Waarheid en vreugde

Om een goed opvoeder te zijn moet men niet alleen vakkennis hebben, maar vooral: enthousiast kunnen zijn. De drie deelnemers tot wie Rudolf Steiner het woord richtte in de heilpedagogische cursus zullen dit voor de rest van hun leven niet meer vergeten zijn ...

[ ... ] "Derhalve is het nodig, beste vrienden, dat als u werkelijk opvoeders wilt worden, in het bijzonder van gehandicapte kinderen, dat u dan die eerbied voor het kleine heel, heel erg bescheiden tot ontwikkeling brengt. En dat u daarvan uitgaande dan ook wederom die eerbied voor het kleine binnen de overige jeugdbeweging tot ontwikkeling helpt brengen. Dan doen zich zulke gelegenheden voor, dat er op iets kan worden gewezen, wat dan -zoals in dit geval is gebeurd- uiterlijk kan worden geverifieerd. Met het oog daarop moet ik nu uitspreken, dat ik bij ondernemingen die uit de antroposofische beweging zijn voortgekomen de grofste fouten zie maken. Ziet u, hier doet zich dus het volgende geval voor. Bij dat meisje heb ik u gezegd dat er een soort abnormaliteit moet zijn opgetreden tussen het derde en het vierde jaar. U vraagt het bij de moeder na, en de moeder bevestigt het. Wat hebt u toen gedaan ? Wilt u eens heel eerlijk en oprecht vertellen, wat hebt u gedaan nadat de moeder u dat had bevestigd ?

Stilte.

Wilt u eens heel esoterisch eerlijk zijn, gij drieën ? Wat hebt u toen gedaan ?

Stilte.

Indien u het juiste had gedaan, dan zou u nu zeggen: "Wij zijn zó enthousiast geworden dat we een gat in het plafond hebben gesprongen !" Dan zou de nawerking van die sprong nu nog uit uw houding niet alleen spréken, maar strálen ! Dat is het nu juist: het enthousiasme bij het beleven van de waarheid ! Dat moet er zijn. Het veroorzaakt mij in de Antroposofische Vereniging al jarenlang zo'n smart dat de mensen er zo zwaar in hun benen zijn, de jongeren haast net zo zwaar als de ouderen. Bedenken we toch eens even hoe zwaar zij in hun benen kunnen zijn ! Ziet u, dan was op de keper beschouwd Nietzsche toch een andere kerel, al is hij er dan ook krankzinnig door geworden. Hij heeft zijn Zarathoestra een danser laten worden. Wordt u toch dansers in de zin zoals het bij Nietzsches Zarathoestra was bedoeld ! Laat toch die innigste vreugde aan het beleven van de waarheid uw leven doorstralen ! Er is immers niets verrukkelijkers dan het beleven van de waarheid. Dat is een veel gewichtiger en wezenlijker esoteriek dan wat daar met zulke lange gezichten rondloopt. Dat innerlijke beleven van de waarheid is datgene wat lang moet voorafgaan aan al het overige elkaar aanpraten van een missie." [ ... ]

Terug naar de inhoudstafel.

Terug naar de anecdotes.