De mysteriedrama's - kort

Rudolf Steiner schreef vier mysteriedrama's. Deze drama's worden regelmatig o.a. in Dornach opgevoerd. De eerste uitvoering vond plaats in München. Verschillende toeschouwers en spelers herinneren zich nog die tijd. Zo bvb. Rudolf Treichler:

[ ... ] "Ieder jaar, vanaf 1910, werd er in de zomer een mysteriedrama opgevoerd. In 1910 was dat "De poort van de inwijding", in 1911 "Het beproeven van de ziel", in 1912 "De wachter op de drempel" en in 1913 "Het ontwaken van de ziel". Het is mij niet mogelijk de indrukken hier in detail te beschrijven. Ik was altijd al een theaterliefhebber geweest, ik stond soms zelf op de planken; in het Burgtheater in Wenen had ik uitmuntende kunstzinnige indrukken opgedaan, Goethes Faust I en II waren een onvergetelijke belevenis voor mij geworden; Het spreekt dan ook vanzelf dat deze opvoeringen voor mij het hoogste en uniekste van dramatische kunst betekenden, dat ooit op een toneel kon gespeeld worden. Ook de opvoeringen van Edouard Schuré's drama's "Persephone van Eleusis" en "De kinderen van Lucifer" konden wij rond die tijd meemaken. De uitvoerders waren, behalve een paar echte acteurs, voor het grootste deel amateurs, die evenwel met de grootste toewijding hun dikwijls zware rollen speelden. Marie Steiner, die ook de rol van Maria speelde, verzorgde de regie, krachtdadig ondersteund door Rudolf Steiner. Hijzelf, zo werd verteld, werkte aan ieder stuk 's nachts nog verder, en kwam met het nieuwe vervolg 's morgens vroeg naar de repetitie voor een eerste lezing. Er moeten in die dagen ook al spanningen, misverstanden en jaloezieën geleefd hebben, want er wordt verteld dat Rudolf Steiner op een morgen in de kring van de spelers trad met de woorden: "Hoe zit het, iedereen fris en monter, niemand beledigd ? Goed, dan kunnen we beginnen !"

Marie Steiner vroeg Lutz Kricheldorff om van Berlijn naar München te komen om mee te spelen. Hij vertelt:

[ ... ] "Ik kwam in München aan in juli -de repetities waren al begonnen-, mijn toenmalige vriend Fritz Mitscher haalde mij af en verklapte mij dat ik in het nieuwe mysteriedrama van Dr. Steiner -waarvan de naam nog niet bekend was- de rol van Ahriman moest spelen. Ik was enigszins onthutst bij het idee om deze figuur, die toch in een slecht daglicht staat, te moeten spelen. Maar Mitscher troostte mij door erop te wijzen dat het een geweldig grote kosmische kracht was die ik moest uitbeelden.

Voorzover ik mij herinner vonden de repetities plaats in een turnzaal in Schwabing. Rudolf Steiner schetste mij, de nieuwkomer, met het tekstboek in de linkerhand, met welke gebaren en in welke spreektrant de rol moest gespeeld worden. Wat mij betreft, nadat hij de tekst van Ahriman voorgezegd had, zei hij alleen maar: "Breed spreken." Met de beste wil van de wereld kan ik mij niet herinneren dat hij mij ooit al was het maar één keer gecorrigeerd heeft. Ik vermeld dit opzettelijk; want later vroeg men mij meermaals: "Wat heeft Dr. Steiner u allemaal gezegd ?" Ik kon alleen maar herhalen wat ik hier zojuist kom te zeggen."
Meer over de mysteriedrama's door Marc Nauwelaerts.Terug naar de inhoudstafel.

Terug naar de anecdotes.