hun lichamelijke handicap gecompenseerd hadden door geestelijk sterker te ontwikkelen, hetgeen dus het antroposofisch inzicht omtrent de zin van ziekten bevestigt. Velen waren terecht gekomen op verantwoordelijke posities in de maatschappij.
Dit artikel, dat op het eerste zicht ons standpunt weerlegt, bevestigt het dus. De andere krantenknipsels die we in tijdens de voorbije maanden verzamelden waren evenmin van die aard om onze mening te herzien, we blijven dus bij de volgende stellingen:

- het is voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van een kind beter is om niet ingeŽnt te worden
- de nadelen van inentingen wegen niet op tegen de voordelen
- officiŽle instanties die inentingen aanprijzen baseren zich op de valse informatie van de farmaceutische indu- strie.
- de geneesmiddelenindustrie doet alles om ziekten gevaarlijker voor te stellen dan ze zijn om hun -dikwijls waardeloze- producten voor veel geld te kunnen verkopen aan angstige burgers en overheden. We kunnen echt niet wantrouwig genoeg zijn als we lezen (in Het Laatste Nieuws van 15 januari 2001) dat het Riziv jaarlijks 5 miljard terugbetaalt voor een overbodig medicament (tegen cholesterol).

Belang van Limburg van 20 februari 2001: een paginagroot artikel ,
"Nieuw vaccin helpt niet tegen alle meningokokken". De aangeboden informatie komt uit een publicatie van Kind en Gezin, een instantie die 100 % achter vaccinaties staat. Er wordt met cijfers gegoocheld die een stijging van het aantal gevallen van infectie laten zien, maar absolute cijfers krijg je niet. Je moet zelf maar uitrekenen dat het om 75 ŗ 150 gevallen van besmetting gaat per jaar. Hoeveel kinderen aan de besmetting sterven of er ernstig letsel aan overhouden, daar heb je het raden naar.
Uit een kadertje leren we dat in BelgiŽ aanbevolen wordt om een kind voor zijn zestiende levensmaand 26 vaccinaties te laten ondergaan.
Men laat gelukkig Kris Gaublomme aan het woord, de voorzitter van de zelfhulpgroep vzw Preventie Vaccinatiebeleid (tel. 011/26.25.75), die tegen dit bombardement aan vaccins is. Maar verder wordt er tweemaal gezegd dat er wetenschappelijk bewezen is dat er geen verband is tussen inentingen en bvb. reuma of multiple sclerose ( "...dit wordt door ernstig onderzoek weerlegd.")

We zullen eens zien hoe ernstig die onderzoeken zijn.

La Libre Belgique staat sceptischer tegenover vaccinaties. In de editie van 3 februari 2001, in de rubriek 'Polemiek' ging het over twee studies die aantoonden dat er geen verband is tussen de hepatitis B inenting en aterosclerose. Ernstige studies, zou Kind en Gezin zeggen. Wat blijkt nu ? De eerste studie, in Frankrijk, werd betaald door o.a. de Laboratoires Aventis-Pasteur, de tweede studie, uitgevoerd in Amerika, door Merck, een grote producent van vaccins. Kan men zich voorstellen dat dergelijke studies tot conclusies komen die de belangen van die grote labo's schaden ?

In Le Soir van 16 januari 2001 mocht een dokter-homeopaat, Jean-Louis Laloy, zich kritisch uitlaten over inentingen. Hij stelde zich vragen over een medisch korps dat kritiekloos de oekazen uitvoert van de producenten van vaccins, die erom gekend staan dat ze informatie achterhouden. Hij geeft twee voorbeelden van faliekante inentingspolitiek.
In Japan introduceerde men het vaccin tegen mazelen-rode hond-bof in de wetenschap dat er een "accident grave" (= sterfgeval ?) op 200.000 doses te verwachten was. Het eerste jaar stelde men 1 "accident grave" vast per 30.000 doses, het tweede jaar 1 per 10.000. Dan spreken we nog niet van de negatieve invloed op de algemene volksgezondheid. Dit vaccin is dus vandaag verboden in Japan. In ditzelfde land stelde men de eerste inentingen uit van 3 maand naar twee jaar om te zien of er een verband was met wiegedood. Men stelde een vermindering met 90 % vast !
Deze dokter raadt als lectuur aan "Vaccination, les vťritťs indťsirables" van Michel Georget, bij de ťditions Dangles.
Het spreekt vanzelf dat op dit artikel boze lezersbrieven volgden van twee collega-dokters.

