Goed geheugen

Hoe dikwijls zijn we als beginnende antroposofen niet heimelijk jaloers en denken we niet dat het leven voor iemand als Rudolf Steiner toch gemakkelijk moet zijn: al wat hij niet weet kan hij immers door zijn helderziendheid te weten komen. Dat is wel begrijpelijk: het kost ons zoveel moeite alleen om nog maar kennis te nemen van al wat hij gezegd of geschreven heeft, en dan hebben we het misschien nog niet eens begrepen, laat staan doorgrond. En dat terwijl je uit talloze voordrachten de indruk krijgt alsof Rudolf Steiner hetgeen hij te vertellen had maar moest aflezen van een soort autocue, zoals de nieuwslezers op TV. Ondertussen weten we al lang dat het lezen in de Akasha-kroniek niet zó eenvoudig is, en ook dat men het helderziend vermogen zoals Rudolf Steiner dat ontwikkeld had, slechts door jarenlange volgehouden dagelijkse inspanning kan bereiken. Rudolf Steiner geeft toe dat hij reeds van jongsaf aan zowel in de fysieke als in de geestelijke wereld thuis was. Maar dat was niet altijd een voordeel. Terwijl wij door aanleg en opvoeding ertoe neigen om abstract te denken en ik-weet-niet-hoeveel moeite moeten doen om ons denken "levend" te maken, was voor Rudolf Steiner dit "levend denken" gegeven. Maar ook hij moest een leerproces doormaken zoals dat in onze tijd nu eenmaal gebruikelijk is, d.w.z. grote hoeveelheden droge stof in zijn hoofd prenten zonder dat het gemoed er ook maar iets bij betrokken wordt. En dat was dan voor hem veel moeilijker dan voor (de meesten onder) ons. Hij vertelt in de voordracht van 16 september 1924:

[ ... ] "Bij mij was er altijd een veel sterker meebeleven van de geestelijke wereld voorhanden. Zodat het mij zelfs als jonge mens niet moeilijk viel om een of andere wereldbeschouwing die mij onder ogen kwam, al heel vlug te overzien. Maar van de andere kant, als ik ergens een steen of een plant moest leren herkennen, dan moest ik die niet drie- of viermaal, maar wel vijftig of zestig keer bekijken: ik kon niet gemakkelijk mijn ziel verbinden met hetgeen in de fysieke wereld op een fysieke manier een naam krijgt." [ ... ]

Dit kan misschien als troost dienen voor al wie bvb. en vreemde taal leert en voor de vijftigste keer het woord moet opzoeken waarvan hij dacht dat hij het al lang kende ...

fdw

Terug naar de anecdotes.