Inhoudstafel van Brug 119 ( maart 2023)


De tuin op de Olijfberg

Inleiding

Hoofdstuk 1. De ‘Godeszoon’ en de ‘Mensenzoon’.

Hoofdstuk 2. De ligging van Getshemane.

Hoofdstuk 3. Het Miphqad altaar en de ligging van Golgotha.

Hoofdstuk 4. De drie kruisen op Golgotha.

Hoofdstuk 5. Het koninkrijk Gods als ‘geheime tuin’.*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Beste Lezer,
Iedere antroposoof wist dat rond het jaar 1998 ( 3x 666) een sterke Ahrimanische impuls over de wereld zou komen.
Het was pas drie jaar later, op 11 september, dat hij zijn eerste grote zet deed in de richting van zijn ideaal voor de mensheid : het vestigen van een wereldomspannende termietenstaat.

Nu zijn we 25 jaar verder en we kunnen er niet meer naast kijken, we voelen zijn werking iedere dag aan den lijve, vooral door de lawine van leugens en verdraaiingen van het gesproken en geschreven woord.
Met die uithollingen van het woord wil Ahriman in de eerste plaats het Woord uithollen.
En dat schijnt hem op dit ogenblik te lukken .....

Over enkele weken is het Pasen en hoeveel christenen en zelfs antroposofen vieren dit feest nog op een gepaste wijze ?
In het Orthodoxe christendom begroeten de mensen elkaar op Paaszondag met de vreugde-uitroep : Christos vosskrjes, Christus is opgestaan !
Dit gevoel van dankbaarheid is iets wat in ons levend moet worden.

Tegen Ahriman kunnen wij niet rechtstreeks verzetten, hij moet zijn ding doen.
En wij moeten ons ding doen : ons christendom zoveel mogelijk verdiepen en levensinhoud laten worden.
Daarom in deze aflevering van De Brug een bijdrage van Jos Verhulst.“Satans sterkste wapen is dat mensen Gods woord niet kennen.”

François De Wit.


*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

De tuin op de OlijfbergTerug naar het thuisblad