Het artikel in Le Soir verscheen naar aanleiding van het nieuwe poliovaccin in ons land. Het vorige poliovaccin werd altijd voorgesteld als ongevaarlijk, maar nu geeft men openlijk toe dat er meer kans is om polio te krijgen door het vaccin dan door besmetting van buitenaf. Bijwerkingen werden altijd geminimaliseerd, maar nu blijken ze ernstig genoeg te zijn om te veranderen van vaccin.
Het is ook opmerkelijk dat telkens er slecht nieuws over vaccins of inentingen moet gemeld worden, de artikels sussend eindigen: het is allemaal niet zo erg. Blijkbaar mag het geloof van de bevolking in de weldaden van vaccins niet ondermijnd worden.

De Morgen van 21 oktober titelde "Britten halen poliovaccin van de markt". We lezen in dit bericht dat de Britse geneesmiddeleninspectie ontdekte dat Medeva, de firma die de vaccins aanmaakt, in tegenstelling tot wat er op de bijgeleverde certificaten stond, bij het ontwikkelen van het vaccin wel degelijk gebruik maakte van kalffoetussen, afkomstig van Britse runderen. Maar dat is helemaal niet dramatisch want "de kans op besmetting met BSE via het poliovaccin is onnoemelijk veel kleiner dan de kans op besmetting met polio wanneer mensen niet gevaccineerd worden", besluit het artikel.

Op dezelfde manier schrijft de Gazet van Antwerpen over het kwikvrij vaccin tegen hepatitis B dat aan de universiteit van Antwerpen ontwikkeld wordt (25 juli 2000). Het kwikderivaat thiomersaal dient al jaren als bewaarmiddel in de vaccins. Een baby krijgt op die manier in zijn eerste veertien levensmaanden 130 microgram kwik binnen. Kan geen kwaad, zegt dokter Van Damme, "een mens krijgt waarschijnlijk meer kwik binnen door het eten van een besmette vis ..."

Hetzelfde stramien in een bericht in Het Laatste Nieuws van 14 juni 2000. Titel: "Vaccinatie meningitis misschien onveilig". In 1999 werden 13 miljoen Britse kinderen gevaccineerd tegen meningitis C (hoewel het overgrote deel van de besmettingen van het type B zijn, maar daartegen is nog geen virus ontwikkeld). Bijna 5000 kinderen werden ziek: hoge koorts, keelpijn, pijnlijke armen, sommigen verloren zelfs het bewustzijn. Deze inenting was een jaar eerder ingevoerd dan gepland, er wordt geopperd dat het vaccin niet genoeg getest was. "Onzin", besluit het artikel, bij monde van ene dokter Pat Troop, "de nadelen wegen niet op tegen de voordelen."

We mogen gerust de vraag stellen: wiens voordelen?

Volgens Het Belang van Limburg van 4 januari 2001 kostte de campagne in Groot-BrittanniŽ bijna 1,3 miljard. Bij wie komt dat geld terecht ?
De Vlaamse gemeenschap spendeert jaarlijks ook 100 miljoen voor het gratis ter beschikking stellen van de basisvaccins, volgens hetzelfde bericht. In hetzelfde artikel wordt tevens gemeld dat in maart 2001 de Hoge Gezondheidsraad adviseert of het meningitis-vaccin al dan niet in het verplichte vaccinatiepakket moet opgenomen worden. Zouden de leden van deze raad benaderd worden om een advies in een bepaalde richting te geven ? Lees Het Laatste Nieuws van 10 februari 2001:
"De medische industrie betaalt de leden van de Technische Raad voor Farmaceutische specialiteiten (die moet beslissen over de terugbetaalbaarheid van geneesmiddelen) honderdduizend frank voor de agenda en de verslagen van hun vergaderingen", dat zegt Joeri Guillaume, hoofd van de studiedienst van het Onafhankelijk Ziekenfonds.

Volgens ons zou de geneeskunde zich beter toeleggen op de vraag hoe men een kind zo veilig mogelijk doorheen een kinderziekte loodst, dan met alle middelen te proberen ziekten te vermijden. Ziekten zijn er om doorgemaakt te worden. Het is een illusie om te denken dat kinderen ooit kunnen opgroeien zonder ziek te worden. Als men er al zou in slagen om de bekende zgn. ziekteverwekkers uit te roeien, dan zullen er toch nieuwe opduiken.

We besluiten met twee berichten die deze stelling ondersteunen.
Zo lezen we in Het Belang van Limburg "Gevaarlijke verkoudheid treft honderden baby's" (8 januari 2001). Uitzieken is de boodschap want voorlopig zijn er geen medicijnen tegen het Respiratoir Syncitiaal Virus.

En in De Morgen van 6 februari 2001: "Nieuw hiv duikt op". Men hoopt dat, als er al een vaccin tegen aids gevonden wordt, het ook zal beschermen tegen de resistente mutanten van het virus ...

Terug naar de inhoudstafel.